Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec u porodu

06.11.2014

dobrý den,

můj dotaz se týká vymáhání uhrazeného poplatku za mou přítomnost (jakožto otce) u porodu. porod proběhl 15/12/2013 ve FN Brno Obilní trh. Byl jsem nucen za přítomnost u porodu uhradit 500,- Kč a nyní jsem zjistil, že tento poplatek je protizákonný. Doklad o zaplacení mám.

prosím o radu, jak postupovat při vymáhání tohoto poplatku zpět.

předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Dobrý den.
Poplatek za otce u porodu opravdu nemá oporu v zákoně a vybírán by být neměl , dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 sb., má pacient (i rodička) při poskytování zdravotních služeb nárok přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem. Rodící žena má právo na sebeurčení. Stejně jako má právo odmítnout u svého porodu například přítomnost konkrétních osob, stejně tak má i právo rozhodnout se, koho chce mít u svého porodu.
Dále pak podle § 28 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, při poskytování zdravotních služeb má nezletilá osoba právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. Otci vzniká dle zák. 89/2012 sb., Občanského zákoníku hned v okamžiku narození dítěte k tomuto dítěti rodičovská odpovědnost. Novorozenec není majetkem porodnice, patří k rodičům a to k oběma. Rodiče dítěte nejsou v nemocnici /porodnici návštěva.
Podle listiny základních práv a svobod zák. č. 2/1993 sb. čl. 10 má osoba právo na zachovávání lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochranu svého jména a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
Takže rodička i její partner mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého patří i porod nového člena rodiny.
Na porodnici lze, v též pohlížet jako na poskytovatele služeb a pokud na její klienty jako na spotřebitele.Dle zákona 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele má každý právo na informace o vlastnostech prodávaných či nabízených výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. I porodnice by měly být schopny rodičkám i jejich partnerům podat jasnou informaci co jim v rámci služby, kterou porodnice požaduje zaplatit, bude poskytnuto a za kolik a to včetně informace, co personál porodnice dělá navíc v případě rodičky, která partnera u porodu má, oproti péči o rodičku, která je v porodnici bez partnera.
V neposlední řadě bych ráda zdůraznila, že v minulých dnech se proti poplatkům za doprovod u porodu vyslovila i Veřejná ochránkyně práv. Zprávu je možno najít i na www.denikreferendum.cz
Na Ombudsmanku se obrátila žena z brněnska , která si stěžovala, že byla nucena zaplatit poplatek za přítomnost duly u porodu.
Veřejná ochránkyně práv uvedla: „Současné právní předpisy poskytovatelům zdravotních služeb neumožňují stanovení jakékoli úhrady, byť sloužící pouze k pokrytí nákladů, za umožnění přítomnosti duly (ale v zásadě jakékoli blízké či rodičkou určené osoby) u porodu.“
Za použití výše uvedených informací porodnici sdělíte že přítomnost otce jakožto budoucího zákonného zástupce rodícího se dítěte ,u porodu, by měla být samozřejmostí,nikoli placeným nadstandartem. Dále je požádáte o vyúčtování všech účelně vynaložených nákladů spojených s přítomností vašeho partnera u porodu a požádáte je ,aby vám vrátili přeplatek,neb jste zaplatili 500 kč a výši této platby považujete za neadekvátní.Sdělte jim ,že v případě,že částku nevrátí podáte na ně u příslušného soudu žalobu na vydání bezdůvodného obohacení.
96/2001 Sb.m.s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
zákon 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.