Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příspěvek na bydlení

02.11.2014

Příspěvek na bydlení.
1/ Jak je to u družstevních bytů ?
Na sociálce mi řekli, že se zde počítají jen výdaje za energie a vodu a odpad.
Byt splácíme anuitou, nemáme na zaplacení celého bytu. Takže anuita je, dle mého názoru, srovnatelná s nájmem, nebo ne. (Platby za Fond oprav, pojištění a správní poplatek jsem nepočítala do Žádosti o příspěvek)
Dcera je nezaměstnaná, čerstvá absolventka střední školy, podporu nepobírá.
Já jsem zaměstnaná od 1.8.2014,předtím jsem byla 9 měsíců nezaměstnaná ( t.č. 2.měsíc v neschopnosti).
2/ Za jakou dobu zpětně mohu zažádat o příspěvek. Někde jsem slyšela, že až 1 rok.
Mně by stačilo od 1.6.2014, (předtím byl byt napsaný na matku).
Včera jsem zažádala na příspěvek od 1.7. do 31.9. - paní řekla, že to nejde od 1.7. Tak jsem nejistá.
S přáním hezkého dne

Dobrý den,
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů pro náklady na bydlení u družstevních bytů platí, že je tvoří tzv. srovnatelné náklady (což je tzv. fond oprav), nejvíce však částka, kterou stanoví zákon a dále jsou to zálohy za služby (voda, plyn, elektřina, topení). Anuita není náklad spojený s bydlení z hlediska příspěvku na bydlení.
Cituji ze zákona - § 26:
Náklady na bydlení tvoří

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,

b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:

+--------------------------------+------------+
| Počet osob v rodině podle | Kč |
| § 7 odst. 5 zákona | |
+--------------------------------+------------+
| jedna | 1 835 |
+--------------------------------+------------+
| dvě | 2 511 |
+--------------------------------+------------+
| tři | 3 284 |
+--------------------------------+------------+
| čtyři a více | 3 960 |
+--------------------------------+------------+


c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

+--------------------------------+------------+
| Počet osob v rodině podle | Kč |
| § 7 odst. 5 zákona | |
+--------------------------------+------------+
| jedna | 687 |
+--------------------------------+------------+
| dvě | 940 |
+--------------------------------+------------+
| tři | 1 230 |
+--------------------------------+------------+
| čtyři a více | 1 520 |
+--------------------------------+------------+

Dále dle zákona platí, že náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.
Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem, zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku, postupuje se obdobně, jak je uvedeno shora.
Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na dávku podle tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku ve vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.
Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2 zákona, jen po část kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží za kalendářní měsíc.
Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši, posoudí se nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové změně došlo.
Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží, vyplácí se zpětně, měsíčně. Veškeré změny je žadatel o dávku povinen příslušnému orgánu nahlásit písemně, a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
O příspěvek na bydlení jste v říjnu nemohla požádat za období červenec až září, protože to už Vám nárok za toto období zanikl. Příjmy a náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí, paní na úřadě Vás měla poučit, pomoci Vám s vyplněním žádosti a žádost přijmout. Udělejte to urychleně, pokud jste tak již neučinila, a to na období říjen až prosinec. Když něco bude špatně, nechte si to vysvětlit a doplňte dle požadavků úřadu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.