Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek

29.09.2014

Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jak dlouho trvá vyřízení mateřské,když si zažádám v SRN?
Přítelkyně ji má na 3roky a po dvou letech nám ji v CZ odebrali a máme si zažádat v Německu(když tam pracuju).
Paní na uřadě v Cz nám řekla at to zkusíme a když nám ji v SRN nedají,tak nám ji znovu začnou v Cz posílat a doplatí nám dobu neplacení. Je to možné?

Vážený pane,
jak dlouho pravděpodobně trvá vyřízení dávky v Německu zjistíte nejlépe přímo tam na příslušném úřadu. Žádost urychlí, když budete z ČR mít potvrzené všechny potřebné údaje (konkrétní informace Vám podá úřad práce, který dávky vyplácel v ČR), zejména dobu a výši poskytovaného RP v ČR.
Pro ověřování plnění podmínek nároku na přiznání dávek dle nařízení se kromě tiskopisů, které požadují národní právní řády, používají tzv. SEDy (strukturované elektronické dokumenty), popř. E-formuláře.
05.

Žadatel o tzv. rodinné dávky podá žádost o tyto dávky na zahraničním úřadu.
Podmínky nároku upravují právní předpisy příslušného státu.

O rodinné dávky požádejte ve státě, kde pracujete, popř. kde máte bydliště.
Formu a způsob podání žádosti (osobně, písemně, na předepsaném tiskopisu, elektronicky apod.) stanoví právní předpisy konkrétního členského státu Evropské unie; tyto informace vám podá buď váš zaměstnavatel nebo příslušný úřad.

V zahraničí: Úřady obdobné českým úřadům práce, které jsou příslušné dle místa bydliště nebo místa výkonu zaměstnání žadatele v členském státě Evropské unie.
V České republice: Úřad práce České republiky - krajská pobočka, resp. kontaktní pracoviště, dle místa trvalého pobytu / bydliště žadatele v České republice.

Na úřadu v zahraničí předložte doklady vyžadované konkrétním příslušným úřadem.

Formuláře jsou k dispozici na příslušných úřadech v zahraničí nebo na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (ke stažení a vytištění).

Formulář E-401 - "Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek"

Formulář E-411 - "Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí"
E-formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států Evropské unie, jsou unifikované, ve všech jazykových mutacích identické; z toho plyne, že při předkládání formulářů českým úřadům není třeba úředního překladu z cizího jazyka do českého jazyka.

Řízení spojené s ověřováním formulářů na českých úřadech je bezplatné.
Lhůty pro vyřízení v ČR:

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Pokud pobíráte v České republice některou z dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.), oznamte do 8 dnů příslušnému úřadu v České republice změnu rozhodných skutečností, tj. začátek výkonu zaměstnání v zahraničí, popř. přesun místa bydliště do jiné členské země.
Poskytněte potřebnou součinnost (na výzvu příslušného českého úřadu) při odstraňování nedostatků žádosti o ověření formulářů.

Formu a způsob podání žádosti upravují právní předpisy příslušného státu.

Obecně platí toto:

Pokud jste se rozhodli usadit v jiné zemi EU a spadáte do tamějšího systému sociálního zabezpečení, budou se na vás vztahovat podmínky výplaty rodinných dávek hostitelské země.
Pokud jste však do zahraničí vysláni pracovně na kratší dobu (tj. do 2 let), spadáte během daného pobytu za hranicemi do systému sociálního zabezpečení domovské země, která je i nadále odpovědná za vyplácení vašich rodinných dávek.
Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, v němž si sociální pojištění hradíte, můžete mít nárok na rodinné dávky v několika různých zemích.
Pokud vám vznikne nárok ve dvou či více zemích, příslušné vnitrostátní orgány posoudí situaci obou rodičů a rozhodnou, která země nese za vyplácení dávek hlavní odpovědnost. Jejich rozhodnutí bude vycházet z tzv. pravidel přednosti .

Pokud jsou dávky, které dostáváte z tzv. primární země, nižší než ty, které byste dostávali z tzv. země sekundární, kde na ně máte rovněž nárok (protože tam pracujete nebo protože tam pobíráte důchod), sekundární země vám bude platit doplatek, který odpovídá rozdílu mezi těmito dávkami. Tímto způsobem je zajištěno, že budete dostávat plnou výši dávek, na kterou máte nárok.

O rodinné dávky lze zažádat v kterékoli zemi, kde na ně má jeden z rodičů nárok. Příslušný úřad v zemi, ve které jste žádost podali, se obrátí na všechny ostatní země, v nichž máte na dávky teoreticky nárok.

Pokud o dávky zažádáte v jedné zemi ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že jste žádost podali včas v kterékoli jiné zemi EU, v níž máte na rodinné dávky nárok. Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, neposlala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi včas.

Ověřte si u vnitrostátních orgánů, jaké lhůty se na rodinné dávky vztahují. Pokud příslušnou lhůtu nedodržíte, můžete o svůj nárok přijít.
Orgány jednotlivých států musí při vyřizování vaší žádosti spolupracovat a vyměňovat si veškeré potřebné informace. K tomu používají standardní dokumenty (bývalé formuláře E), které jim pomáhají překonat jazykové rozdíly.
Vzhledem k výše uvedenému by Vám lhůta o dávku v ČR neměla uplynout a v případě zamítnutí nároku na dávku v Německu, by tato měla být vyplacena v ČR (i zpětně ke dni podání žádosti).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.