Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnání a podnikání rodičů

31.10.2014

Dobrý den.
Pracuji ve firmě na recepci s nerovnoměrnou pracovní dobou. Firma dáva týden dovolené navíc mám tedy 25 dnů dovolené. Pracuji v týdnu-pondělí-pátek/7.5hod/ a víkendy a svátky/11.5hod/. O kolik se mi tedy dovolená zkrátí,kolik dní mám tedy nárok na dovolenou? Děkuji

Dobrý den,
Předpokládám, že jste rodič a proto splňujete podmínky naší poradny.
K dotazu:
Podle zákoníku práce platí, že čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.
Příklad:

Zaměstnanec akciové společnosti je v pracovním poměru po celý kalendářní rok, jeho pracovní doba je nerovnoměrně rozvržena, přičemž v sudé týdny pracuje pondělí a úterý a v liché týdny pondělí až pátek.

Ze zákona náleží dovolená v délce 4 týdny. Počet pracovních dnů v týdnu zjistíme tak, že sečteme pracovní směny v roce a vydělíme je počtem týdnů v kalendářním roce (182 / 52 = 3,5) Průměr počtu odpracovaných dnů zaměstnance v kalendářním roce vynásobíme počtem týdnů dovolené (3,5 x 4) a počet dnů dovolené zaměstnance v kalendářním roce činí 14 dnů.

U zaměstnanců pracujících po celý kalendářní rok je dovolená poskytována v pracovní dny bez zohlednění délky pracovní směny. Pokud zaměstnanci pracují v rozdílně dlouhých pracovních směnách nebo dochází-li v průběhu kalendářního roku ke změně délky jejich pracovních směn, právní úprava to nijak nezohledňuje. Nadále je dovolená poskytovaná v pracovních dnech bez ohledu na příslušnou délku směny. Dochází k nerovnému zacházení, kdy jsou zvýhodněni zaměstnanci, jimž dovolená připadla na delší směnu oproti ostatním. Celkově to vede k rozdílnému počtu hodin strávených na dovolené ve vztahu k hodinám odpracovaným.
Příklad:
Zaměstnanec A pracuje u zaměstnavatele po celý kalendářní rok. Jeho pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. V sudé týdny odpracuje 4 dvanáctihodinové směny, v liché týdny odpracuje 3 dvanáctihodinové směny. Od 1. 7. mu zaměstnavatel jednostranně změní pracovní režim na pětidenní pracovní týden, v němž budou konány osmihodinové pracovní směny. Při poskytování pěti týdnů dovolené mu při současné úpravě vznikne za první pololetí právo na 8,5 dne dovolené a za druhé pololetí právo na 12,5 dne dovolené. Počet dnů dovolené pro první pololetí vychází z délky směny 12 hodin, činí tedy celkem 102 hodin dovolené (12 x 8,5). Ve druhém pololetí se vychází z délky směny 8 hodin (činí tedy celkem 100 hodin dovolené (8 x 12,5). Celkem jeho dovolená činí 21 dnů. Zaměstnanec čerpá dovolenou až ve druhé polovině kalendářního roku, a tak její délka činí pouze 168 hodin (21 x 8 hodin). Zaměstnanec byl poškozen o 34 hodin dovolené.

Zaměstnanec B pracuje u zaměstnavatele za zcela stejných podmínek. Koná práci v druhé četě, která zase naopak pracuje první pololetí v osmihodinových směnách a ve druhém pololetí ve směnách dvanáctihodinových (čety se střídají). Tento zaměstnanec má právo rovněž na 21 dnů dovolené. Čerpá-li dovolenou rovněž ve druhém pololetí avšak ve směnách dvanáctihodinových, jedná se o 252 hodin dovolené (21 dnů x 12 hodin). Zaměstnanec byl zvýhodněn o 50 hodin dovolené.

Oba zaměstnanci odpracovali stejně hodin ročně, měli stejný počet pracovních směn a stejný počet dnů dovolené, rozdíl v délce dovolené mezi nimi však je 84 hodin!

Příklad:

Modifikace zadání předchozího příkladu. Výše uvedení zaměstnanci se střídají sudé a liché týdny ve dvanáctihodinových a osmihodinových směnách. Oba mají v kalendářním roce odpracovat 37,5 hodin stanovené týdenní pracovní doby x 52 týdnů, tj. 1950 hodin. Jejich dovolená činí shodně 21 dnů. Zaměstnanci A připadne čerpání dovolené na dny, kdy má dvanáctihodinové směny, z 1950 odpracovaných hodin tak bude mít dovolenou 252 hodin. Zaměstnanci B připadne čerpání dovolené na dny, kdy má osmihodinové směny, z 1950 odpracovaných hodin tak bude mít dovolenou 168 hodin.

Oba zaměstnanci odpracovali stejně hodin ročně, měli stejný počet pracovních směn a stejný počet dnů dovolené, rozdíl v délce dovolené mezi nimi však je 84 hodin!

Příklad:

Zaměstnanec pracující u orgánu státní správy má pracovní dobu rovnoměrně rozvrženou a pracuje pět dnů v týdnu. V pondělí a ve středu činí jeho pracovní doba 9,5 hodiny, neboť jsou úřední dny. V pátek tak činí pracovní doba již jen 5 hodin. Pokud připadne jeho dovolená na pátek, bude se jednat o jeden den dovolené, a ze stanovené týdenní pracovní doby neodpracuje pouze 5 hodin (poměr 1 den dovolené 5/40). Pokud mu připadne dovolená na úterý nebo čtvrtek, bude se jednat rovněž o jeden den dovolené, a ze stanovené týdenní pracovní doby neodpracuje 8 hodin (poměr 1 den dovolené 8/40). Připadne-li mu dovolená na pondělí nebo čtvrtek, stále je to jeden den dovolené, a ze stanovené týdenní pracovní doby neodpracuje 9,5 hodiny (poměr 1 den dovolené 9,5/40).

Pokud dochází v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby. Bude tak nezbytné vypočítat pro daný kalendářní rok dvě dovolené.
Příklad:
Zaměstnanec A pracoval v prvním pololetí v úvazku 40 hodin týdně, pět dnů v týdnu, při délce směny 8 hodin. Pro druhé pololetí došlo dohodou ke zkrácení jeho pracovního úvazku na 10 hodin týdně, při výkonu práce opět pět dnů v týdnu a při délce směny 2 hodiny. Zaměstnavatel přitom poskytuje 4 týdny dovolené.

Za první pololetí vzniklo zaměstnanci právo na 6/12 dovolené, tedy celkem na 10 dnů (80 hodin). Ve druhém pololetí mu vzniklo právo rovněž na 6/12 dovolené, tedy celkem také na 10 dnů (avšak tomu odpovídá jen 20 hodin). Celkem má tedy zaměstnanec právo na dovolenou v délce 4 týdny tj. 20 pracovních dnů.

Bude-li čerpat celých 20 dnů dovolené v prvním pololetí, bude mu poskytnuta dovolená v délce 160 hodin s odpovídající náhradou mzdy. Bude-li ji však čerpat v druhém pololetí, rovněž v délce 20 dnů, bude mu poskytnuta dovolená již jen v délce 40 hodin s odpovídající náhradou mzdy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.