Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Insolvence zaměstnavatele

16.11.2014

Odstupné od zaměstnavatele v insolvenci při rodičovské dovolené
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc či radu. Jsem v situaci, kdy nevím, co dál. Jsem na rodičovské. Zaměstnavatel vyhlásil loni v srpnu insolvenci. Než proběhly všechny soudy tak to trvalo do května tohoto roku, kdy byl vyhlášen úpadek a vše bylo předáno insolvenčnímu správci na Kladně. Od nich jsem dostala výpověď pro nadbytečnost(paragraf 52) v srpnu s výpovědní lhůtou dva měsíce, tudíž mi pracovní poměr skončil nyní k 31.10.2014. Dostala jsem zároveň od insolvenčního správce papíry pro Úřad práce s předvyplněnými údaji o nároku na 3-měsíční odstupné s tím, že jimi vyplaceno nebylo a měla jsem si dojít na Úřad práce, odtud ze Slaného jsem byla dne 3.11. jakoby vyhozena, že nárok na odstupné od nich nemám podle zákona 118/2000 Sb., kde uvádí, že věřitel se měl přihlásit max. do 5 měsíců a 15 dnů od vyhlášení insolvence, což uplynulo 24.1.2014!!! Mně ale vzniknul nárok až nyní, kdy jsem dostala výpověď. Dříve jsem se přihlásit nemohla, byla jsem normálně v pracovním poměru. Mzdy dlužné nemám vzhledem k rodičáku, ale to odstupné bych ráda řešila. Hodně úředníků, se kterými jsem mluvila, ať už Úřad práce či Oblastní inspektorát práce, se shodují na tom, že nárok bych opravdu mít měla, ale už mi nikdo nedokáže říct, kde a jak ho získat, je-li reálná šance. Druhou věcí je i to, že kolega taktéž dostal výpověď k poslednímu říjnu stejně jako já, byl na rozdíl ode mě v normálním pracovním poměru a jemu včera řekli, že si má nechat ještě vyplnit všechny papíry co dostal a nárok se vším mu vyplatí, tak nevím, jestli se tak opravdu stane, pokud ano, kde je spravedlnost a já bych měla být bitá jen na tom, že jsem na rodičovské! Děkuji Vám předem za pomoc.

Vážená paní,

doporučuji ještě jednou vše prodiskutovat s úřadem práce. v případě, že se zaevidujete na úřadě práce, může Vám vzniknout kompenzace. Kompenzaci poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné. Výše kompenzace činí
• 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana;
• ve výši 3694 Kč, nemůže-li uchazeč průměrný výdělek doložit.
Podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí za dobu, za kterou byla poskytnuta kompenzace.

Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Dobrý den,
Nevím, jak jinak Vám odpovědět, to co mi píšete v odpovědi, na to mi jak Kladenský ÚP (jak paní, co dělá insolvence tak paní, co řeší na Kladně kompenzace) i Slánský odpověděli, že nárok na kompenzaci právě nemám, i když mám vyplněno od zaměstnavatele výdělek, jelikož jsem za poslední dva roky nepracovala, byla jsem „jen“ na rodičovské. Takže zde právě vzniká největší problém, ráda bych dostala aspoň něco, nyní jsem vedená ve Slaném a dostanu minimální podporu vypočítanou z minima dle zákona. Nevím ani kolik. Nicméně bych určitě ráda kompenzaci, protože brát tři měsíce například 10 tis. A 3 tis. Je pro mě hodně velký rozdíl.
Přemýšlím, co dál, jelikož jak píšu výše, poslední týden vytelefonovávám a mluvila jsem asi s 15 lidma z Úřadů práce a všichni si stojí za tím, že na to nárok nemám.
Děkuji Vám za Vaši ochotu.
Hezký večer

Vážená paní,
pokud Vám zaměstnavatel potvrdí, že Vám odstupné náleží, avšak nebylo vyplaceno, kompenzace Vám náleží. není zde podmínka výkonu práce. Kompenzace je upravena v § 44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne Úřad práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů15).
(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje Úřad práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

doporučuji se obrátit na call centrum služeb zaměstnanosti MPSV, které je k dispozici pro případy insolvence zaměstnavatele.
Provozní doba: od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin, tel. 844 844 803. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH. E-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.