Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Odměňování

19.10.2014

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, za rok mi má končit. Jsem zaměstnána na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mi zaslal nový pracovní výměr, ve kterém je uvedeno, že začne platit po skončení rodičovské dovolené, s tím, že mám podepsat a vrátit zpět. V tomto výměru ovšem chybí můj osobní příplatek, který není zanedbatelný. Po telefonickém dotazu mi bylo sděleno, že je to běžný postup, a že po nástupu do zaměstnání mi zase osobní příplatek "naběhne". Je to ovšem jen ústní sdělení, podepsat mám něco jiného. Můžete mi prosím poradit, jak reagovat?
Děkuji předem za odpověď.

Vážená paní,
mzdový (platový) výměr je zaměstnavatel povinen vydat a zaměstnanci předat nejpozději v den nástupu do práce, a to v písemné formě. Při změně mzdového (platového) výměru je nutné zaměstnance písemně informovat nejpozději v den, kdy se změna stává účinnou. Mzdu/plat, kterou zaměstnavatel jednostranně stanovil nebo určil, může zaměstnavatel též jednostranně změnit, nesmí si však při tom počínat zcela libovolně. Snížení mzdy/platu nelze použít například jako druh sankce za porušení pracovních povinností zaměstnancem. Jakékoliv pokuty či jiné formy sankcionování zaměstnanců tuzemské pracovní právo nepřipouští. Zaměstnavatel musí dbát také na to, aby zaměstnanci dostávali ze stejnou práci stejnou mzdu/plat, tedy aby například dva pracovníci na stejné pracovní pozici s identickým rozsahem pracovní činnosti měli různě vysokou mzdu/plat. Případy, kdy zaměstnavatel dvěma zaměstnancům se stejnou kvalifikací vykonávajícím stejný druh práce poskytuje rozdílnou odměnu, musí být zaměstnavatel schopen relevantně zdůvodnit, jinak se vystavuje postihu ze strany inspektorátu práce a porušuje ustanovení § 110 zákoníku práce.

§ 110 zákoníku práce zní:
(1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.
(2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.
(3) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.
(4) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.
(5) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

Podle mého názoru by se ve vašem platovím výměru měl objevit i příplatek, pokud jej ostaní zaměstnanci mají. Vy jste na rodičovské dovolené, což je osobní překážka v práci a nic nebrání zaměstnavateli, aby vám stanovil platový výměr v souladu se zákoníkem práce, jinak by se jeho postup mohl považovat za diskriminační z důvodu pohlaví. V tomto případě doporučuji se obrátit na veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz), který Vám dá metodickou pomoc, jak postupovat. Platový výměr doporučuji nepodepisovat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.