Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pedagogická praxe

15.11.2014

Dobrý den,jsem učitel ZŠ,učím poslední školní rok,24.7.2015 bych měl jít do starobního důchodu.Jsem absolvent Vysoké školy zemědělské, jako učitel pracuji 21 let. Na druhém stupni základní školy učím deset let, předtím jsem učil na středním odborném učilišti. Včera mě ředitelka školy upozornila, že od 1.ledna 2015 nebudu splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon funkce (pedagogická činnost na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15ti let...). Dotaz: Může mě nechat ředitelka v pracovním poměru do 24.7. 2015? Pokud ne, jaké mám možnosti? Děkuji za radu. Jaromír

Dobrý den.
Novela zákona o pedagogických pracovnících, zák. 563/2004 sb. novela je vyhlášena pod č. 197/2014 Sb. zavádí výjimku z požadavku odborné kvalifikace pro osoby, které ke dni 1. ledna 2015 dosáhnou alespoň 55 let věku a které vykonávaly přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu školy nebo školského zařízení nejméně po dobu 20 let. Jedná se o nové ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících. Novela vychází z předpokladu, že jde o zkušené pedagogické pracovníky, kteří na základě dlouhodobé praxe prokázali schopnost výkonu pedagogické činnosti.
Posouzení dosažení věku alespoň 55 let k 1. lednu 2015 nebude činit praktické obtíže; tuto podmínku budou splňovat všechny osoby narozené dne 1. ledna 1960 a dříve. Větší problém může být podmínka splnění potřebné praxe, která musí být nejen odpovídajícího trvání (nejméně 20 let), ale zároven musí být získána na příslušném druhu školy nebo školského zařízení. Je tedy požadováno, aby druh školy či školského zařízení, ve kterém může osoba bez odborné kvalifikace působit i po 31. prosinci 2014, byl totožný s druhem školy či školského zařízení, na kterém tato osoba praxi v požadované délce trvání získala.
Druhy škol vymezuje § 7 odst. 3 školského zákona (jedná se o mateřskou školu, základní školu, střední školu, konzervatoř, vyšší odbornou školu, základní uměleckou školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky). V případě střední školy není však třeba rozhodující, jedná-li se o gymnázium, střední odbornou školu či střední odborné učiliště (poddruhy škol podle § 7 odst. 3 školského zákona); též pro posouzení není rozhodující obor vzdělání ani konkrétní aprobace pedagogického pracovníka v průběhu jeho pedagogické praxe. Zákon rovněž nerozlišuje mezi typy škol a mezi „běžnými“ školami a školami zřízenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě základní školy nezáleží na stupni základní školy.
Pro účely splnění podmínky 20 let praxe nelze sčítat praxi např.
 učitelky mateřské školy + učitelky prvního stupně základní školy
 vychovatelky + učitelky
 učitele základní školy + učitele střední školy
 učitele základní umělecké školy + učitele základní školy
Bohužel podmínku 20 ti let prxe na "jednom druhu školy nesplníte, jelikož léta působení na SŠ a následně ZŠ nelze ve Vašem případě dle metodického pokynu MŠMT sčítat,nesplníte tedy k 1.1 2015 podmínky výjimky a nebudete mít tedy potřebnou kvalifikaci pro výkon Vašeho zaměstnání.Určitou možností by pro Vás mohl být Pro účely splnění podmínky 20 let praxe nelze sčítat praxi např.
ustanovení § 22 odst. 7 zákona, dle něhož právnická osoba vykonávající činnost školy může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Nové ustanovení tak reaguje na reálnou situaci ve školách, neboť se vždy mohou vyskytovat případy, kdy se z objektivních důvodů nepodaří zajistit pedagogického pracovníka s příslušnou odbornou kvalifikací (pro konkrétní předmět, pro určitou výši úvazku, na náhle uvolněné pracovní místo pro dlouhodobou nemoc, smrt nebo výpověď pedagogického pracovníka apod.). Teoreticky by Vás tedy paní ředitelka mohla na škole do 30. června 2015 na škole ponechat,pokud by zvládla vyargumentovat, že uprostřed školního roku se jí na Vaše místo nepodařilo sehnat pedagoga s pedagogickým vzděláním ,který by zároveň byl kvalifikován ve Vaší odborností na odborné předměty.Pokud se tato možnost nezdaří odbdržíte pravděpodobně výpověď od zaměstnavatele ,pracovní poměr bude tedy ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. f) zákoníku práce. Při výpovědi ze strany zaměstnance stejně jako při výpovědi ze strany zaměstnavatele skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba je dvouměsíční, po tuto dobu je zaměstnavatel povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy a po Vás může požadovat, abyste se do zaměstnání dostavoval- to ale ve Vámi popsaném případě asi nehozí. Následně se můžete přihlasit do evidence uchazečů o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti.
Nnárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti;
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
K žádosti se přikládají další dokumenty - evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod. Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
• do 50 let věku 5 měsíců;
• od 50 do 55 let věku 8 měsíců;
• nad 55 let věku 11 měsíců.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.