Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Společné jmění manželů a předběžné opatření

06.08.2014

Dobrý den!
Potřebovala bych se poradit v majetkových záležitostech. Manžel je velmi dominantní partner, navíc policista. Jen on měl přístup k účtu, na který jsme posílali oba výplatu, jen on jezdil našim autem, ač vše bylo naše společné. Před rokem a půl od rodiny odešel, i s penězi na účtu, s autem. Zůstala jsem se dvěma dětmi sama, soud manželovi stanovil výživné. Rozvod se vleče, manžel se chce rozvést, ale za žádnou cenu se nechce majetkově vyrovnat, což se zase nelíbí mně. Prý se chce na důchod vrátit do našeho bytu. Hledala jsem rady na internetu a chci požádat o předběžné opatření. Když jsem vše sepsala, soud po mě žádá poplatek 10.000,- Kč, na který si ale ještě nějaký čas budu muset našetřit. Manžel mi poté sdělil, že se něco v jeho práci stalo a on je obžalován z trestného činu. Nyní je řízení ve fázi, kdy jej okresní soud osvobodil, ale státní zástupce podal odvolání. Manžel mi sdělil, že veškeré volné peníze z účtu dal na obhájce (asi 300 000,- Kč), že si nevzal ex offo a že až soudy vyhraje, pak mi peníze vrátí (polovinu). Po špatných zkušenostech mu to již nevěřím a zajímá mne, když vyhraje a náklady zaplatí advokátovi stát, zda-li můžu již nyní požádat o předběžné opatření, aby byly peníze do vyřešení našeho majetkového vypořádání zablokovány na účtu manželova advokáta. Ohledně auta bych potřebovala vědět, jestli můžu požádat, aby jej do vyrovnání nevyužíval a nechal jej v naší garáži (nemám ŘP), aby nesnižoval ježděním cenu vozu.
Děkuji za Vaši odpověď

Vážená paní,

podle mého názoru je možné předběžným opatřením se domáhat, aby manžel něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (§ 76 odst. 1 Z.č. 99/1963 Sb.). Jsou-li proto splněny důvody, soud předběžné opatření nařídí do 7 dnů, a v rámci něho může uložit, aby se manžel např. zdržel nakládání s penězi na účtě apod či užívání auta. Nutné je však poznamenat, že soud předběžné opatření nemusí nařídit pokud uzná, že proto nejsou naplněny důvody. Poslední informací, kterou ve vztahu k předběžnému opatření uvádíme je ta, že osoba, jež navrhuje vydání předběžného opatření, je povinna složit jistotu ve výši 50.000,– Kč, a to pro případ, kdyby nařízením předběžného opatření vznikla škoda, nebo jiná újma. Pokud se tak nestane, složená jistota se vrací. V zákonem stanovených případech je možné, aby byl navrhovatel od povinnosti složit jistotu osvobozen.

Vzhledem k tomu, že předběžné opatření upravuje vztahy účastníků pouze dočasně, uloží soud v rámci něho, aby navrhovatel do určité doby podal soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé. Nutno dodat, že toto právo máte i tehdy, kdyby soud předběžné opatření nevydal. V rámci návrhu na zahájení řízení ve věci samé se navrhovatel (poškozený manžel nebo manželka) může domáhat, aby soud upravil užívání věcí, které tvoří SJM.

V návrhu na vydání předběžného opatření musí být dostatečně vylíčeno, na základě jakých skutečností je nutné daný případ řešit předběžným opatřením
Z návrhu na nařízení předběžného opatření musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a čeho se navrhovatel domáhá. Kromě toho musí obsahovat jména, příjmení a bydliště účastníků nebo název a sídlo právnické osoby, popřípadě také jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a současně z návrhu musí být zřejmé, jakého typu předběžného opatření se navrhovatel domáhá.

Příjmy ze zaměstnání patří do společného jmění manželů. Vypořádání společného jmění při rozvodu je možné dohodou či soudně. Nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb. stanoví pravidla pro vypořádání společného jmění manželů takto:


§ 737

(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její
právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil,
že je vypořádání vůči ní neúčinné.

(2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.

§ 738

(1) Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo
zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla
uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.
Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného
seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci
zápisem do veřejného seznamu.

(2) Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li se jen části
společných majetkových povinností a práv.

§ 739

(1) Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za
trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které
vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva.

(2) Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to
jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali.

§ 740

Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby
rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly
účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

§ 741

Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k
vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou,
ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se
manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro
potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník
užívá,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém
spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma;
jejich podíly jsou stejné.

§ 742

(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo
neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato
pravidla:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo
na jeho výhradní majetek,

c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého
výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména
jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a
udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní
majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku
manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání
společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode
dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno
nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž
byl náklad vynaložen.

Při vypořádání společného jmění manželů by měl Váš manžel odůvodnit, jak naložil penězi, které patří do společného jmění manželů. Soud při vypořádání zohlední skutečnost, když Váš manžel nebude schopen odůvodnit, jak naložil s penězi (tzv. odklon).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.