Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Mateřská a rodičovská dovolená

25.11.2014

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na několik věcí týkajících se mého současného stavu. Na počátku září 2014 jsem podepsala se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru. Následně jsem však zjistila, že jsem těhotná. Zaměstnaná jsem do 30.9.2014. Vzhledem k mému stavu neuvažuji o tom, že bych si hledala jiné zaměstnání. V bývalém zaměstnání jsem měla velmi zajímavý plat a samozřejmě bych velmi nerada přišla o mateřskou. Na odboru sociálních věcí mi bylo řečeno, že nesmím být nezaměstnaná více než 180 dní, jinak bych o mateřskou skutečně přišla. Je to tak? Jaké mám nyní možnosti? Mohu jít na rizikové, nebo se přihlásit na úřadu práce? V případě, že bych šla na rizikové, musím se ještě hlásit na úřadu práce, nebo nikoliv? Z jaké částky mi potom bude vypočítána výše mateřské? Další můj dotaz je, zda mohu mít v případě, že bych byla na rizikovém fungující živnostenský list. Co musím v tomto případě hradit já? Sociální pojištění?

Velice Vám předem děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne,

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.
O vzniku pracovní neschopnosti rozhoduje lékař. Pokud Vás uzná práce neschopnou za trvání pracovního poměru nebo ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode jeho skončení, bude Vám náležet nemocenské ze skončeného zaměstnání. Pokud byste byla v pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud byste neměla na peněžitou pomoc v mateřství nárok, lékař by ukončil Vaši pracovní neschopnost uplynutím 6. Týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem a nárok na ně umožňuje zvolit výši a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku. Bližší informace o rodičovském příspěvku naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
V době pracovní neschopnosti se nelze evidovat u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
V době pracovní neschopnosti je nutné dodržovat léčebný režim. Ošetřující lékař tudíž musí posoudit, zda případný osobní výkon samostatné výdělečné činnosti je v souladu s tímto léčebným režimem. Jako OSVČ byste byla povinna platit pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Bližší informace o zdravotním pojištění obdržíte u příslušné zdravotní pojišťovny, bližší informace o pojistném na sociálním zabezpečení pak obdržíte u příslušné OSSZ.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.