Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek a zaměstnání

24.08.2014

Dobrý den, je možné v době rodičovské dovolené přijmout zaměstnání u jiného než původního zaměstnavatele na plný prac. úvazek (s prac. smlouvou na dobu určitou) aniž by bylo ohroženo "moje právo na návrat" do původního zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené? V případě, že po ukončení rodičovské dovolené dojde k ukončení prac. poměru u zaměstnavatele z období před MD a RD, je nárok na podporu v nezaměstnanosti? Počítá se její výše z výdělku původního zaměstnavatele, zaměstnavatele při rodičovské, nebo z jiného základu. Děkuji za informace.

Dobrý den.
Souběh výdělku s rodičovským příspěvkem se nevylučuje.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
JINÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST
Píšete, že chcete zaměstnat u jiného zaměstnavatele, pro tento případ je třeba respektovat ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, které zní takto:
㤠304
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak88).
___________________
83) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
84) Zákon č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
85) § 172 odst. 2 školského zákona.
86) § 94 odst. 2 zákona o vysokých školách.

87) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
88) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
107) § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.“

VYSVĚTLENÍ:
Pokud se zaměstnáte u zaměstnavatele, který nemá shodný předmět činnosti, nemusíte mít souhlas zaměstnavatele, kde čerpáte rodičovskou dovolenou. Pro předmět činnosti je rozhodující to, co je uvedeno v obchodním rejstříku, což si můžete vyhledat podle názvu nebo IČ zaměstnavatele na www.justice.cz.
PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI - varianty:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění tuto problematiku upravuje.
A/
V případě, že při Vašem návratu zpět do práce s Vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr a Vy u tohoto zaměstnavatele neodpracujete ani den, pak se bude podpora v nezaměstnanosti při splnění ostatních podmínek zákona (najdete např. na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch) počítat započtením náhradní doby zaměstnání.
V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
• uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,
• u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (3.694,- Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (2.955,- Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (2.709,- Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 činí 24.622,- Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 14.281,- Kč.
B/
V případě, že by oba pracovní poměry skončily současně, pak by se Vám podpora v nezaměstnanosti počítala z průměrného výdělku používaného pro pracovněprávní účely u zaměstnavatele, kde jste naposled pracovala. Pokud byste skutečně pracovala (ne jen, že by trval pracovní poměr) u obou zaměstnavatelů, pak platí, že:“ Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a základu pojistného.“ (§ 50 odst. 4 zákona o zaměstnanosti).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.