Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: RP, zaměstnání během RD

27.10.2014

Dobrý den,
1)chtěla bych se zeptat dcera se mi narodila 25.7.2014 podle informaci správy sociálního zabezpečení mi PPM končí k 10.12.2014 a mám nevybranou dovolenou cca 15 dni u zaměstnavatelé tudíž bych žádala k 11.12.2014 o čerpaní- proplacení dovolené která jestli správně počítám by měla skončit k 31.12.2014 tudíž k 1.1.2015 bych tedy žádala o rodičovskou dovolenou na 3 roky ano?kde seženu formuláře na čerpaní klasické a rodičovské dovolené jsou na to nějaké speciální formuláře, nebo si sepíšu žádost v podstatě něco na způsob čestného prohlášení, že od-do žádám a udělám to formou jedné žádosti na obě dovolené?

2)s koncem PPM souvisí i můj druhý dotaz žádost o rodičovský příspěvek podám taktéž k tomu 11.12.2014 když mi PPM končí 10.12.14 a k té žádosti budu potřebovat denní vyměřovací základ, který mi vystaví správa sociálního zabezpečení a formulář žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek a žádost o rodičovský příspěvek?je to tedy vše co potřebují?

3)V tomto měsíci budu tedy čerpat kousek mateřské dovolené,dovolenou a kousek rodičovské a bude mi to poměrnou části proplacené od každého?

4)V případě,že zvolím 3 roky rodičovské dovolené u zaměstnavatelé je povinen mi držet 3 roky mé místo a poté mě vzít na mou pozici za můj plat ano?poté co nastoupím do práce z rodičovské dovolené jsem v nějaké ochranné lhůtě nebo mě může zaměstnavatel ze dne na den vyhodit?Popřípadě pokud by se mě chtěl zabavit musí mi dat odstupné pro nadbytečnost ve vyšší 5 odstupných platu?pokud by mé místo a má pozice byla obsazená nebo zrušená.v případě, že by mě chtěl přidělit na jinou pozic nemusím souhlasit?A dostanu 2 měsíční výpovědní lhůtu za 100%plat a budu čerpat doma + 3x odstupné?V případě obou variant se nahlásím na pracovní úřad a dostanu podporu 5.měsíců?v případě varianty s 2 měsíční výpovědi-doma se na pracovní úřad nahlásím až po skončení výpovědi?

5)dalším mým dotazem je v případě,že bych po skončení mateřské, chtěla nastoupit zpět do práce, ale zažádala zaměstnavatelé o čerpání 3 lete rod.dovolenou je možné mít tu dovolenou, ale zároveň u něj pracovat na stejnou nebo jinou smlouvu-tak, aby mě musel držet mé místo po dobu 3 let?nebo riskují to, že mě po mateřské ze dne na den může vyhodit?dá se to nějak ošetřit?

6)v případě nástupu do práce mám nárok zároveň pobírat i rodičovský příspěvek když bude hlídat babička?

7)v případě že budu pobírat 2 roky rodičovský příspěvek,ale u zaměstnavatelé zvolím 3 roky rodičovskou dovolenou,ale rozhodnu se, že po vyčerpaní rodičovské chci zůstat ještě 1 rok doma s malou bude za mě odváděno soc a zdrav.když pečuji o díte do 7 let,jak o to zažádám a co k tomu potřebují?

8)mou poslední otázkou je první dítě se mi narodilo 25.7.2014 tudíž má rodičovská bude končit k 25.7,2017 a 26.7.2014 bych měla nastoupit do práce ano?v případě,že bych během této doby znovu otěhotněla-smlouvu mám na dobu neurčitou budu mít nárok na PPM a pak na rodičovskou na druhé dítě?nebo ppm dostanu pouze pokud se mi dítě narodí 6-8 týdnu před koncem první rodičovské a nástupem do práce?

Děkuji za odpověď na veškeré mé otázky.

