Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpověď pro nadbytečnost a dovolená

22.10.2014

Dobrý den,
prosím o radu v souvislosti s nástupem do práce po rodičovské dovolené a následnou výpovědí z organizačních důvodů. Do práce jsem nastoupila 2.9.2014. Dne 23.9.2014 jsem obdržela výpověď pro nadbytečnost s 2 měsíční výpovědní lhůtou, tj. do 30.11.2014. Na kolik dní dovolené mi tak vzniká nárok? Je pravda, že když jsem nastoupila 2.9. nevzniká mi za tento měsíc nárok na dovolenou?
Další dotaz souvisí se stanovením průměrného výdělku např. pro účely odstupného – z čeho se bude vypočítávat, když: 2.9.2011 po ukončení 1. rodičovské dovolené mi byl novým vedením snížený mzdový výměr o 25%, cca 2 měsíce jsem byla na nemocenské a následně nastoupila na další MD/RD, která mi končila ve 2 letech dítěte, tj. 11.1.2014. Po domluvě se zaměstnavatelem jsem žádala o prodloužení RD, 2.9.2014 jsem nastoupila s již sníženým výměrem.
Poslední věc, kterou bych si chtěla ujasnit, je postup při hledání nového zaměstnání. Má stávající zaměstnavatel povinnost umožnit mi odchod na pohovor v požadovaném termínu? A zároveň oprávnění chtít potvrzení od potenciálního zaměstnavatele o účasti na pohovoru?
Omlouvám se za obšírnější dotaz, ale situace je pro mě značně komplikovaná a nepříjemná, stejně jako přístup zaměstnavatele, a nemám moc nástrojů k obraně. Předem děkuji za pomoc.

Dobrý den,
zákoník práce stanoví, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru konal pro zaměstnavatele práci po dobu 60 dnů, vznikne nárok na dovolenou za celý kalendářní rok. Důležité tedy je, kolik pracovních nyní pro zaměstnavatele odpracujete. od 2. í. do 30.11. je 62 pracovních dnů, takže pokud nebudete v pracovní neschopnosti nebo nebudete chybět pro ošetřování člena rodiny, vznikne Vám nárok na roční dovolenou. Podstatné totiž je, že v době, kdy jste čerpala rodičovskou dovolenou, Vám trval pracovní poměr, takže splníte první podmínku vzniku nároku na dovolenou. Tato dovolená Vám bude zkrácena jednak o jednu dvanáctinu, protože pracovní poměr nebude trvat v prosinci a jednak bude zkrácena o dobu zameškanou čerpáním rodičovské dovolené. Dovolená se krátí za 100 zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu roční výměry a za každých dalších ucelených 21 pracovních dnů o další dvanáctinu roční výměry. Pokud správně počítám, Vy jste zameškala 170 pracovních dnů, takže Vám bude za čerpání rodičovské dovolené zkrácena dovolená o 4zdvanáctiny roční výměry. Celkově tedy o pět dvanáctin, když přičteme prosinec. Zákoník práce stanoví v § 217 odst. 2, že Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Ve Vašem případě, ale zaměstnavatel nemůže odhadnout, že neonemocníte a nebudete čerpat volno a tím nenaplníte podmínky vzniku nároku na roční dovolenou, takže Vám nemůže určit čerpání dovolené do konce pracovního poměru. Dovolenou Vám tak bude muset po skončení pracovního poměru proplatit. Pokud by se Vám podařilo odpracovat méně než 60 dnů, vznikl by Vám nárok vždy jen za každých odpracovaných 21 dnů na jednu dvanáctinu roční výměry.
Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předcházející kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Ve Vašem případě by se tedy měl průměrný výdělek vypočítat z aktuálně dosahovaného příjmu.
Zaměstnavatel je Vám povinen poskytnout pracovní volno, a to s náhradou mzdy nebo platu, tedy placené volno, před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Placené volno se tedy poskytuje, jestliže je-li s vámi pracovní poměr rozvazován z organizačních důvodů, kam nadbytečnost samozřejmě patří. Zaměstnavateli ale nějak musíte prokázat (pokud o to žádá), že takové pracovní volno čerpáte oprávněně, takže nějakou formu "potvrzení" o hledání nového zaměstnání. Pokud tedy nové zaměstnání již máte, nelze takové volno čerpat, protože pak nesplňuje účel, pro který je zaměstnavatel povinen volno poskytovat.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.