Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Předběžné opatření

30.09.2014

DOBRÝ DEN,
MÁME S MANŽELEM 1 PŮL STARÉHO SYNA JSEM NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A POBÍRÁM 3 800 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A BYDLÍME V BYTĚ MANŽELOVÝCH RODIČŮ.MANŽEL MÁ VÝPLATU ASI 20000 MĚSÍČNĚ A NEMÁ ŽÁDNOU DALŠÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOST.UŽ DELŠÍ DOBU JSOU MEZI NÁMA NESHODY A NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ MĚ MANŽEL SEBRAL PLATEBNÍ KARTU ZABLOKOVAL MI PŘÍSTUP NA ÚČET A PŘESTAL MI PŘISPÍVAT NA DOMÁCNOST,KUPUJE POUZE JÍDLO A POTŘEBY PRO SYNA..CHCI SE ODSTĚHOVAT K BABIČCE A PODAT NÁVRH NA ÚPRAVU POMĚRŮ K NEZLETILÉMU SYNOVI.CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT CO VŠE JE NUTNÉ DO TOHOTO NÁVRHU NAPSAT A JESTLI SE TENTO NÁVRH BUDE TÝKAT I ÚPRAVY PŘED ROZVODEM A NEBO MÁM JEŠTĚ ZVLÁŠT PODAT NÁVRH NA PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ NA ÚPRAVU POMĚRŮ K NEZLETILÉMUPŘED ROZVODEM,PROTOŽE MI MANŽEL ŘEKL,ŽE MI ŽÁDNÉ PENÍZE NEDÁ A TO ANI NA SYNA DO TÝ DOBY NEŽ TO URČÍ SOUD.VZHLEDEM K TOMU,ŽE ŽÁDNÝ JINÝ PŘÍJEM NEMÁM SE CHCI JEŠTĚ ZEPTAT ZDALI BY MĚLO VÝZNAM PODAT I ŽÁDOST O VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU A TAKÉ PŘEDBĚZNÉ OPATŘENÍ NA VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU PŘED ROZVODEM.CHCI SE TAKÉ ZEPTAT V JAKÉM SLEDU BY SE TYTO ŽÁDOSTI MĚLY PODAT,NEBO JESTLI SE VŠE MŮŽE U SOUDU PODAT
NARÁZ.MOCKRÁT VÁM DĚKUJI ZA ODPOVĚD
S POZDRAVEM

Vážená paní,
na soud se nejdříve podívá předběžné opatření. Soud pokud uzná, že jsou podmínky dány, rozhodne a upraví prozatímně Vaše poměry, tj. určí výši výživného pro Vás a dítě (měly by to být dva návrhy – jedno pro dítě a jedno pro Vás – řízení a rozhodování o návrzích bude probíhat odděleně).

Předběžné opatření slouží k tomu, aby byly předběžně, tj. prozatímně upraveny poměry účastníků nebo pro případ, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí.
Obecně jsou předběžná opatření vydávaná před zahájením řízení ve věci samé upravena v § 74 a násl. občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) a předběžná opatření vydávaná po zahájení řízení ve věci samé jsou upravena v § 102 zákona č. 99/1963 Sb.. Zvláštní předběžná opatření pro určité specifické situace jsou upravena v zákoně o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.).

Předběžné opatření lze nařídit
- je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků
- je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen
Zatímní úprava poměrů
Posouzení, zda je dána potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, závisí na okolnostech konkrétního případu. Předběžné opatření bude nařízeno jen, pokud bude potřeba zatímní úpravy právních poměrů účastníků dostatečně prokázána. U ostatních okolností významných pro nařízení tohoto předběžného opatření postačí, že budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.

Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat náležitosti dle § 42 odst. 4 a dle § 75 zákona č. 99/1963 Sb., mimo jiné:
- údaj o tom, kterému soudu je návrh určen
- kdo návrh činí a jaké věci se týká, tj. vylíčení skutečností, které odůvodňují takové předběžné opatření, jaké - je navrhováno
- co se návrhem sleduje, tj. jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá
- podání musí obsahovat označení dne, v němž bylo vyhotoveno a podpis podatele nebo jeho zástupce
- vylíčení skutečností o tom, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.
K návrhu je nutné připojit listiny, jichž se navrhovatel dovolává.

Dle § 76 občanského soudního řádu předběžným opatřením může být účastníku například uloženo, aby platil výživné, aby složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi nebo právy nebo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Opatření se může týkat jakékoliv věci ve vlastnictví dotčeného účastníka.
Po nařízení předběžného opatření, které bylo vydáno na základě návrhu, soud navrhovateli uloží, aby ve stanovené lhůtě podal u soudu návrh na zahájení řízení.

Předběžné opatření soud zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Jinak automaticky zanikne po uplynutí doby, na kterou bylo omezeno, případně jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě návrh na zahájení soudního řízení nepodal, nebo jej podal, ale nebylo mu vyhověno. V případě, že mu v soudním řízení vyhověno bylo, předběžné opatření zanikne po uplynutí 15 dní od vykonatelnosti rozhodnutí. Navrhovatel, který není v soudním řízení úspěšný, je povinen nahradit všechny škody a újmy, které předběžným opatřením vznikly.
Vzor předběžného opatření je možné stáhnout zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/rodinne-pravo-vzory/navrh-na-vydani-predbezneho-opatreni-rozhodnuti-vyzivne-alimenty-vzor-ke-stazeni-online-zdarma

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.