Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné pro dítě

21.09.2014

Dobrý den, jsem studentka 3.ročníku Obchodní akademie. Má máma se od nás odstěhovala a více jak rok žije se svým přítelem v rodinném domku. Žiji tedy se svým tátou, který je nyní nezaměstnaný a dostává jen výsluhu-vojenský důchod. Problémem je, že má máma mi platí jako výživné jen 1000 korun na měsíc, z čehož mi strhávají 625 korun na obědy. Její průměrný měsíční plat činí kolem 13 000 korun. Poté mi má platit i průkazku na MHD, ale ani tu mi v některé části roku nechce zaplatit. O zbytek potřebných věcí, jako jsou třeba peníze na učebnice či další věci, nemá zájem mi přispívat. Všechno ostatní máma chce, aby mi platil táta. Chodím i na brigádu, ale kvůli škole jsem ji musela omezit, a z jedné brigády mám 150 korun za týden (chodím jen v pátek). Prosím Vás tedy o radu, zda mám nárok na zvýšení výživného ze strany matky. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
záleží, jestli jste již plnoletá, tedy je Vám více než 18 let, nebo ne. Pokud ano, musíte k soudu podat návrh na zvýšení výživného Vy sama. Pokud Vám ještě 18let nebylo, měl by to udělat otec.
Z Vašeho dotazu není jasné, zda jste byla soudně svěřena do péče otce, nebo soud neproběhl. Pokud tomu tak není, tak otec by měl požádat o svěření dítěte /Vás/ do péče a při tomto jednání by bylo stanoveno i výživné pro Vás.
Na internetu najdete vzory návrhů na zvýšení výživného jak pro zletilé, tak nezletilé dítě. Posílám Vám vzor pro zletilé dítě, který upravíte dle své situace. Novelou občanského zákoníku lze žádat výživné i pro zletilé dítě až 3roky zpětně /dosud tomu tak bylo jen pro nezletilé dítě/.

Okresnímu soudu v …
(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště, konkrétní adresy dostupné na stránkách www.justice.cz)
(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)
žalobkyně (dcera):
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …
žalovaný (otec):
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

Žaloba o stanovení výživného pro zletilého potomka ....................,
narozeného …
vzor
počet stejnopisů:
(dvojmo)
přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …
I.
Žalobkyně se narodila dne … za trvání manželství … a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů.
Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

II.
Žalobkyně je dcerou žalovaného. Po rozvodu rodičů žalobkyně tato zůstala bydlet u matky, která také dobrovolně plnila a plní vyživovací povinnost k žalobkyni. Žalovaný až do … dobrovolně plnil ke mně vyživovací povinnost ve výši … Kč měsíčně. V měsíci … roku … vznikly kvůli dalšímu studiu žalobkyně mezi žalobkyní a žalovaným rozepře ohledně dalšího plnění výživného ze strany otce žalobkyně k žalobkyni. Poté žalovaný již žalobkyni na její výživu neposkytl ničeho.
Žalobkyně není sama výdělečně činná, protože studuje na … obor ., a to v řádném denním studiu. Žalobkyně nevlastní žádný majetek. Vzhledem k tomu, že je žalobkyně v posledním ročníku výše uvedené školy, intenzivně pracuje na … práci a připravuje se na závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu si žalobkyně nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem.
Matka žalobkyně pracuje jako … u … v …, kde dosahuje průměrného měsíčního příjmu … Kč. Matka žalobkyně této poskytuje vše co potřebuje, jako bydlení, stravu i kapesné. Žalovaný pracuje jako … u … v … a jeho příjem by měl činit průměrně nejméně … Kč měsíčně. Žádnou jinou vyživovací povinnost než k žalobkyni žalovaný nemá.
Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,
- zprávou zaměstnavatelů matky a otce žalobkyně o jejich příjmech
- potvrzením o studiu žalobkyně
III.
Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný neplní dobrovolně vyživovací povinnost k žalobkyni, tato navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

r o z s u d e k:
I. Žalovaný je povinen platit žalobkyni na její výživu měsíčně částku … Kč, splatnou vždy nejpozději do … dne v měsíci předem, počínaje dnem … .
II. Žalovaný je povinen žalobkyni nahradit náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V … dne …
podpis žalobkyně …

Pro soudce existuje doporučující tabulka, kterou ovšem nemusejí respektovat při stanovování výživného. Jde o % čisté mzdy. Od této tabulky se můžete „odrazit“, až budete navrhovat částku, kterou by matka měla platit.
věk dítěte výživné
0 - 5 let 11 - 15 %
6 - 9 let 13 - 17 %
10 - 14 let 15 - 19 %
15 - 17 let 16 - 22 %
18 a více let 19 - 25 %

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.