Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Opožděné placení výživného

23.10.2014

Dobrý den mám dotaz takový můj ex.. platí alimenty každý měsíc vždy pozdě v rozhodnutí mám vždy k 10sátému v měsíci k rukám matky.Každý měsíc je to nepravidelné a já potřebuji peníze pravidelně.Syn je v 9té třídě jeho náklady na školu,oblečení,léky,kapesné, atd,,jsou nákladné a já sama nemám žádný příjem a peníze mi pak nevycházejí,jelikož jsem osoba pečující o mladšího syna.Jsem již opravdu naštvaná nebaví mě ho pořád uhánět a prosit se o vyživné lze toto nějak řešit?Chci zažádat i o zvýšení vyživného již je to skoro 5let kdy naposledy vyživné bylo upraveno mám to řešit v návrhu?A ještě se zeptám jestli je dobré uvádět že jsem osoba pečující zda na to soud bere ohledy když se jedná o mladšího syna z nynejšího manželství?děkuji za odpověd

Dobrý den,

otázka výživného je legislativně upravena zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
Výživné je povinný rodič povinen hradit řádně a včas, to znamená ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. Pokud otec dítěte nezasílá výživné v řádném termínu, a to opakovaně, můžete na základě pravomocného rozsudku, kterým byla vyživovací povinnost stanovena, podat návrh na exekuci. Pokud jsou problémy s otcem v souvislosti s pozdním placením výživného,doporučuji nejprve otce dítěte písemně vyzvat k tomu, aby Vám výživné hradil v plné výši a včas, tedy do data splatnosti určeného soudním rozhodnutím (abyste měla případně i důkaz, že jste ho na placení výživného upozorňovala) . Upozorněte ho, že pokud napříště peníze nezašle způsobem stanoveným v této výzvě, a to do 10. dne příslušného měsíce, podáte na něj návrh na nařízení exekuce.
Návrh se podává u soudu příslušného podle místa trvalého bydliště manžela (poradit se sepsáním mohou na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností).Pokud se jedná o stejný soud, který vydal rozsudek o výživném, stačí tento rozsudek v návrhu na exekuci pouze uvést, pokud by se jednalo o jiný soud, je třeba přiložit ověřenou kopii rozsudku. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované plnění vyživovací povinnosti, nejvhodnějším způsobem je asi exekuce srážkami z platu (mzdy) otce.

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění rovněž v § 923 odst. 1 říká, že změní-li se poměry, může soud změnit rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.
Při určení výše výživného vychází soud z odůvodněných potřeb oprávněného na straně jedné a ze schopností, možností a majetkových poměrů povinného na straně druhé. Soud přitom zkoumá, zda se osoba povinná nevzdala bez vážného důvodu výhodného zaměstnání (výdělečné činnosti) nebo majetkového prospěchu. Případně zda nepodstoupila nepřiměřená majetková rizika.
Ke změně rozhodnutí o výživném může dojít, jestliže se od minulého soudního rozhodnutí změnily poměry, a to buď na straně dítěte nebo na straně povinného otce. Takovou změnou na straně dětí může být např. zvýšení věku, nástup do jiný stupeň školy, zájmové kroužky, zhoršení zdravotního stavu dítěte apod. Na druhé straně musí soud zkoumat podmínky na straně otce- např. změna příjmu od minulého rozhodování, ztráta zaměstnání, nový počet vyživovacích povinností atd.Přihlížením k majetkovým poměrům rodiče se rozumí komplexní zhodnocení poměrů rodiče, tj. jeho životní úrovně (např. vlastnění nemovitostí, akcií, luxusních automobilů, dovolených atd.)
Nevím, kdy došlo naposledy ke změně výše výživného, ale pokud se změnily poměry v potřebách syna, zkusila bych návrh na zvýšení výživného podat. Podle mne by mohl být návrh na zvýšení výživného doplněn o exekuční strhávání nového výživného s Vašimi důkazy o pozdním placením výživného.
To, že jste osoba pečující bych klidně do návrhu uvedla, aby soud mohl zohlednit, že pozdní placení výživného otcem Vám dělá nemalé problémy.
Se sepsáním návrhu na zvýšení výživného by Vám rovněž měli bezplatně pomoci či poradit, jak ho sepsat, na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.