Dobrý den,
1/ žádný formulář pro to neexistuje, stačí napsat volnou formou.
Vzor žádosti o čerpání dovolené na zotavenou:
Zaměstnavatel
XY
Žádost o poskytnutí dovolené na zotavenou v návaznosti na mateřskou dovolenou
Obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí dovolené na zotavenou za rok ... O tuto dovolenou žádám v souladu s ustanovením § 217 odst 5 zákoníku práce, v platném znění tak, aby dovolená na zotavenou bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou.
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
V Praze dne ...
Zaměstnankyně XY

Pokud se rozhodnete čerpat dovolenou na zotavenou po skončení mateřské dovolené, na rodičovskou dovolenou nastoupíte až po vyčerpání dovolené na zotavenou. Čerpání dovolené na zotavenou nebrání pobírání rodičovského příspěvku.
Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno a poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Poskytuje se v rozsahu, o jaký rodiče požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Zaměstnavatel nesmí čerpání rodičovské dovolené odmítnout. Forma žádosti není stanovena, ale lze doporučit písemnou žádost.

Vzor žádosti o rodičovskou dovolenou:
Žádost je adresována zaměstnavateli a měla by obsahovat datum, místo a podpis žadatele:
„Dne XX jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne XY se mi narodil syn/dcera … Dne XZ mi skončila mateřská dovolená. (případně pokud budete čerpat dovolenou: Do dne XW jsem čerpala dovolenou na zotavenou). Žádám o čerpání rodičovské dovolené od --- do (max do tří let věku dítěte.)
Žádost se podává před nástupem na rodičovskou dovolenou, lze jí podat i současně se žádostí o čerpání dovolené na zotavenou.

2,3/ o RP můžete žádat ihned po ukončení MD. Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na PPM, rodičovský příspěvek (RP) náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi RP a PPM.
Je tedy možné, že RP bude pobírat až od následující měsíce /neznám výši PPM a výši RP, pro kterou se rozhodnete.

4/ jestliže se do práce vrací zaměstnanec po rodičovské dovolené, nemá již zaměstnavatel povinnost jej zařadit na jeho původní práci a pracoviště. V těchto případech platí obecná povinnost přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit zaměstnanci práci odpovídající pracovní smlouvě, měl by se pokusit o dohodu o změně pracovní smlouvy. Jestliže však k dohodě nedojde a zaměstnanec jinou práci vykonávat nebude, jde o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Podle zákoníku práce náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, současně však lze očekávat výpověď pro nadbytečnost.
Pokud dostanete výpověď pro nadbytečnost, náleží Vám odstupné ve výši 3měsíců. Pokud byste se se zaměstnavatelem dohodla na ukončení pracovního poměru dohodou, můžete si vyjednat odstupné ve výši 5 měsíců, což vyrovná výpovědní lhůtu a odstupné při výpovědi.
Pokud se budete registrovat na ÚP, tak vždy až po ukončení pracovního poměru. V případě, že ukončíte pracovní poměr dohodou, bude podpora minimální, v případě výpovědi se bude vypočítávat z výpovědní lhůty.

5/ během čerpání rodičovské dovolené můžete uzavřít další pracovní poměr, klidně u stejného zaměstnavatele. Ten může být na dobu určitou, např. do věku 3let dítěte a pak normálně nastoupíte zpět po ukončení RD na původní pracovní smlouvu.

6/ pokud Vám bude hlídat dítě babička, můžete nastoupit zpět do práce a RP Vám bude vyplácen i nadále. Zde je jen omezení, že dítě nesmí navštěvovat předškolní zařízení více než 46hodin za měsíc do věku 2let, po 2.narozeninách se to již nesleduje. Zde je třeba ale zvážit na jak dlouho požádáte zaměstnavatele o RD. Zaměstnavatel Vás totiž nemusí vzít zpět dříve, než jste uvedla v žádosti.

7/ pokud si zvolíte výši čerpání RP na dva roky, na rodičovské dovolené můžete být do věku 3let dítěte. Zdravotní pojištění za Vás v tuto dobu bude platit stát. Pokud bude chtít zůstat s dítětem doma i po jeho třetích narozeninách, musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno, které Vám není povinen poskytnout. Pokud neplacené volno získáte, musíte toto oznámit své zdravotní pojišťovně a i nadále za Vás stát bude platit zdravotní pojištění.

8/ pokud máte stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
Abyste měla stejnou PPM, na další MD musíte nastoupit do věku 4 let prvního dítěte.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.