Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM,

05.10.2014

Dobrý den. Mám jednu otazku u kterousi nevim rady. Jsem Slovenka a čekám díte s pritelem který je čech. Jsem v šestém týdnu a pracuji jako sestra na interním oddelení již už 4 roky a mám na dobu neurčitu. Trvalý pobyt mám porad na slovensku. Práve proto bych se chtela zeptat, zda mi PN mužou vystavit na dve adresy to jest na adresu v cz a i na slovensku. Nebo musím v ramci nemocenské být jenom v cz republice kedže veškeré lekare mam tady v cz. Dále bych potrebovala vedet, jestli mám poradat o prechodny pobyt na cizinecke policii protože ja doposud každy druhy tyden chodila na svk.
Dále bych potrebovala vedet, když nastoupim na PN, kdy z PN prejdu na materskou dovolenou a kde mám o ní požádat nebo i o rodičovsky prispevek .

Moc krát vam dekuji za odpoved a radu, sama si nevim rady.

Vážená paní,
zaměstnanec, který se nachází na tzv. neschopence (dočasné pracovní neschopnosti, DPN), je povinen dodržovat režim dočasně práce neschopného zaměstnance, který v souladu s § 56/1 zákona o nemocenském pojištění stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku této dočasné pracovní neschopnosti, přičemž režim dočasně práce neschopného zaměstnance může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu zaměstnance.

Kromě stanovení individuálního léčebného postupu a povolení vycházek (včetně jejich rozsahu a doby) je součástí režimu dočasně práce neschopného zaměstnance povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu (§ 56/2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění).

Místem pobytu dočasně práce neschopného zaměstnance je místo, které zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (zpravidla se jedná o místo trvalého pobytu zaměstnance). Není tedy vyloučeno, aby zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři, že místem jeho pobytu bude místo v zahraničí, v této souvislosti však samozřejmě záleží na úvaze ošetřujícího lékaře, zda takové místo vzhledem ke zdravotnímu stavu zaměstnance jako místo pobytu "doporučí", tzn. nebude-li trvat na jeho setrvání v ČR; obě varianty jsou tedy možné, vše závisí zejména na dohodě zaměstnance s ošetřujícím lékařem.

Místo pobytu pak může být v průběhu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancem také změněno (§ 56/3 zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnanec je tak ovšem oprávněn učinit pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře, přičemž v případě udělení tohoto souhlasu ošetřujícím lékařem v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec povinen změnu místa pobytu předem písemně (nebo jinak prokazatelně) oznámit svému zaměstnavateli (a to samozřejmě pro umožnění realizace případné kontroly ze strany zaměstnavatele).

Pokud by se měla změna místa pobytu zaměstnance týkat jeho vycestování do zahraničí, může tuto změnu ošetřující lékař zaměstnanci povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění (tzn. lékaře místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení), přičemž o udělení tohoto předchozího souhlasu je okresní správu sociálního zabezpečení povinen požádat zaměstnanec.

Lze tedy shrnout, že místo pobytu může být určeno v zahraničí již v rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nestalo-li by se tak, může být místo pobytu do zahraničí přeneseno i v průběhu dočasné pracovní neschopnosti.

Podrobnosti procesu povolení změny pobytu dočasně práce neschopného zaměstnance jsou uvedeny v § 56/4 zákona o nemocenském pojištění, s výplatou dávek nemocenského pojištění do ciziny pak výslovně počítá § 111 zákona o nemocenském pojištění.

K přechodnému pobytu v ČR:
Pokud Slováci žijící v Praze, zde plánují pobývat déle než 3 měsíce, jsou oprávněni požádat o potvrzení o přechodném pobytu (§87 odst 2 cizineckého zákona)

Potvrzení o přechodném pobytu není povinné, ale je vhodné.
Co musíte k žádosti o přechodný pobyt předložit:

a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium,
c) fotografii,
d) doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost,
e) doklad o zajištění ubytování na území.

K nároku na PPM: pokud již v ČR pracujete 4 roky a Váš pracovní poměr, nebo alespoň ochranná doba z něj (v případě těhotenství činí 180 dní od skončení účasti na nemocenském pojištění)bude trvat v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (na PPM se nastupuje 6 až 8 týdnů před termínem porodu, který stanovil lékař), nárok na ni Vám v ČR vznikne.
Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u PPM začíná nástupem na PPM. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.
Po skončení pobírání PPM si požádejte v ČR o rodičovský příspěvek. V ČR proto, že je zde vykonávána výdělečná činnost rodičů a dítě zde fakticky bude žít.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.