Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Úprava styku rodiče s dítětem

23.08.2014

Dobry den.
Mam přitele a ten ma nemanželske dite,ale jeho byvala partnerka mu ho nechce davat a chceme dat navrh na soud ale mame problem nemame maleho rodnej list tak jestli to pujde bez rodneho listu a jestli musime navrh podat na trvalim bydlišti nezletileho??Děkuji za odpoved

Vážená paní,
řízení o úpravě styku k nezl. dítěti je vedeno před okresním soudem dle místa
trvalého pobytu dítěte. V případech, kdy je trvalý pobyt dítěte odlišný od dlouhodobého
faktického pobytu dítěte dochází k přenesení příslušnosti směrem k soudu, v jehož správním
obvodu dítěte fakticky žije. Taktéž má na místní příslušnost soudu v praxi vliv skutečnost, zda
již byla věc nezl. dítěte u některého okresního soudu řešena, neboť u tohoto soudu je veden
příslušný spis, který taktéž může určit místní příslušnost soudu.
Řízení ve věci úpravy styku rodiče s nezl. dítětem je osvobozeno od soudních
poplatků. V závislosti na řešené problematice v rámci řízení však mohou rodiče zpravidla nést
především náklady provedených znaleckých posudků.

Řízení o úpravě styku rodiče s nezl. dítětem je zahájeno podáním návrhu na úpravu
styku rodiče s nezletilým dítětem k místně příslušnému okresnímu soudu.
V návrhu nezapomeňte uvést označení příslušného soudu, své jméno, adresu a datum
narození, včetně jména, adresy a data narození druhého rodiče a nezletilých dětí, kterých se
úpravy výchovy a výživy týká. Uveďte místo faktického pobytu a doručovací adresu
v případě, že se neshodují s adresou trvalého pobytu.
V návrhu uveďte, jaká je stávající právní úprava ve věci péče o nezletilé dítě, v čí péči
se dítě nachází, jaké jsou důvody toho, proč by měl soud upravit styk rodiče s dítětem.
V závěru návrhu uveďte místo a datum sepsání. Návrh podepište. Soud upraví styk
rodiče s dítětem jen tehdy, pokud jsou k tomu dány důvody, tj. není možná dohoda rodičů a
úprava styku je v zájmu dítěte.
Podání návrhu můžete realizovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je zaslání tří
vyhotovení příslušnému soudu doporučenou cestou prostřednictvím pošty, kdy doklad o
odeslání si připojíte k jednomu vyhotovení, které si ponecháte. Druhým způsobem je doručení
návrhu přímo na podatelnu příslušného soudu, který na jedno z vyhotovení dá přímo razítko
s uvedením hlavičky soudu a dne doručení. Toto vyhotovení si ponecháte.
Pokud nemáte k dispozici rodný list dítěte, neuvádějte ho, uveďte pouze datum narození.

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož působnosti spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat druhopis. Žádat o něj může manžel (manželka), rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk či sourozenec osoby, které se zápis týká. Můžete v této věci jednat osobně nebo se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci.

Žádat o druhopis matričního dokladu může osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků.
O vydání rodného listu podejte písemnou žádost.Vydání matričního dokladu se řídí místem, kde se fyzická osoba narodila, zemřela nebo uzavřela manželství. Příslušný úřad k přijetí žádosti o vydání druhopisu matričního dokladu je ten úřad, kde tato situace nastala. Jedná-li se o cizince je příslušný úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.