Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Neprovdaná matka

15.09.2014

Dobrý den!Když jsem byla ve 4.měsíci těhotenství,přítele jsem vyhodila,protože mi byl nevěrný.Našel si jinou (mimo jiné je to jeho šéfová v práci).Za dobu těhotenství zaplatil dohromady 2400kč,nějaký velký zájem neměl.Na OSPODu mi řekli,že můžu podat žádost o Výživné a zajištění úhrady nákladů neprovdané matce.Ale paní tam neměla formulář,řekla ať si ho sepíšu sama.Uznají mi to?Nebo to musí být předem daný formulář?Chtěla jsem se poradit,jaká je přiměřená částka,kterou by mi otec měl přispívat?O kolik mám žádat?Vzhledem k tomu,že jeho ´´milenka´´ je taky jeho šéf,vím, že mu napíše minimum výdělku i přes to, že to není pravda.Budou se k tomu počítat alimenty až se stanoví?Nebo je to každé zvlᚍ?Nyní je Honzíkovi 14dnů,ale dokud neproběhne soud, který mi ho svěří do vlastní péče, nemůžu žádat o porodný,mateřskou a jiné pomocné dávky.předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Nárok osamělé matky pole nového občanského zákoníku:
§ 920 NOZ
(1) Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte,poskytne jí otec dítěte výživu podobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.
2) Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem.
Máte tedy nárok na :a) Příspěvek na úhradu výživy - pravidelně každý měsíc, a to až po dobu dvou let. Nepotřebujete žádný formulář.
b)Příspěvek na úhradu nákladů - ten je jednorázový ( nákup kočárku, výbavičky pro dítě, postýlky či autosedačky ,výbavička a obdobné výdaje dítěte )
c) úhradu nákladů, které vám vzniknou v souvislosti s těhotenstvím a porodem, můžete po otci dítěte požadovat jednorázový příspěvek například na výdaje za nákup těhotenského oblečení a obutí, za potravinové doplňky či zvláštní stravu i za poplatky u lékaře a výdaje za léky. Nepotřebujete žádný formulář.
Výše příspěvku se vychází z toho, že výživné má být stanoveno na základě vyhodnocení potřeb matky na straně jedné a majetkových poměrů otce na straně druhé , tedy vychází se z potřeb matky a majetkových poměrů otce , ale V žádném případě ale nesmí dojít k poklesu životní úrovně matky. příjem otce může soud i doměřit dle toho kolik by si vydělal, muž obdobného věku , zdravotního stavu a kvalifikace v dané lokalitě, dále lze příjem dovodit i z celkové situace otce.
Na výživné na dítě vzniká nárok dítěti již od narození. Pokud otec nebude spolupracovat při zjišťování jeho příjmů, bude soud vycházet z průměrného měsíčního příjmu ve výši pětadvacetinásobku životního minima jednotlivce- tzn. bude vycázet z částky okolo 85 tis. kč. Nepotřebujete žádný formulář.

Dávky : Porodné je dávka státní sociální podpory, jejímž smyslem je přispět na nákup věcí potřebných pro dítě. Porodné je poskytováno především ženám, které porodí dítě.
Nárok na porodné má žena, která splňuje tyto dvě podmínky:
• porodila své první živé dítě, popř. více dětí současně;
• rozhodný příjem v její rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,4, tj. rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.
Narozené dítě je společně posuzovanou osobou pro určení hranice příjmu rozhodného pro nárok na porodné. Výše porodného činí 13 000 Kč, u dvou a více narozených dětí 19 500 Kč. K Žádosti o porodné (formulář) se přikládá rodný list dítěte/dětí.
Matka a otec žijící ve společné domácnosti (bez dalších osob kromě narozeného dítěte) dostanou porodné jen tehdy, jestliže jejich měsíční čistý příjem nepřesáhl 22 680Kč. U matky-samoživitelky činí hranice čistého příjmu 15 888Kč. Je-li otec miminka zapsán v RL dítěte, pak automaticky spadá do okruhu společně posuzovaných osob.Můžete žádat již nyní.
Přídavek na dítě. Přídavek na dítě je základní dávkou určenou rodinám s nezaopatřeným dítětem. Nárok na dávku je závislý na výši příjmu rodiny.
Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem rodiny za minulý kalendářní rok nepřevýšil hranici 2,4násobku ŽM rodiny. Rodičovský příspěvek se považuje jako příjem. Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:
• pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou; jedná se o rodiny, ve kterých hrubý příjem ani jednoho z rodičů nepřesahuje cca 10 900 Kč, (rodičovský příspěvek „na 3 roky“)
• maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. Jedná se rodiny, ve kterých alespoň jeden z rodičů má hrubý příjem v rozmezí 10 900 Kč až přibližně 16 450 Kč. (rodičovský příspěvek „na 2 roky“). Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. O RP můžete žádat již nyní, dítě je ve vaší faktické péči.
Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo na pracovišti Úřadu práce ČR.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.