Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: 2. dítě - nárok na dávky

02.11.2014

Dobrý den,

manželka zjistila 30.10.2014 že je těhotná. Řešíme tedy otázku, jakou bude mít výplatu, resp. na jaké dávky budeme mít nárok, protože bude na rizikovém těhotenství. Její současná pracovní smlouva je uzavřena na dobu určitou od 10.3.2014 do 31.12.2014. Současně s touto smlouvou jí ale končila i mateřská s prvním dítětem, které v srpnu dosáhlo věku 4 let a tedy ta ubohá podpora 3800,- jí byla "odebrána".

Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
V dotazu uvádíte, že Vaše manželka má uzavřený pracovní poměr do 31. 12. 2014, dále však píšete, že současně s touto smlouvou manželce končila i mateřská s prvním dítětem, které v srpnu dosáhlo 4 let. Předpokládám, že mateřskou máte na mysli pobírání rodičovského příspěvku. V odpovědi vycházím ze skutečnosti, že pracovní poměr Vaší manželky trvá do 31. 12. 2014 a nyní chodí do zaměstnání. Pokud by byla Vaše situace jiná a v odpovědi nenaleznete požadované informace, vložte do poradny nový dotaz, kde uvedete správná data. Pro rychlejší vyřízení prosím uveďte odkaz na tento předchozí dotaz.

Nyní k Vašemu dotazu:
Pokud bude Vaše manželka v souvislosti s těhotenstvím uznána práce neschopnou, bude jí náležet náhrada mzdy od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti a od 15. dne pracovní neschopnosti pak nemocenské. Pracovní poměr skončí sjednaným dnem, nedohodne-li se se zaměstnavatelem jinak. Pokud však bude nadále v pracovní neschopnosti, budou jí dále náležet dávky nemocenského pojištění.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. V takovém případě lékař ukončí pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Výše dávky se odvíjí od příjmů dosahovaných v předchozím zaměstnání. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622
Pokud žena nárok na peněžitou pomoc v mateřství nesplňuje, ukončí lékař pracovní neschopnost až uplynutím 6. týdnů po porodu. Nemocenské v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem a nárok na ně umožňuje zvolit výši a dobu pobírání rodičovského příspěvku.
Pokud žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani nemocenské v souvislosti s porodem, náleží jí rodičovský příspěvek poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
V závislosti na příjmu Vaší rodiny můžete splnit podmínky vzniku nároku na některou z dalších dávek. Od 1. 1. 2015 by měla zavést novela zákona o státní sociální podpoře, která již byla schválena poslaneckou sněmovnou i senátem a nyní je připravena k podpisu prezidenta, porodné na druhé dítě. Dle této novely by měla nárok na porodné žena, která porodila druhé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Výše porodného na 2. dítě bude činit 10.000,- Kč. V úvahu dále připadá přídavek na dítě – nárok na tuto dávku mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima, popř. příspěvek na bydlení. Bližší informace o všech dávkách státní sociální podpory, včetně formulářů žádostí a seznamu příslušných pracovišť naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2. Zde naleznete též kalkulačku pro výpočet životního minima - http://www.mpsv.cz/cs/11853.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.