Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat z rodičovské dovolené

28.09.2014

Dobrý den,

přečetla jsem si na internetových stránkách o možnostech Vašeho poradenství a chtěla bych Vás poprosit touto cestou o radu při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené.

Mám 2 děti (2009, 2011), před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako obchodní zástupce ve společnosti prodávající zdravotní potřeby (ve smlouvě mám ale "prodavačka" s platem 12 000,- Kč hrubého, protože tak jsem začínala prodávat v jejich kamenné prodejně), ale později jsem si udělala svoji klientelu a prodávala zboží lékařům a zařízením. Dosahovala jsem velkého obratu, a dostávala jsem mnohem vyšší mzdu, ale smlouvu jsme neměnili. V roce 2009 po nástupu na mateřskou dovolenou mé klienty přebral jiný zaměstnanec a nyní, když se chci vrátil, mi nový majitel firmy sdělil, že si musím najít jiné klienty a dosahovat hodně vysokých obratů, ale budu odměňovaná pouze 12 000,-- Kč, tak jak mám v původní smlouvě a že můžu být ráda, že mě ještě vezme zpět.

Chtěla bych se tedy zeptat, jestli musím dělat obchodního zástupce a dosahovat majitelem stanovených obratů, když mé pracovní zařazení je "prodavačka" a nový majitel mi sdělil, že budeme postupovat podle původní smlouvy, nebo dle smlouvy mám tedy také trvat na prodeji v kamenné prodejně?

A dále bych si chtěla ověřit, nárok na dovolenou na zotavenou. Když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou s prvním dítětem, v roce 2009, tak před přechodem na rodičovskou d. jsem čerpala řádnou dovolenou, navazující na MD, a v roce 2011 jsem hned navázala druhou mateřskou dovolenou (druhé dítě) (po rodič. dov. s prvním dítětem) a o řádnou dovolenou jsem zapomněla zažádat. Nyní pobírám rodičovskou d. a chtěla bych požádat zaměstnavatele o proplacení řádné dovolené (u druhého dítěte), která mi nebude navazovat na mateřskou d., a která bude tudíž krácená. Je možné o řádnou dovolenou ještě zažádat? Pokud ano, jakým formulářem? (3 roky bude mít druhé dítě 11/2014)

Je možné, aby mě zaměstnavatel propustil na základě toho, že neplním měsíční obrat, jehož výši on určí? Je poměrně těžké, vrátit se po tolika letech do práce a ihned sehnat novou klientelu, která bude odebírat takové množství, které jsem dosahovala tenkrát. (Původní klienty mi nikdo nevrátí) A je možné trvat na zkrácené pracovní době např. 2 dny v týdnu (zaměstnavatel mi řekl, že nepřipadá v úvahu..)

společnosti prodávající zdravotní potřeby (ve smlouvě mám ale "prodavačka" s platem 12 000,- Kč hrubého, protože tak jsem začínala prodávat v jejich kamenné prodejně), ale později jsem si udělala svoji klientelu a prodávala zboží lékařům a zařízením. Dosahovala jsem velkého obratu, a dostávala jsem mnohem vyšší mzdu, ale smlouvu jsme neměnili. V roce 2009 po nástupu na mateřskou dovolenou mé klienty přebral jiný zaměstnanec a nyní, když se chci vrátil, mi nový majitel firmy sdělil, že si musím najít jiné klienty a dosahovat hodně vysokých obratů, ale budu odměňovaná pouze 12 000,-- Kč, tak jak mám v původní smlouvě a že můžu být ráda, že mě ještě vezme zpět. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli musím dělat obchodního zástupce a dosahovat majitelem stanovených obratů, když mé pracovní zařazení je "prodavačka" a nový majitel mi sdělil, že budeme postupovat podle původní smlouvy, nebo dle smlouvy mám tedy také trvat na prodeji v kamenné prodejně?

