Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: úprava poměrů nezletilého dítěte, výživné neprovdané matce

01.09.2014

Dobrý den.
Chtěla bych poradit v mé životní situaci. Čekám v lednu 2015 své první dítě s člověkem, s kterým nežijeme, nikdy jsem nežili a žít nebudeme ve společné domácnosti. S tímto pánem jsme se domluvili, že mi podepíše uznání otcovství a dohodli jsem se i na částce, kterou mi bude platit. Co se týče styku mezi ním a dítětem, nebudu mu bránit, aby se vídali kdykoliv, jsem ochotná dokonce v tomto mu vycházet vstříct. Jediné co bych chtěla je, aby po porodu bylo dítě soudně svěřeno do mé péče a nějak napsat jak se říká na papír, že se zavazuje mi platit tolik a tolik Kč měsíčně plus tolik a tolik jednou za čas na nečekané výdaje. Jde mi o to, že kdyby se náhodou začal s placením cukat, abych měla nějaký papír v ruce, který by se dal použít u soudu na vymáhání alimentů.

Můžete mi prosím poradit?

Moc děkuji

Vážená paní,
níže uvádím vzor návrhu na úpravu poměrů nezl. dítěte:
NÁVRH NA ÚPRAVU PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČŮ K NEZLETILÝM DĚTEM -
VZOR
§ 908 a § 919 Z.Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Okresnímu soudu v Písku
Matka: .................., r.č. ............... bytem ...............................
Otec: ................., r.č. ......................, bytem ...........................
Nezl.: .................., nar. ...................., bytem u matky
Návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezl. ........................, nar. ................................
I,
S otcem dítěte jsme nikdy nebyli manželé. Dne .................. se nám narodil syn )DCERA) JMÉNO
Od ..... spolu nežijeme. O výživném na syna/DCERU nebylo dosud soudem rozhodováno.
Důkaz:
rodný list dítěte
II.
. Já se starám o našeho syna/DCERU a veškeré náklady s tím spojené hradím ze svého příjmu, který činí ...... Kč měsíčně. Otec
měl měsíční příjem od zaměstnavatele .... Kč a má příjem z pronájmu nebytových prostor v domku,
jehož je vlastníkem. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinnost.

Důkaz: výslech rodičů
zpráva o výdělku otce od
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu otce za poslední rok z pronájmu nemovitosti
zpráva o mém výdělku matky
III.
S otcem dítěte společně nežijeme a na úpravě výchovy a výživy dítěte jsme se dohodli takto: Dítě se svěřuje do péče matky, otec je povinen na dítě přispívat.......Kč měsíčně, dále bude hradit........ (dále uvést sjednaný kontakt s dítětem , či pouze uvést, že je to na dohodě rodičů). S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k :
Nezl. ............., nar. ............., se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen platit na výživu nezletilého
částku ..........Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem ................
V Písku dne 6. ledna 2007
Marie Kosová
Jde o návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte. Místně příslušným je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu
má nezletilý své bydliště. Řízení ve věcech péče o nezl. děti je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11
odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích].

Dále máte nárok na úhradu nákladů neprovdané matce:

NÁVRH NA VÝŢIVNÉ A ZAJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH NÁKLADŮ NEPROVDANÉ MATKY
– VZOR
§ 920 Z.Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Okresnímu soudu v Písku
Žalobkyně: Marie Kosová, bytem Písek, Slezská 18
Žalovaný: Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6
o výţivné a zajištění některých nákladů neprovdané matky
I.
Dne 12. října 2006 se mi narodil syn Jiří Kos. Otcovství žalovaného k dítěti bylo určeno 20. října 2006
souhlasným prohlášením rodičů před Městským úřadem v Písku.
Důkaz: rodný list syna
II.
Jsem svobodná. Během těhotenství a ani po narození dítěte mi žalovaný ničím nepřispěl na zvýšené
výdaje, které jsem měla v souvislosti s těhotenstvím a slehnutím. Od září 2006 pobírám dávky v mateřství
ve výši 260 Kč denně. V době těhotenství a po porodu jsem měla vyšší náklady na stravu, neboť mi byla
doporučena strava bohatá na bílkoviny a vitamíny. Na jízdném do poradny pro těhotné jsem zaplatila 420
Kč, na lécích 620 Kč. Na těhotenské ošacení jsem vynaložila celkem 4 830 Kč, jak vyplývá z připojených
dokladů.
Důkaz: výslech účastníků
potvrzení mého zaměstnavatele
nákupní doklady
III.
Žalovaný je svobodný, pracuje u soukromé stavební firmy Areco, a.s., se sídlem v Lounech, Nádražní 18.
Dosahuje výdělku přes 30 000 Kč měsíčně a jinou vyživovací povinnost než k nezletilému Jiřímu Kosovi
nemá.
Důkaz: potvrzení o příjmu žalovaného
výslech žalovaného
5.41.
IV.
Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto r o z s u d k u :
Žalovaný je povinen hradit výživné žalobkyni na 12. října 2006 do 12. října 2008 částkou 2.500 Kč měsíčně,
splatnou vždy 10. dne v měsíci předem.
Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku 5000 Kč jako příspěvek na úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím a porodem a nahradit jí náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V Písku 6. dubna 2007
Marie Kosová
Místně příslušný je obecný soud žalovaného. Žalobkyně je osvobozena od soudních poplatků. Žalobu podle
§ 920 odst.. 1 zák. o rod. je možno podat až po narození dítěte, a to proti muži, jehož otcovství už bylo
platně určeno. Otec dítěte, za něhož není matka provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu
výživy po dobu dvou let a přispět jí v přiměřeném rozsahu na náklady spojené s těhotenstvím a porodem.
Přispět na náklady spojené s těhotenstvím a porodem je možné také předem na návrh těhotné ženy a to
muži, jehož otcovství je pravděpodobné.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.