Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

25.09.2014

dobry den chtela bych podat zadost o popreni otcovstvi dnes tj.18.9.2014 jsme byly u rozvodoveho rizeni a zhruba v pulce rijna se mi narodi miminko ktere neni meho ted uz byvaleho manzela.otec miminka ktere se ma narodit nebude uveden tak prosim o pomoc jak to sepsat dekuji za odpoved

Dobrý den,

popření otcovství upravoval zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění posledních předpisů. Ten je od 1. 1. 2014 zrušen a právní úprava byla včleněna do nového občanského zákoníku - z.č. 89/2012 Sb § 785 a násl., v platném znění
Dle § 776 občanského zákoníku je dáno, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem dítěte je manžel matky.
Žalobu na popření otcovství je oprávněna podat matka do půl roku po narození dítěte a muž, kterému svědčí zákonná domněnka otcovství(tedy manžel matky). Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu může dle nového občanského zákoníku nejpozději do šesti let od narození dítěte. Pokud je lhůta překročena, může již návrh na popření otcovství podat pouze ve výjimečných případech od roku 2014 místo nejvyššího státního zástupce v této věci soud.
Během soudního řízení jsou vyslechnuti oba manželé. Tam, kde to soud vidí za potřebné, je přizván k věci znalec. Účastníci tohoto řízení jsou žalobce, žalovaný a dítě, zastoupené kolizním opatrovníkem (orgán sociálně-právní ochrany). Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání prostřednictvím soudu prvého stupně. Věc je poté řešena soudem odvolacím.

Vzor návrhu na popření otcovství je možné nalézt např. na www.juristic.cz Ovšem je třeba upravit dle osobní situace.

Zde přikládám jeden ze vzorů :
Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale)

žalobkyně:
… (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …

1. žalovaný:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

2. žalovaný:
nezletilý … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …
Žaloba matky nezletilého …, nar. … o popření otcovství manžela matky nezletilého k nezletilému
počet stejnopisů:
(trojmo)
přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

I.
Žalobkyně a prvý žalovaný uzavřeli spolu dne … před … v … manželství. Za trvání manželství se narodil druhý žalovaný. Manželství bylo rozvedeno...dne ...v...
Důkazy:
- oddacím listem
- rodným listem druhého žalovaného
- rozvodový list

II.
Manželství žalobkyně a prvého žalovaného bylo zpočátku spokojené. V době okolo … však prvý žalovaný začal …, což jsem nesla velmi těžce a bylo to také příčinou našich čím dále častějších hádek. Měla jsem žalovaného ráda, postupem doby jsem však právě pro jeho chování k němu ztratila veškerý citový vztah . Situace se vystupňovala až do té míry, že jsem dne … podala u Okresního soudu v … žalobu o rozvod našeho manželství.To bylo rozvedeno dne..

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …

III.
S ohledem na atmosféru, jaká mezi mnou a prvním žalovaným panuje jsme se přestali v průběhu … úplně intimně stýkat. S žalovaným jsem od té doby neměla intimní styk, a to ani v době rozhodné pro početí nezletilého … . Nezletilý …, - druhý žalovaný - se narodil z intimních styků s mým přítelem …, narozeným …, se kterým jsem se začala intimně stýkat v … roku … . S tímto mužem již bohužel nežiji.

Důkazy:
- výslechem žalobkyně
- výslechem žalovaného
- znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví - hematologie

IV.
Vzhledem k tomu, že je vyloučeno, aby můj manžel - první žalovaný - byl otcem nezletilého, navrhuji, aby soud po provedeném dokazování a řízení vynesl tento

r o z s u d e k:

I. Určuje se, že první žalovaný …, narozený …, není otcem druhého žalovaného, nezletilého…, narozeného … z matky - žalobkyně …, narozené … .
II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V … dne …

podpis žalobkyně …

Soudní poplatek činí 2000,- Kč. Platí se při podání žádosti.

Doporučuji Vám se obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí, je to vždy na úřadě obce s rozšířenou působností (nejlépe podle místa trvalého pobytu dítěte). Sociální pracovnice tohoto orgánu by měly bezplatně pomoci či poradit se sepsáním návrhu případně dát k dispozici alespoň jeho vzor. V rámci soudního řízení budou přítomny jako kolizní opatrovník dítěte.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.