Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: určení otcovství

23.10.2014

Dobrý den, chtěla bych se optat. Jsem v půlce těhotenství a otec dítěte se na nás vykašlal už na začátku, našla jsem si nového partnera, který má o malé zájem a chtěl by si ho vzít za vlastní. Otec dítěte se vůbec nestará, jen mi neustále vyhrožuje, že až se to narodí, že bude chtít testy otcovství a bude dělat všechno proto, aby malý měl co nejvíc. Nechci, aby se to malé s ním stýkalo. Jde udělat něco proto, abych mohla v klidu uvést svého nynějšího partnera do RL a nemít z toho problémy? Děkuji za odpověď

Vážená paní,
právní úpravu otázky určení otcovství k dítěti nalezneme v novém občanském zákoníku, a to v jeho části druhé, § 776 a násl. (do 31.12.2013 byla úprava obsažena v zákoně o rodině).

První domněnka otcovství

První domněnka otcovství svědčí manželu matky, která dítě porodila. Tato domněnka platí automaticky a vychází z právního stavu, který tu byl v den narození dítěte.

Manžel matky se považuje za otce dítěte, pokud se dítě narodilo od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po prohlášení manželství za neplatné. Pokud se dítě narodilo do třístého dne po zániku manželství, ale matka v té době již žila v manželství novém, svědčí první právní domněnka manželu poslednímu. Právním účinkem domněnky otcovství manžela matky je především vznik rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti a skutečnost, že manžel matky a dítě vstupují do právních vztahů, které předpokládají poměr rodiče a dítěte, a do jiných příbuzenských vztahů. V době trvání této zákonné domněnky se nemůže uplatnit jiná zákonná domněnka určující otcovství.

Nový občanský zákoník nově, na rozdíl od úpravy obsažené v zákoně o rodině, u této domněnky stanoví, že lhůta do uplynutí třístého dne platí také pro případ, kdy byl manžel matky prohlášen za nezvěstného.

Druhá domněnka otcovství

Jestliže domněnka otcovství nemůže svědčit manželu matky a otcovství nebylo určeno soudem, považuje se za otce muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů (druhá domněnka otcovství). Takto lze prohlásit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Souhlasné prohlášení má být učiněno před matričním úřadem nebo před soudem. Pokud je jeden z rodičů nezletilý, musí být prohlášení učiněno před soudem vždy.

Souhlasným prohlášením se rozumí dva jednostranné právní úkony, pro které je zákonem předepsaná ústní forma. Prohlášení nemusí být učiněna současně, ale musí být obsahově shodná. Není možné zastoupení ani písemné uznání.

Určení rodičovství však není tímto způsobem možné v případě, že matka nemůže pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li její prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Třetí domněnka otcovství

První dvě domněnky otcovství vychází ze skutečností, které směřují k biologickému otcovství zprostředkovaně. Oproti tomu třetí domněnka otcovství jako jediná vychází z biologických zákonitostí a dochází tak opravdu ke skutečnému určení, kdo je otcem dítěte.

Třetí domněnka otcovství nastupuje až jako poslední, až pokud dítěti nebyl určen otec podle některé z předchozích dvou právních domněnek. Tato domněnka se může uplatnit pouze v soudním řízení. Nositeli žalobního práva jsou dítě, matka a muž, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte. Podání žaloby není omezeno žádnou lhůtou.

Můžete tedy s přítelem určit otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů, ale stále musíte počítat s možností, že biologický otec dítěte se bude u soudu domáhat svých rodičovských práv (a samozřejmě také povinností). Soud vždy rozhoduje v zájmu dítěte, jeho rozhodnutí nelze předjímat. Pokud by se stalo,že biologický otec by se domáhal svého otcovství v době, kdy již dítě žije v rodině s jiným mužem, kterého považuje za svého skutečného otce, ten se o ně vzorně stará, je možné, že v zájmu dítěte by soud otcovství biolog. otce neurčil.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.