Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora v nezaměstnanosti,PPM - cizí prvek

23.08.2014

Pěkný den přeji,
obdržela jsem na Vás kontakt ohledně informací z oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče v rámci EU (i osob, které se vracejí z jiného státu EU do ČR).Jsem ve Velké Británii, těhotná a opravdu asi nejsem schopna zde zůstat až do 11 týdne před porodem, navíc mám problémy, jak zdravotní tak i partnerské, existenční.
Moje otázka zní:
když ukončím hlavní pracovní poměr, jsem zaměstnaná déle jak 6 měsíců, mám nárok se přihlásit na úřad práce )kde prosím, ve VB??? či v ČR??? a mám nárok na podporu, a kolik to bude, prosím? budu jako maminka sama.Samozřejmě ideální by bylo vyčkat zaměstnaná až do 11 týdnů před porodem, ale moje práce je velmi náročná a já to asi nezvládnu.
MA POZICE : BL RETAIL SERVICE STAFF
ZAMESTNANA OD : unor 2014
BRALA JSEM 6.31 LIBER NA HODINU ..TED DRUHY MESIC BERU 6.80 LIBER NA HODINU ...TYDNE ODPRACUJI TAK 45 HODIN ..MAM VYPLATNI PASKY ZA VSECHNY MESICE ...MAM SMLOUVU ...MAM NATIONAL INSURANCE NUMBER.
Můžete mi prosím pomoci objasnit, nemohu si dovolit zůstat bez prostředků. Jaké doklady si mám dovézt a kam se mám všude ihned nahlásit-VZP, OSSZ, ÚP?Jde mi o zabezpečení miminka. Na 1.těhotenskou kontrolu jdu poslední den v srpnu ve Velké Británii.
Děkuji za zpětnou informaci, Simová

Vážená paní,
po ukončení zaměstnání se ujistěte, zda máte všechny potřebné dokumenty týkající se zaměstnání v zahraničí (pracovní smlouva, potvrzení o ukončení zaměstnání, výplatní pásky, apod.). Tyto doklady jsou nezbytné pro registraci na úřadu práce v zahraničí a pro případnou žádost o dávky v nezaměstnanosti (pokud na ni v dané zemi vznikne nárok).

Dávky v nezaměstnanosti
K výplatě dávek v nezaměstnanosti a dalším dávkám sociální pomoci je zpravidla kompetentní země posledního zaměstnání, kam by se měli zájemci o tuto podporu obrátit nejdříve. Výjimkou jsou přeshraniční pracovníci, kteří mohou žádat o dávky v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání, nebo v zemi bydliště, a příhraniční a vyslaní pracovníci, kteří mohou o dávky v nezaměstnanosti žádat pouze ve státě bydliště). Registrace, vyřízení žádosti a výplata dávek probíhají podle zákonů a zvyklostí země, která o dávkách rozhoduje. Žádat a přijímat podporu v nezaměstnanosti ve dvou státech současně je protiprávní. Po 1 měsíci pobírání dávek v nezaměstnanosti v zemích EU, EHP a Švýcarska je možné požádat o transfer těchto dávek do ČR (a naopak), a to na základě formuláře U2 (či stále platné starší varianty E 303). Bližší informace o tomto transferu poskytne příslušná pobočka úřadu práce.

Registrace na Úřadu práce ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarsku

Pro registraci na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska je nutné vyžádat od příslušné zahraniční instituce evropský formulář U1 (starší varianta E 301 je stále v platnosti). Tento formulář plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání. Bližší informace a kontakty na příslušné zahraniční instituce: Formulář U1 a U2 – dávky v nezaměstnanosti EU/EHP.

Nezaměstnaní občané v evidenci ÚP ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska mají nárok na českou podporu v nezaměstnanosti pouze v případě, kdy:

o předloží formulář U1 (E 301) potvrzený příslušnou zahraniční institucí,

o splňují zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání,

o získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání

o a zachovali si během výdělečné činnosti v zahraničí tzv. centrum zájmu v ČR, které se vždy nemusí shodovat s trvalým či přechodným pobytem. Rozhodnutí o zachování centra zájmu v ČR přísluší konkrétní pobočce ÚP ČR, u níž jsou občané zaregistrováni.

podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti v ČR:
Podle zákona o zaměstnanosti musí být každý, kdo chce pobírat podporu v nezaměstnanosti, zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti činí:
• v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost,
• 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

V případě, kdy uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, nebo bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo u něho nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 činí 24 622 Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 14 281 Kč (pro rok 2014).

podmínky nároku na PPM v ČR:

Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.
Nebo trvání ochranné lhůty z dřívějšího pojištění v době nástupu na PPM. Ochranná lhůta se počítá u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství a činí tolik dní, kolik trvalo poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dní.
Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na PPM.
Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno.
Pro OSVČ:

Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM
Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období 1 roku před nástupem na PPM
Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

Z titulu svého zaměstnání jste zdravotně pojištěna v UK. Informujte se u své zdravotní pojišťovny na dobu trvání pojištění (v případě pobírání PPM z titulu Vašeho zaměstnání v UK) a případné přihlášení se ke zdravotnímu pojištění v ČR. Zdravotní pojištovny v zahraničí hradí pouze péči akutní, nikoli plánovaný porod. Informace Vám poskytne Vaše zdravotní pojišťovna.

Pokud Vám nevznikne nárok na PPM ze zahraničí,po narození dítěte (ev.po dočerpání PPM ze zahraničí)Vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek.

Pokud budete přihlášena (což zřejmě budete) u české zdravotní pojišťovny, stát hradí zdravotní pojištění za osoby čerpající PPM, rodičovský příspěvek či osoby pečující celodenně o 1 dítě do 7 let věku. Skutečnost, že jste takovou osobou musíte své zdravotní pojišťovně nahlásit nejpozději do 8 pracovních dnů, co taková skutečnost nastala.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.