Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Svěření dítěte do péče

01.10.2014

Dobrý den,

chtěla jsem Vás poprosit o radu a pomoc. Byli jsme spolu s přítelem čtyři roky. Po vzájemné domluvě jsem otěhotněla, ale zůstala jsem nakonec s malou sama. Přítel nás opustil již před jejím narozením. Malá se narodila k tomu všemu o dva měsíce dříve, než byl termín porodu.

Musím podat k soudu žádost o svěření dítěte do vlastní péče narozené mimo manželství a i výši alimentů. Mohl/a by jste mi poradit, jak mám tento formulář vypsat prosím? Výši alimentů bych ráda nechala určit soud, na částce se domlouvat nebudeme.

Děkuji moc za odověď

Dobrý den,
jestliže se Vám narodilo dítě mimo manželství, bylo by vhodné podat k soudu žádost na svěření dítěte do péče. Při tomto jednání bude případně určen styk s druhým s rodičů a stanoveno výživné na nezletilé dítě.

Návrh se sepisuje volně, není na to žádný formulář. Posílám vzor, který si upravte dle svých možností. Výši výživného si stanovte sama např. podle následující tabulky. Pro soudce existuje doporučující tabulka, kterou ovšem nemusejí respektovat při stanovování výživného. Jde o % čisté mzdy.

věk dítěte výživné
0 - 5 let 11 - 15 %
6 - 9 let 13 - 17 %
10 - 14 let 15 - 19 %
15 - 17 let 16 - 22 %
18 a více let 19 - 25 %

Okresnímu (Obvodnímu) soudu v ..................................
Věc: péče o nezletilého :........................................., nar.: ..................................,
bytem ......................................................................,
rodiče nezletilého:
matka ....................................., nar.: .........................., bytem ..........................................
otec ........................................, nar.: …......................., bytem ...........................................
návrh matky/otce na úpravu výchovy a výživy
nezl. ….................................
I.
S panem ...........trval vztah druha a družky od ..........do dne ..............Sdíleli jsme společnou domácnost v ..........................Ze vztahu se nám narodil(a) nezl. ...........................
Důkaz: výslechem účastníků
rodným listem nezletilého dítěte
II.
návrh na svěření dítěte do výchovy a výživy matky je třeba odůvodnit: dítě žije u matky, která o něj pečuje, otec nemá zájem apod.
Důkaz:
III.
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento
r o z s u d e k:
Nezl. ........................................ se svěřuje do výchovy matky. Styk dítěte s otcem bude probíhat ........................ Otec je povinen přispívat na jeho výživu pravidelnou měsíční částkou ...............Kč, splatnou vždy do každého ……….. dne v měsíci předem k rukám matky/otce, počínaje dnem …………
Nedoplatek na výživném vzniklý za dobu od ……… do …………. v částce ………… Kč pro nezletilého je otec/matka povin(na)en uhradit v plné výši do dne.. ……… / splácet v pravi- delných měsíčních splátkách po ……… Kč, splatnou spolu s běžným výživným, počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozsudku, pod ztrátou výhody splátek.
V ............................. dne .....................................
podpis navrhovatel(ky)e:

Dále máte nárok na výživné pro sebe, jako neprovdaná matka. Neprovdaná matka má dle ustanovení § 920 občanského zákoníku právo na příspěvek na výživu po dobu dvou let od narození dítěte a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na to dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.
Zákonem je stanovena tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění nároku, která běží ode dne slehnutí.
Posílám vzor, je nutno upravit podle Vaší situace.

Okresnímu soudu v ….
Navrhovatelka: ......................................, nar.: ........................., bytem .......................................
Odpůrce: ..............................................., nar.: ..........................., bytem ………..........................
Návrh matky na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky
I.
Dne ………….. se mi narodil syn/dcera ………….…. Otcovství žalovaného k dítěti bylo určeno ………. souhlasným prohlášením rodičů před …………………………………...……..
Důkaz:
rodným listem nezletilého
výslechem účastníků
II.
uvedou se důvody, které vedly k podání návrhu
Důkaz:
výslechem účastníků
III.
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento
r o z s u d e k:
1. Odpůrce je povinen přispívat navrhovatelce na výživu od …………. do ………….. částkou …………. Kč měsíčně, splatnou vždy do každého …………. dne příslušného měsíce předem k rukám žalobkyně.
2. Odpůrce je povinen zaplatit žalobkyni částku ……….. Kč a nahradit jí náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
V ..................................... dne ................................
podpis navrhovatelky:
Podání žaloby doporučuji podat co nejdříve. Byť je právo na výživné jako takové nepromlčitelné, lze je obecně přiznat jen ode dne zahájení řízení (§ 922 odst. 1). Pouze u dětí lze výživné přiznat i zpětně, nejdéle však tři roky ode dne zahájení řízení.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.