A dále bych si chtěla ověřit, nárok na dovolenou na zotavenou. Když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou s prvním dítětem, v roce 2009, tak před přechodem na rodičovskou d. jsem čerpala řádnou dovolenou, navazující na MD, a v roce 2011 jsem hned navázala druhou mateřskou dovolenou (druhé dítě) (po rodič. dov. s prvním dítětem) a o řádnou dovolenou jsem zapomněla zažádat. Nyní pobírám rodičovskou d. a chtěla bych požádat zaměstnavatele o proplacení řádné dovolené (u druhého dítěte), která mi nebude navazovat na mateřskou d., a která bude tudíž krácená. Je možné o řádnou dovolenou ještě zažádat? Pokud ano, jakým formulářem? (3 roky bude mít druhé dítě 11/2014) Je možné, aby mě zaměstnavatel propustil na základě toho, že neplním měsíční obrat, jehož výši on určí? Je poměrně těžké, vrátit se po tolika letech do práce a ihned sehnat novou klientelu, která bude odebírat takové množství, které jsem dosahovala tenkrát. (Původní klienty mi nikdo nevrátí) A je možné trvat na zkrácené pracovní době např. 2 dny v týdnu (zaměstnavatel mi řekl, že nepřipadá v úvahu..) Velice Vám děkuji za pomoc a přeji hezký den.

Dobrý den,
Nejdříve k první části Vašeho dotazu – návrat z rodičovské dovolené, nejasnosti kolem pracovní smlouvy.
Pro návrat z rodičovské dovolené je rozhodující pracovní smlouva, to říká zákoník práce, avšak Váš případ je daleko složitější. Máte sice pracovní smlouvu na prodavačku, ale na mateřskou dovolenou jste odcházela z pozice obchodního zástupce a tuto funkci jste skutečně vykonávala. Domnívám se, že ve Vašem případě je rozhodující poslední faktický výkon práce – obchodní zástupce a zaměstnavatel je povine Vás přijmou na tuto pozici a chtít po Vás práci obchodního zástupce a za tuto práci Vás odměňovat v souladu se mzdovým předpisem. Máte právo tento předpis vidět. Pokud jej zaměstnavatel nevytvořil a nepůsobí u něj odborová organizace, pak je povinen Vás odměňovat obdobným způsobem jako jiného obchodního zástupce.
V případě, že si zatím na tuto pozici netroufáte, tak je nutné se zaměstnavatelem dohodnout ne jiné práce, třeba na prodavačce v kamenném obchodě. Musíte se dohodnout, toto Vám bez znalosti poměrů, organizační struktury, vnitřních předpisů, nemohu zodpovědět.
K dalšímu dotazu: Je možné, aby mě zaměstnavatel propustil na základě toho, že neplním měsíční obrat, jehož výši on určí? Je poměrně těžké, vrátit se po tolika letech do práce a ihned sehnat novou klientelu, která bude odebírat takové množství, které jsem dosahovala tenkrát. (Původní klienty mi nikdo nevrátí) .
Odpověď:
Na podmínkách se musíte se zaměstnavatelem dohodnout. Jinak ano, může Vám dát zaměstnavatel výpověď z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků, ale musíte na to být upozorněna a musívá být dát dostatečně dlouhý prostor pro jejich odstranění. Obvykle se jedná o následující výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele, a to dle § 52 písm. f) zákoníku práce:
„f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,“
Další dotaz: A je možné trvat na zkrácené pracovní době např. 2 dny v týdnu (zaměstnavatel mi řekl, že nepřipadá v úvahu.)
Odpověď: Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Proto požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. U každého zaměstnavatele mohou vážné provozní důvody být rozdílné, někde se na tyto důvody jen zaměstnavatel vymlouvá, toto však může posoudit jedině soud v případě, kdy zaměstnavatel žádosti zaměstnance nevyhoví.
Dotaz k dovolené:
A dále bych si chtěla ověřit, nárok na dovolenou na zotavenou. Když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou s prvním dítětem, v roce 2009, tak před přechodem na rodičovskou d. jsem čerpala řádnou dovolenou, navazující na MD, a v roce 2011 jsem hned navázala druhou mateřskou dovolenou (druhé dítě) (po rodič. dov. s prvním dítětem) a o řádnou dovolenou jsem zapomněla zažádat. Nyní pobírám rodičovskou d. a chtěla bych požádat zaměstnavatele o proplacení řádné dovolené (u druhého dítěte), která mi nebude navazovat na mateřskou d., a která bude tudíž krácená. Je možné o řádnou dovolenou ještě zažádat? Pokud ano, jakým formulářem? (3 roky bude mít druhé dítě 11/2014)
Odpověď:
Dovolená se proplácí pouze v případě ukončení pracovního poměru. Pokud Váš pracovní poměr bude dále trvat, musíte se zaměstnavatelem dohodnout na určení čerpání dovolené. Nárok na tuto dovolenou jste neztratila. Zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) – rodičovské dovolené v daném kalendářním roce - o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Formulář žádosti oficiálně neexistuje, obvykle se jedná o tiskopis SEVT – žádanka o dovolenou.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.