Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Změna náplně práce

16.10.2014

Zmeny náplne práce a platu v rámci RD
Dobrý deň, prosím Vás o radu. Nastupujem do práce po 2,4 rokoch MD/RD. V práci sa zmenilo vedenie a s mojím nástupom spať neboli moc nadšení, skúšali roznymi sposobmi, aby som nenastupila na tú istú pozíciu, ponúkali iné miesto plný úvazok alebo skrátený úvazok. V rámci zníženia platu z daných ponúk som trvala na svojom na základe Vašich rád. Tesne před nástupom mi poslali zmenu náplne práce čím mi vzali 1.bod z náplne a tým strhli osobné ohodnotenie o 4500 Kč, ktoré presunuli mojej zástupkyne a ponúkli jej prácu ktorá mala byť na ¾ úvazok pre mňa, čím jej vznikol plný úvazok ako mala do teraz. Konieckoncov dostanem skoro rovnaké peniaze ako na ¾ úvazku ponúkanej novej práce, tentokrát je to plný úvazok ale zrejme možem byť rada, že je to rovnaká pozícia. Papiere som ešte nepodpísala, boli zaslané 22.9.2014, s platnosťou od 1.10.2014 mojho nástupu do práce, momentálne poberám starú dovolenú. Može si zaměstnavatel takéto niečo dovoliť? Zmeny robil ešte v rámci mojej rodičovskej dovolenej. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý den,
k dotazu se mně těžko vyjadřuje, když nevidím listinné podklady. Z toho, co uvádíte, je patrno, že zaměstnavatel Vás zařadil zpět na původní práci v souladu s Vaší pracovní smlouvou, ale změnou pracovní náplně jste byla poškozena na osobním ohodnocení. Pracovní náplň je dokument, který není žádným právním předpisem upraven. Popis pracovní činnosti u daného druhu práce lze vyhledat v katalogu prací – např. příloha nař. vl. č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Nenapsala jste, jako co a v jaké sféře pracujete. Někde katalogy nejsou upraveny přímo ve Sbírce zákonů ČR, jinde si je vytváří zaměstnavatel sám. Pokud tento popis pracovní činnosti Vaší pracovní pozice se diametrálně liší od katalogu a od toho, co jste dělala před nástupem na MD a RD, jedná se o zastřenou dohodu o změně pracovní smlouvy a s tímto nemusíte souhlasit. Platový výměr, kde se uvádí vedle platu a dalších složek platu i osobní příplatek, musí být zaměstnanci předán před nástupem do práce, tj. vždy dopředu.
Pro osobní příplatek (lidově „osobní ohodnocení“) platí ustanovení § 131, podle kterého zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
Právní stav komentáře je ke dni 1.4.2013.
K § 131
Osobní příplatek není nárokový. Jde o složku platu, kterou zaměstnavatel může ocenit výkonnost a kvalitu práce zaměstnance v porovnání s ostatními zaměstnanci. Zákoníkem práce stanovená maximální výše osobního příplatku vytváří dostatečný prostor pro účelnou platovou diferenciaci v závislosti na v zákoníku práce uvedených kritériích a umožňuje přiměřeně ocenit i špičkové všeobecně uznávané odborníky. Mělo by jít o odborníka, jehož profesionální úspěšnost a odbornost je uznávána a známa v rámci širšího okruhu zaměstnavatelů, území či odborné veřejnosti, nikoliv jen v podmínkách jeho zaměstnavatele. O tom, že jde o vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka, by měl zaměstnavatel mít i pro případnou kontrolu dodržování platových předpisů doklady, např. o publikační a přednáškové činnosti, členství v odborné společnosti apod. Důležitá je podmínka stanovená zákoníkem, že tento příplatek lze poskytovat k ohodnocení dlouhodobě dosahovaných kvalitních výsledků vykonávané práce, takže osobní příplatek nelze měnit podle výkonu zaměstnance každý měsíc nebo za relativně krátkou dobu. K ocenění mimořádných pracovních výkonů za kratší dobu slouží např. mimořádné odměny, nikoliv osobní příplatek, který má mít relativně dlouhodobou účinnost.
Bližší podmínky pro přiznávání, snižování či odnětí tohoto příplatku dříve obecně upravovalo nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (nař. vl. č. 330/2003 Sb., které však v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce bylo zrušeno). Je tedy na vnitřních platových předpisech zaměstnavatele (např. na Platovém řádu), aby blíže podle svých podmínek a požadavků na zaměstnance (např. na plnění kvalifikačních požadavků stanovených zaměstnavatelem, jako je znalost a používání cizích jazyků) upravil přiznávání a odnímání osobních příplatků a jejich výši stanovil úměrně ke svým finančním možnostem. Výši osobního příplatku každému zaměstnanci by měl zaměstnavatel určit v platovém výměru. Tím se osobní příplatek, na jehož přiznání nemá zaměstnanec právní nárok, stává zaručenou mzdou (viz § 112 odst. 1) až do doby, kdy nový platový výměr výši příplatku změní či nepřizná. Zaměstnavatel určuje výši osobního příplatku měsíční částkou v Kč, která se krátí úměrně odpracované době jako např. platový tarif, příplatek za vedení či zvláštní příplatek apod.
Je třeba zdůraznit, že (nový) zákoník práce nepřejal z výše uvedeného nařízení vlády možnost zvýšit, změnit či odejmout osobní příplatek jen v závislosti na změně pracovních podmínek, za kterých byl osobní příplatek přiznán. Novou právní úpravou v zákoníku práce se tak staly neaktuálními mnohá soudní rozhodnutí (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2008 sp. zn. 21 Cdo 5447/2007, podle kterého nebylo možno přiznat osobní příplatek k platu zaměstnanci jen na určitou, předem stanovenou dobu).
Vzhledem k pochybnostem, zda těmito podmínkami mohou být i podmínky finanční na straně zaměstnavatele, je nyní ponecháno plně na zaměstnavateli si blíže poskytování tohoto nenárokového příplatku upravit (tedy v závislosti na pracovní výkonnosti konkrétního zaměstnance, ale též i na dostatku finančních prostředků na tento příplatek či nutnost přerozdělení výše příplatku pro jednotlivce v závislosti na změnách v pracovním kolektivu). Je totiž naprosto obvyklé, že zaměstnavatel rozdělí určité částky pro jednotlivé vedoucí zaměstnance pro ocenění zaměstnanců v jimi řízených pracovních kolektivech v ročním vyjádření, v závislosti na rozpočtu zaměstnavatelské organizace. A je tudíž naprosto vhodné ponechat vedoucímu pracovního kolektivu tyto příplatky svých podřízených podle specifických podmínek měnit (např. dlouhodobě nemocnému členu kolektivu jeho příplatek odejme a přidá těm, kteří za něho práci navíc vykonávají, a po návratu z pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance opět výši příplatků změní). Tím není nijak dotčena povinnost zaměstnavatele při této změně vydat zaměstnancům včas nový platový výměr a písemně oznámit zaměstnanci důvod, proč došlo k této změně (viz § 136 odst. 2). To by nebylo nutné v případě přiznání osobního příplatku jen dobu určitou, resp. jeho snížení či odnětí na předem stanovenou dobu, což zákoník práce nijak neupravuje.
V teorii i praxi převažuje názor, že osobní příplatek dle odst. 1 za dlouhodobé velmi dobré pracovní výsledky lze přiznat nejdříve po uplynutí zkušební doby, podle odst. 2 u všeobecně uznávaných odborníků už od vzniku pracovního poměru.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.