Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrh na učení otcovství

13.11.2014

Dobry den potrebuji pomoct potrebuji napsat Navrh na urcení otcovství a uhradu osobních potre ale ja stym nevim radi nevim jak to mam napsat dekuji moc

Dobrý den.
Návrh na určení otcovství se podává příslušnému obecnému (tj. okresnímu, popř. obvodnímu soudu) dle trvalého bydliště nezletilé dítěte. V návrhu řádně označíte účastníky, vylíčíte rozhodné skutečnosti a uvedete, jakého rozhodnutí se domáháte.
Návrh může vypadat třeba takto:

Nezletilý: XX
narozený ...
trvale bytem...

Žalovaný: YY, narozen ...
trvale bytem ...

Navrhovatelka: ZX, narozena ...
trvale bytem ...

Návrh na určení otcovství k nezletilému XX narozenému…


I.
S žalovaným jsme se poznali… Od …. jsme udržovali známost, která se od …. stala intimní. Stýkali jsme se … …. Naše známost skončila…. … … jsem zjistila, že jsem těhotná. Žalovanému jsem to oznámila… … Žalovaný reagoval…

důkaz: výslechem účastníků

II.

Během naší známosti jsem se s nikým jiným intimně nestýkala. Nezletilý XX se narodil… Od doby, kdy jsme se intimně stýkali, neuplynulo do narození nezletilého méně než sto šedesát ani více než tři sta dní. Nevím o žádných okolnostech, které by vylučovaly otcovství žalovaného.

důkaz: kopie rodného listu nezletilého
výslechem účastníků

III.
Žalovaný je svobodný, bezdětný. Pracuje jako ...
Já …
Žalovaný otcovství neuznal a na výživu dítěte dosud ničím nepřispěl.

důkaz: výslechem účastníků

IV.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento
rozsudek:

Určuje se, že žalovaný YY , narozen…, je otcem nezletilého, narozeného…z matky Ireny ZX.
Nezletilý XX, narozen …, se svěřuje do výchovy matky.
Žalovaný je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši …,- Kč, splatnou k rukám matky, vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem ….

V ... dne ............................... ........................................................
matka nezletilého

Návrh na výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce se podává obecnému (tj. okresnímu, popř. obvodnímu) soudu dle trvalého bydliště otce, popř. pravděpodobného otce dítěte. V návrhu je opět třeba označit účastníky, vylíčit rozhodné skutečnosti a uvést, čeho se domáháte.
Návrh může vypadat třeba takto:

Okresnímu soudu v
Žalobkyně: ZX, narozena ...
trvale bytem ...

Žalovaný: YY, narozen ...
trvale bytem ...

Návrh na poskytnutí výživy a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

I.

Dne ………….. se mi narodil syn/dcera ………….…. Otcovství žalovaného k dítěti bylo určeno ………. …………………………………...……..

Důkaz:
- rodným listem nezletilého
- výslechem účastníků

II.

Vzhledem k tomu, že mi nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, v souvislosti s péčí o dítě pobírám rodičovský příspěvek, a to od … ve výši …. Na nákladech spojených s těhotenstvím a porodem jsem vynaložila částku..............., představující …. Kč na těhotenské ošacení, …

Žalovaný mi zatím žádnou finanční částkou nepřispěl.
Žalovaný je bezdětný a nemá žádnou vyživovací povinnost. Pracuje….......................

Důkaz: výslech účastníků
účtenky
doklady o příjmech rodičů

III.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento
r o z s u d e k:

1. Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na výživu od …………. do ………….. částkou …………. Kč měsíčně, splatnou vždy do každého …………. dne příslušného měsíce předem k rukám žalobkyně.
2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem částku ve výši … do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
3. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
V ..................................... dne ................................

podpis navrhovatelky:

Výše uvedený vzor vychází ze situace, kdy již bylo určeno otcovství k dítěti, soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená.
Uvedené vzory jsou pouze orientační, je třeba je řádně upravit a doplnit dle Vaší situace. Pomoc se sepisováním uvedených návrhů je někdy poskytována přímo u příslušného soudu (informace naleznete na www.justice.cz), popř. se můžete obrátit na příslušný OSPOD (orgán sociálně právních ochrany dítěte), event. právní poradu (www.obcanskeporadny.cz).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.