Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

13.10.2014

Dobrý den,chci se zeptat na více věcí..Začátkem dubna(2014)jsem nastoupila do zaměstnání.Krátce nato jsem otěhotněla,pracovala dál(aniž by o těhotenství zaměstnavatel věděl-práci jsem potřebovala)a od poloviny června to již nešlo zvládnout-fyzicky i psychicky náročná práce se seniory s těžkou demencí.Takže jsem od té doby v PN-z Neschopenky není patrný její důvod.Nyní mi poštou po více než třech měsících, tedy po skončení zkušební doby, přišlo oznámení:Zrušení prac.poměru ve zkušební době k datu 26.9..Má na toto zaměstnavatel právo? Také jsem slyšela o Zvýšené ochraně proti výpovědi.Ta se na tento případ nevztahuje?..Zrovna jsem chtěla oznámit nástup na Mateřskou dovolenou-prý se může čerpat 6-8 týdnů před očekávaným termínem porodu(12.11.).Tohle mě ovšem dost zaskočilo..Těhotenství mám vysoce rizikové(na hraně hospitalizace),není mi dobře a vůbec si nevím rady co dál.Předem mockrát děkuji za odpověď+informace

Dobrý den,

nejdůležitější je hlavně být v klidu a zkusit se nestresovat s ohledem na Váš zdravotní stav a zdravotní stav miminka.

Postup zaměstnavatele zákonu neodporuje. Problematiku zkušební doby upravuje zákon § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zkušební doba může být u "běžných pracovníků" sjednána nejdéle na dobu tří měsíců.Ovšem v případě, že zaměstnanec v průběhu zkušební doby je např. nemocný, tato doba se do zkušební doby nezapočítává, jde vlastně o překážku v práci, kdy zaměstnanec nevykonává práci dohodnutou v pracovní smlouvě. Zkušební doba se tedy o dobu trvání překážek v práci prodlužuje. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mohou ukončit ve zkušební době pracovní poměr (zaměstnavatel nesmí jen ukončit pracovní poměr se zaměstnancem v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti). Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr ve zkušební době i s těhotnou zaměstnankyní, na zkušební dobu se pravidlo ochranné doby nevztahuje.
Nicméně, pokud máte termín porodu 12.11., tak podle dalších splněných podmínek Vám vzniká nárok buď z ochranné lhůty na peněžitou pomoc v mateřství nebo pokud budete v pracovní neschopnosti až do 6 týdnů před porodem (a nevznikne Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství), tak Vám vznikne nárok na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem. Správa sociálního zabezpečení, která Vám vyplácí nemocenské, Vám vystaví potvrzení o nesplnění podmínek nároku na peněžitou pomoc v mateřství v žádné pojištěné činnosti a na jeho základě Váš ošetřující lékař nebude ukončovat Vaši pracovní neschopnost před počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu. V pracovní neschopnosti budete pokračovat až do konce 6 týdnu po porodu, pokud pracovní neschopnost nebude trvat dále z jiného důvodu než je souvislost a těhotenstvím a porodem.

Co se týká nároku na peněžitou pomoc v mateřství, je situace následující:

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Podmínky jsou:
- účast na nemocenském pojištění (tj.zaměstnání) aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo doba účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium – pokud bylo úspěšně dokončeno;
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Pokud došlo k ukončení pracovního poměru, tak je možno nárokovat peněžitou pomoc z mateřství z titulu ochranné lhůty ze skončeného zaměstnání.Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (ukončení zaměstnání), pokud však pojištění trvalo kratší dobu, trvá ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud bude Váš nástup na peněžitou pomoc v mateřství(6 až 8 týdnů před porodem) spadat do ochranné lhůty, pak Vám nárok na dávku vznikne v případě, že splníte podmínkou účasti na nemocenském pojištění v délce 270 dnů v předchozích dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství.
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí zpravidla 28 týdnů.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.¨
Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.

Pokud již netrvá Váš pracovní poměr, Váš ošetřující lékař Vám vystaví žádost o peněžitou pomoc v mateřství a Vy žádost předáte svému bývalému zaměstnavateli, který k ní vyplní a potvrdí přílohu a oba doklady předá příslušné správě sociálního zabezpečení, která Vám jí bude vyplácet.

Následně budete moci u obou dávek nárokovat rodičovský příspěvek s možností volby dle pravidel uvedených níže.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Možnost změny rodičovského příspěvku je 1x za tři měsíce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.