Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zkrácení pracovní doby, ukončení pracovního poměru

31.08.2014

Dobrý den,

jsem na RD, která mi končí 30.9.2014 (synovi v té době bude 2 a 1/4 roku). V té době mi také končí rodičovský příspěvek. Do svého zaměstnání se vrátit nemohu, protože plný úvazek nezvládnu a kratší mi dát nechtějí (nabídli mi jej - ústně - pouze s tím, že budu vykonávat podřadnější práci a za nižší mzdu).
1)Pokud ukončím pracovní poměr dohodou k 30.9.2014, mám nárok na odstupné?
2)A v případě, že požádám na úřadu práce o dávky v nezaměstnanosti a ve "výpovědi" uvedu jako důvod, že se starám o dítě mladší 4 let (a popř. i to, že mi zaměstnavatel neumožnil práci na kratší úvazek - což si ale nejsem jistá, že by mi zaměstnavatel podepsal), budou mi vypočítávány dávky z mé mzdy nebo budu mít nárok jen na ty "základní"?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud Vám rodičovská dovolená končí 30.9., tak od října byste měla vykonávat práci dle své pracovní smlouvy. Pokud máte práci, která byla na plný úvazek, který Vy s malým dítětem nemůžete zvládnout, tak na to pamatuje zákon.č. 262/2006 Sb, v platném znění v § 241, který říká, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň pečujících o děti a je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Doporučuji se na zaměstnavatele písemně obrátit s žádostí o kratší pracovní dobu a s odkazem na uvedené ustanovení.
Zaměstnavatel by měl Vaší žádosti písemně odpovědět a také v odpovědi písemně odůvodnit, proč žádosti případně nevyhovuje, resp. uvést které vážné provozní důvody to neumožňují. Vážné provozní důvody nejsou v zákoníku práce specifikovány. Jedná se o důvody technické či organizační povahy. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Pokud Vám zaměstnavatel nevyhoví a úvazek Vaší pracovní smlouvy nezkrátí a Vy máte za to, že zde vážné provozní důvody nejsou, doporučuji Vám obrátit se na příslušný inspektorát práce (www.suip.cz) – ten sice není oprávněn řešit spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, takovým orgánem je pouze soud, ale inspektorát poskytuje pracovněprávní poradenství a může na základě podnětu provést kontrolu dodržování příslušných pracovněprávních předpisů, uložit pokutu při zjištění nedostatků atd.

Pokud iniciativa ukončení pracovního poměru vzejde od Vás, tak nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru bohužel nemáte.

Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou ke konci rodičovské dovolené, tak Vám náleží minimální podpora v nezaměstnanosti, Ta náleží mj. tomu uchazeči jehož poslední činností byla „náhradní doba“ např. péče o dítě do 4 let věku. Minimální podpora činí první dva měsíce 3694 Kč měsíčně, další dva měsíce 2955 Kč a zbývající měsíc 2709 Kč měsíčně.

Pokud byste podala výpověď, ve výpovědní době byste musela vykonávat práci dle své pracovní smlouvy. Pokud byste odpracovala u zaměstnavatele alespoň 1 den po návratu z rodičovské dovolené např.ve výpovědní době, tak výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku, vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
• organizační důvody na straně zaměstnavatele;
• nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
• nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
• docházka dítěte do předškolního zařízení;
• povinná školní docházka dítěte;
• místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
• zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
• vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
• důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.

Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.

Pokud byste uvedla, že vážným důvodem ukončení pracovního byla nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let (doloženo rodným listem dítěte), tak po dobu prvních dvou měsíců by byla poskytována podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 % průměrného měsíčního výdělku dosaženého v posledním zaměstnání, po dobu dalších dvou měsíců ve výši 50 % a po zbytek podpůrčí doby ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku (v roce 2014 tedy maximálně 14 281 Kč.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.