Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

11.09.2014

Dobrý den, velice ráda bych Vás požádala o radu s tímto problémem:
7.12.2014 mi končí rodičovská dovolená s druhým dítětem. Mé předchozí pracovní místo je obsazeno jinou pracovnicí a jak to tak vypadá, dostanu od zaměstnavatele k datu ukončení rodičovské výpověď a nebudu se mít kam vrátit do zaměstnání. Bohužel ale nevím, jak postupovat dále.Pro dceru nemám školku, tudíž když se půjdu registrovat na úřad práce, tak vím, že nebudu moci případně nabízené místo přijmout a budu tak vyřazena z evidence uchazečů. Nebo zda si mám raději prodloužit rodičovskou dovolenou do 4 let věku dítěte /ale zaměstnavatel na to nepřistoupí - nevím, zda je to na něj vázáno či ne/ a mám být bez prostředků, ale bude za mě sociálka hradit zdravotní a sociální pojištění a já pak v roce 2015, kdy bude dcera už do školky přijata, se teprve půjdu evidovat na úřad práce.
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou lze u zaměstnavatele čerpat pouze do věku 3let dítěte. Poté je třeba buď do zaměstnání nastoupit zpět, nebo zažádat o neplacené volno. Toto volno Vám ale zaměstnavatel není povinen poskytnout.
Na ÚP se budete registrovat v době, kdy bude mít zájem o zprostředkování zaměstnání.
Jedna věc se se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru k určitému dni a druhá věc je dát nebo dostat výpověď. Po výpovědi následuje dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet první den následujícího měsíce.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které výslovně uvádí zákoník práce, jedná se např. o tyto důvody: § 52
a/ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b/ přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c/ stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d/ nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e/ pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
f/ nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g/ jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Z jiných důvodů zaměstnavatel dát výpověď nemůže. Výpověď musí být písemná a musí být doručena zaměstnanci, jinak je neplatná, musí obsahovat i vlastnoruční podpis zaměstnavatele či odpovědného zaměstnance, jinak může být zpochybněna autentičnost.
Pokud jsem to pochopila správně, není to váš případ, protože vy nemůžete nadále docházet do zaměstnání, z důvodu Vašeho přestěhování.

Pokud Vy sama chcete pracovní poměr ukončit, nejlepší by bylo dohoda o ukončení pracovního poměru. K tomuto kroku je však třeba souhlasu obou stran, tedy zaměstnavatel s tím musí souhlasit. Pokud s tím zaměstnavatel nebude souhlasit, budete muset dát výpověď Vy. Jako důvod uveďte péče o dítě mladí 4let. Pokud V nebudete souhlasit s dohodou o ukončení pracovního poměru, pak trvejte na výpovědní od zaměstnavatele. Opět bude plynout výpovědní doba.
Pokud pracovní poměr jedním z uvedených způsobů ukončíte, nemusíte se registrovat na ÚP /není to povinnost/, protože nebudete moci poskytnout součinnost, ale aby za Vás stát platil zdravotní pojištění, dojděte na svou zdravotní pojišťovnu a nahlaste se zde jako osoba pečující o dítě mladší 7let. Sociální pojištění se platí pouze z výdělku, doba péče o dítě do věku 4 let se ale započítává do „důchodu“ jako doba náhradní.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.