Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Kratší pracovní doba

23.10.2014

Dobrý den,potřebovala bych pomoc.Jsem zaměstnaná v obchodu.(nejmenuji).Momentálně jsem na Rodičovské dovolené.Dne 27.10 2014 mě končí tříletá Rodičovská dovolená.Přečetla jsem si váš článek o Pečujete o dítě mladší 15 let? Máte nárok na úpravu pracovní doby.Jsem hledala emailovou adresu zaměstnavatele,neúspěšně.
Šla jsem do zaměstnání domluvit, aby jsem se mohla vrátit do zaměstnání..Byla jsem zaměstnána před nástupem na rodičovskou dovolenou na vedoucí obslužného pultu. na pracovni schůzce mě bylo nabídnuto místo vedoucího obslužného pultu.Ale jelikož to dané místo je na 8 hodinovou pracovní dobu + přesčasy...A já mám doma malé 3 leté dítě a nemám koho kdo by mě dával dítě do školky a vyzvedával, poprosila jsem zaměstnavatele o zkrácený pracovní uvazek.S tím mě bylo řečeno,že mě takhle nezaměstnají že pro mě nemaji co a že mě tam potřebují na to stejné místo a že to může říct každý.Ale mé žádosti nechtěli vyhovět.Že se mám zkusit domluvit s babičkama a dědečkama,aby jsem se mohla zaměstnaná na plnej uvazek.Skusila jsem to,ale prostě to nešlo.Po dohodě další pracovní schůzky jsem vysvětlovala že nemám jak opatřit dítě aby ho do školky někdo dával a vyzvedával.že potřebuju zkrácený pracovní úvazek. Se semnou se nechtěl zaměstnavatel bavit a říkal jedině rozvázání pracovního poměru.Vrazil mě do ruky papír a že s tím mám kdykoli přijít že musí odjet.Mezitím co jsem jsem došla k autu,čtu a tam je napsaný,že já žádám o rozvázání pracovního poměru.Okamžitě jsem se vrátila a bránila jsem se aby mě zaměstnal,že teď podle zákona mám nárok na zkrácený pracovní úvazek.Tak mě zaměstnavatel nevěřil a že zavolá právničce.Že mi nevěří.Po půl hodinovém rozhovoru s právničkou mi bylo řečeno, že se mi do druhého dne ozvou.Dnes 21.10.2014 se mě ozvali,po telefonu,že pro mě místo mají,že mám zkrácenou pracovní dobu ale že budu uklízet a zametat před obchodem!Že mám čas na rozmyšlení do 23.10.2014. Chtěla jsem se zeptat je takové jednání ze strany zaměstnavatele možný aby mě mohl takhle znemožnit??Když jsem byla před nástupem na mateřskou na vysoké pozici???Četla jsem si váš článek a říkám si člověk se má bránit...Ale aby semnou takhle vymetl aby jsem se znemožnila před všemi??Může se takhle zaměstnavatel takhle zachovat??Prosím poraďtě mi co mám dělat!?Mám dat výpověď??Já se tak znemožnit nenechám.. Děkuji za brzkou odpověd

Dobrý den,
Článek ohledně vhodné úpravy pracovní doby pro zaměstná a zaměstnankyně pečující o dítě do 15 let věku byl napsán v souvislosti s judikaturou Nejvyššího soudu ČR.
Rozhodnutí NS 21 Cdo 1821/2013 ze dne 9. 7. 2014
K § 241 odst. 2 zák. práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Pro závěr, zda povolení kratší pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy stanovené týdenní pracovní doby brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, je především rozhodující vyhodnocení, jaký (jak významný) by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy pracuje (by pracovala) po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby brání zaměstnavatelovy vážné provozní důvody (srov. též právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003, který byl uveřejněn pod č. 29 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006, který byl uveřejněn pod č. 10 v časopise Soudní judikatura, roč. 2007).

