Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: těhotenství - zkušební doba, nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ostatní dávky

09.10.2014

Dobrý den, mám dotaz v červnu jsem úspěšně zakončila denní studium voš absolutoriem. Od 1. září pracuji na HPP,( má 1. práce, doted poze brigady) smlouvu mám na dobu určitou, na rok.Na SP a ZP jsem účastna od srpna 2014 ( v srpnu se jednalo o brigádu na dpč, ale byly odvedeny sp i zp). Nyní v říjnu jsem zjistila, že jsem těhotná( Jsem teprve 4 tt). Chci se zeptat jaká jsou má práva a práva z-tele a šance, že si práci udržím, či snad jestli budu mít nárok na mateřskou. Mám zkušební dobu( měsíc již za sebou), je mi jasné, že bych zatím raději neměla nic říkat, během zkušebky minimálně. A druhá otázka se týká na jaké dávky bych jako matka měla nárok. Pokud by tedy vůbec nějaký nárok byl. Bydlím s přítelem v pronajatém bytě od města. Přítel vydělává přes 20 tisíc, já 13000, nejsme oddaní. Trvalé bydliště zatím u rodičů ale hodlám si dělat trvalé tam kde ted bydlíme. Děkuji za radu.

Dobrý den,

oznámit své těhotenství zaměstnavateli není Vaší povinností. Oznámit těhotenství byste měla zaměstnavateli v případě, že byste pracovala někde, nebo s něčím, co je těhotným ženám zakázáno. Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi, které ohrožují její mateřství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 288/2003 Sb.) a pracemi, pro které není žena podle lékařského posudku zdravotně způsobilá.
Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila.
Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci (§ 238 zákoníku práce):
• která je těhotným ženám zakázána;
• která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství;
• noční , a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní.
Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět.
Těhotná žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, když za práci, na niž byla převedena, dosahuje výdělku nižšího než za dosavadní práci.
V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele a pak těhotná žena zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

Co se týká zkušební doby, tak zaměstnavatel je oprávněn zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoli důvodu. Ochranná ustanovení ohledně výpovědi se na těhotnou zaměstnankyni v tomto případě nevztahují. Z tohoto důvodu bych se, pokud je to možné, do konce zkušební doby o těhotenství nezmiňovala. Do zkušební doby se nezapočítává doba překážek v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost, o tuto dobu se zkušební doba prodlužuje. Po uplynutí zkušební doby jste již proti výpovědi chráněna. Zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Takže, pokud nedojde k ukončení Vašeho pracovního poměru ve zkušební době, tak podle mne, podmínky nároku na dávku splníte.

Pokud by s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ve zkušební době, tak do 7 dní od skončení pracovního poměru můžete ještě nastoupit na pracovní neschopnost. Pokud ta bude trvat až do potencionálního vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, vznikne Vám nárok na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem. Je ovšem nutné dojít na OSSZ, kde Vám vydají potvrzení, že nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Na základě toho, Vám lékař nebude ukončovat pracovní neschopnost, ale bude v ní pokračovat ještě 6 týdnů po porodu. Jak peněžitá pomoc v mateřství tak i nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem, dává možnost volby rodičovského příspěvku na základě pravidel stanovených pro tuto dávku.

Co se týká dalších dávek, tak vzhledem k Vašim příjmům si myslím, že Vám nárok na další dávky nevznikne. Nárok na ně se odvíjí od životního minima rodiny, které je pro dva dospělé 5 970 Kč a pro dva dospělé a jedno dítě do 6 let 9 850 Kč.

Pro informaci posílám možné dávky, na které by v případě sníženého příjmu mohl vzniknout nárok:

Před narozením dítěte by v závislosti na příjmu rodiny mohl vzniknout z dávek státní státní sociální podpory nárok na příspěvek na bydlení.
Příspěvek na bydlení
- dávka státní sociální podpory přispívající ke krytí nákladů na bydlení
- nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu nebo
vlastník nemovitosti, v níž se nachází byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu nebo
nájemce obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení, kde je hlášen k trvalému pobytu,
jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30% jeho příjmu nebo příjmu společně posuzovaných osob (v Praze 35% příjmu) a zároveň těchto 30% příjmu (35% v Praze) není vyšší než částka normativních nákladů stanovených zákonem.
Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech
Žádosti o příspěvek na bydlení se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://forms.mpsv.cz/sspforms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo je v tištěné podobě získáte přímo na příslušném úřadě práce, které žádosti vyřizují.

Po narození dítěte je možné v případě nízkého příjmu nárokovat ještě:
Porodné
Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodin(pokud projde návrh celým legislativním procesem, tak od 2015 se násobek zvýši na 2,7 životního minima). Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku, v němž před počátkem uvedeného období je třeba prokázat rozhodný příjem.
Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
6 – 15 let 610
15 – 26 let 700

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.