Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nejkratší možná délka mateřské dovolené a PPM

12.08.2014

Dobrý den, obracím se na vás s žádostí o radu, zda lze odmítnout mateřskou dovolenou a využívat pouze rodičovský příspěvek od porodu? Jedná se o pracovnici, která pracuje na HPP (home office) a to na projektech ESF. Jeji pozice je v současné době nezastupitelná a lze sladit péči o dítě s prací. Jak ji vyjít vstříc? Lze mateřskou dovolenou čerpat pouze např. 2 měsíce, či se na ni vrátit pokud zjistí, že dítě vyžaduje stálou péči a není možné sladit práci s péčí.

Dobrý den.
U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu ( § 35 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění – „ZNP“). Jedná se o minimální délku podpůrčí doby, která platí absolutně; tato minimální délka podpůrčí doby platí i v případě, že se matka dítěte přestala, resp. vůbec nezačala o narozené dítě starat (na důvodech přitom nezáleží). Toto ustanovení má přednost před aplikací § 36; toto ustanovení navazuje na § 195 odst. 5 zákoníku práce (podle § 195 odst. 5 zákoníku práce mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu; zaměstnankyně se tedy nemůže a nesmí vrátit zpět do práce před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu).

Podpůrčí doba 14 týdnů se počítá ode dne nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, resp. od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. V závislosti na rozsahu čerpání podpůrčí doby před očekávaným dnem porodu může být minimální podpůrčí doba i delší než 14 týdnů; tomu tak bude v případech, byla-li před skutečným dnem porodu čerpána podpůrčí doba ve větším rozsahu než je 8 týdnů. Pojištěnec nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost (§ 16 písm. a) ZNP). Za výkon práce náleží mzda (plat), a proto se již nevyplácejí za dobu tohoto výkonu dávky nemocenského pojištění; výkon práce nemusí přitom trvat celý den (celou pracovní dobu). Překážkou výplaty dávek není výkon práce v jiné pojištěné činnosti (např. zaměstnanec v pracovním poměru je současně osobou samostatně výdělečně činnou a v době dočasné pracovní neschopnosti uznané pro pracovní poměr dále vykonává samostatnou výdělečnou činnost; výkon této činnosti není na překážku výplatě nemocenského z nemocenského pojištění zaměstnance). Výjimku z této úpravy představuje § 17 odst. 2 a 3, kdy byla práce konána jen po část dne (pracovní doby); v tomto případě náleží dávka v poměrné výši.
Příklad vyloučení nároku na výplatu dávky při výkonu práce:
Zaměstnankyně začala ošetřovat své nemocné dítě od 11. srpna 2014 a od tohoto dne začala také pobírat ošetřovné (PPM, nemocenské). Dne 11. srpna 2014 byla zaměstnavatelem požádána o výpomoc (dokončení pracovního úkolu), a proto po polovinu pracovní doby (od 8 hod. do 12 hod.) pracovala (dítě ošetřovala v této době babička); ve zbylé části dne dítě ošetřovala opět jeho matka. Za den 11. srpna 2014 nebude ošetřovné náležet; tento den se však bude počítat do podpůrčí doby.
Nárok na výplatu dávek (s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství) není po dobu vyjmenovaných překážek (§16 ZNP); nárok na dávku však nezaniká. Po odpadnutí překážek výplaty se dávka začne vyplácet; podpůrčí doba však běží i v době těchto překážek. Není podstatné, zda tyto překážky nastaly současně se vznikem nároku na dávku nebo později.
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí 28 týdnů (jedno dítě).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.