Při posuzování, zda jsou na straně zaměstnavatele dány vážné provozní důvody ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce, je rozhodný stav provozu zaměstnavatele, jaký tu je v době, v níž dochází k posuzování opodstatněnosti žádosti (zrušení povolení) o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Z tohoto stavu je třeba při posuzování vážnosti provozních důvodů vycházet jak při zkoumání povahy provozu a dalších skutečností o organizačně technických poměrech zaměstnavatele, tak i při posuzování množství (počtu) zaměstnanců působících u zaměstnavatele, možností jejich vzájemného zastupování a možnosti (úrovně) jejich odměňování za vykonanou práci. Je - obecně vzato - nepochybné, že zaměstnavatel může vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby tím „snadněji“, čím více má zaměstnanců, čím lépe se jeho zaměstnanci mohou vzájemně zastupovat a čím více má peněžních prostředků použitelných pro jejich odměňování, a že vážné provozní důvody nemohou nikdy bránit ve vyhovění žádosti podané zaměstnancem, jehož práci zaměstnavatel pro plnění svých úkolů nebo činnosti nepotřebuje vůbec.

V poměrech projednávané věci tak bylo na žalovaném (zaměstnavateli), aby tvrdil a prokazoval, jaké problémy (komplikace) by přineslo zastupování žalobkyně (zaměstnance) případně i zaměstnanci jiných organizačních útvarů, a co by konkrétně muselo být přeorganizováno (kterých konkrétních zaměstnanců a v jakém rozsahu by se takové opatření dotklo). Jinak řečeno, kolik zaměstnanců měl žalovaný, kolik z nich mohlo (případně) žalobkyni zastoupit (šlo jen o jednu pracovní hodinu denně), jaká byla jejich pracovní náplň, ve vztahu k činnosti, ve které by žalobkyni zastupovali, proč ji nemohli zastoupit i jiní zaměstnanci apod. Řešením může být také přijetí dalšího zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti právě v rozsahu, v němž měla žalobkyně pracovní dobu zkrácenu. Nelze totiž přehlédnout, že ne jakékoli provozní problémy (které by mohly vzniknout, kdyby bylo žádosti o zkrácenou pracovní dobu vyhověno) jsou důvodem pro odepření takové žádosti. Musí se totiž jednat o „vážné provozní důvody“. Smyslem právní úpravy zkrácené pracovní doby podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce je umožnit v tomto ustanovení uvedeným zaměstnancům vykonávat práci v zaměstnaneckém poměru i s ohledem na jejich (omluvitelné) jiné osobní a rodinné povinnosti. Proto se posuzování možností zaměstnavatele činí vždy zejména s ohledem na zájmy zaměstnanců uvedených v § 241 odst. 2 zák. práce.
Touto judikaturou sice můžete vůči zaměstnavateli argumentovat, ale samotné toto rozhodnutí v odůvodnění pak říká, že každý případ je jiný a musel by se posoudit, zejména s ohledem na vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Nevím, k jakému závěru by soud došel ve Vašem případu, ale jistě i soud by zvažoval, že se jedná o práci v obchodě, kde je hmotná zodpovědnost, zda zaměstnavatel má dostatek zaměstnanců na to, aby se s Vámi mohli střídat, respektive doplnit „chybějící“ hodiny a podobně.
Vím, že práce v obchodě a obzvlášť na vedoucí pozici je velmi časově náročná a s péčí o malé dítě se dá velmi těžce skloubit. Zaměstnavatel má povinnost Vás při Vašem návratu zaměstnat prací v souladu s Vaší pracovní smlouvou a to on chtěl. Vše ostatní je věcí dohody, myslím si, že soudní spor by byl v tomto případě zbytečný. Vy sama nevíte o nějaké pozici u zaměstnavatele, která by nebyla takto časově náročná? Je mi líto, ale pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete, jak dál, pak je možná jedině dohoda o ukončení pracovního poměru.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.