Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nová evidence

13.10.2014

Dobrý den,prosím o radu jak postupovat v mojí situaci.Mám dvě děti skoro pětileté a devítileté. Po mateřské jsem byla vedena na úřadu práce kde jsem byla 8 měsíců.Podařilo se mi nakonec najít práci,ale fyzicky i psychicky jsem to nezvládla a po 10 dnech dala výpověď ve zkušební době.Jak teď postupovat, budu mít nárok na podporu? Nebo je nějaké jiné řešení třeba nejít na /řad práce a zkusit program pro rodiče že bych pečovala i nadále o děti? Děkuji za Vaší odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, k problematice uvádí toto:
§25
(8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud

a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo

b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem33).
V případech podle písmene a) nebo b) může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.
§ 49
(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise (zákoník práce, organizační změny) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)- 12 měsíců v posledních dvou letech].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.
Vysvětlení k § 49:
Ustanovení § 49 řeší případy opětovného poskytování podpory v nezaměstnanosti, ke kterému dochází v navazujících evidencích, jde o situace, kdy byla již v předchozí evidenci (evidencích) vyčerpána celá podpůrčí doba. Ustanovení je koncipováno tak, aby ani zde nemohlo docházet ke spekulativnímu vstupu a výstupu z evidence uchazečů o zaměstnání a uplatňování nároku na podporu v nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu běh nové podpůrčí doby může nastat až po době, která činí dvojnásobek toho, co v § 48, tj. uchazeč o zaměstnání musí skutečně pracovat a podílet se na vytváření zdrojů pro financování státní politiky zaměstnanosti celkem 6 měsíců - kromě těchto 6 měsíců však musí mít pro vznik nového nároku odpracováno v uplynulých 2 letech ještě minimálně dalších 6 měsíců.
Ustanovení však uvádí i úpravu, která ve vybraných případech zmírňuje tvrdost tohoto opatření, neboť ne vždy je vinou zaměstnance, že ukončí svůj pracovněprávní vztah a vrací se do evidence uchazečů o zaměstnání - všechny „polehčující okolnosti“ je však nutno krajské pobočce Úřadu práce osvědčit.
Rozsah nekolidujícího zaměstnání podle § 25 odst. 1 a 3 je takového charakteru, že nebrání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zároveň však co do svého rozsahu a charakteru neodůvodňuje vznik nového nároku na poskytování podpory v nezaměstnanosti.
SHRNUTÍ:
Obávám se, že na Vaší straně není závažný důvod, pro který by Vám úřad práce prominul při opětovném vzetí do evidence podmínku odpracování 6 měsíců mezi jednotlivými evidencemi, proto je tu jediné možné řešení péče o dítě, kdy toto oznámíte své zdravotní pojišťovně.
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů jste státním pojištěncem - § 7 , písm. l):
„l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,“
Tato doba se Vám však nebude započítávat na důchod.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.