Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zapsání otce do RL, úprava styku otce s dítětem

28.07.2014

Dobrý den.
S bývalým přítelem a otcem mého 3,5 letého syna jsem byla 4,5 roku.
V listopadu si našel jinou ženu a odešel od nás v prosinci. Od ledna mi dával na malého nějaké peníze. Domluvili jsme se jen mezi sebou, že ho bude mít každý druhý víkend od soboty od 9:00 do neděle do 18:30. Fungovalo to tak do nedávna, ale poté začal dělat peklo.
Není zapsán v rodném listě, takže nejdříve vyvíjel nátlaky, aby tam byl zapsán, to jsem odmítla, jelikož vyhrožoval, že mi malého vezme.
Nyní chce podat k soudu žádost o zapsání do RL. Samozřejmě mi to soud nařídí, s tím nic nenadělám, ale horší je, že bývalý přítel bude nejspíše žádat o střídavou péči. Minimálně tím vyhrožuje.
Se synem žijeme oba u našich rodičů, ale máme velikánský barák a s malým tu máme oddělenou bytovou jednotku, takže v podstatě žijeme sami. Nic mu zde neschází, máme obrovskou zahradu, má tady vlastní pokojíček, vše co potřebuje.
Myslíte si, že když je malého otec kamioňák, který má připsanou černou mzdu 9000,- a žije jen v podnájmu se svou novou přítelkyní, mohl by soud nařídit střídavou péči?
A mohl by mne nějak napadnout kvůli tomu, že stále studuji a o malého se mi pár dní v měsíci stará moje maminka?
Jak se prosím mohu co nejlépe zachovat, abych předešla tomu, aby soud souhlasil se střídavou péčí?
Je lepší, když návrh podám já nebo on? Když ho podá on, budu mít dostatečný prostor se vyjádřit k celé věci a podat svůj návrh nebo se jakkoli hájit?
Další věc je, že jsem byla před pár lety hospitalizována na psychiatrické klinice v nemocnici - může tento fakt proti mě použít? A mohu já naopak jeho zpochybnit, pokud má např. zápis u policie za rvačku a napadnout i jeho černou mzdu kvůli určení výživného?
A jak je to prosím v případě předání dítěte? Může si ho přebírat vždy jen rodič? Jako kamioňák totiž nemůže vědět, jaký den bude doma a tak když by soud určil např. středu a on nemohl, říkal, že mi sem někoho pro něj pošle, ale to se mi nelíbí.
A pokud soud určí např. víkend jednou za 2 týdny a v tu dobu malý onemocní, musím ho i přesto jeho otci dát? Neměl by zůstat v domácím prostředí? Teď se stalo, že byl nemocný a jeho otec požadoval "náhradní víkend" - tedy ten, kdy jsem ho měla mít já... Mohl by i po rozsudku soudem a poté co bych si malého nemocného nechala doma o něco takového žádat, abych mu musela vyhovět? Přijde mi to jako hloupost...

Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,
pokud není otec, zapsán v RL, pak úředně není otcem a zatím nemá k dítěti žádná práva ani povinnosti. On tedy zatím nemusí platit výživné a Vy mu nemusíte umožňovat styk s dítětem. Otec se může domáhat určení otcovství a svého zapsání do RL a teprve pak by mu k dítěti vznikla práva i povinnosti. Podání žaloby na určení otcovství není na rozdíl od žaloby na popření otcovství omezeno žádnou lhůtou. Žalobu na určení otcovství tedy může otec podat kdykoliv. Řízení o určení otcovství je spojeno ze zákona s řízením o výchově a výživě nezletilého dítěte. Pokud soud určí otcovství, zároveň upravuje výchovu a výživu nezletilého dítěte. Svěří dítě do péče jednoho z rodičů a upraví výživné od narození dítěte.
Pokud podá návrh k soudu otec dítěte, Vy budete přizvaná k jednání a budete mít možnost vyjádřit se. U soudu se můžete vyjádřit k pochybnostem o výši jeho mzdy, popř. jestli máte důkazy, že zbytek peněz bere na ruku, doložit toto. Zrovna tak on může argumentovat tím, že malého část týdne hlídá Vaše matka, stejně tak se může před soudem řešit Vaše hospitalizace na psychiatrii.

Podmínky pro úspěšné zvládnutí střídavé péče /SP/
• Schopnost obou rodičů domluvit se na SP ve prospěch dítěte. Především chci zdůraznit prospěch dítěte. Dítě nesmí být nikdy prostředníkem k vyřešení konfliktů mezi otcem a matkou. Tyto konflikty mají být vyřešeny před tím, než se o SP jedná.
• Schopnost rodičů domluvit se na podobných výchovných principech, které budou uplatňovat při výchově. Pro dítě je totiž velmi matoucí to, když mu jeden z rodičů danou věc dovolí a druhý ne. Dítě by samozřejmě pak mohlo využívat ten výchovný princip, který mu vyhovuje, proti druhému rodiči.
• Neočerňovat jeden druhého před dítětem. Rodič má za úkol mluvit o druhém v dobrém. Má dítěti ozřejmit, z jakého důvodu se spolu rozvádějí a mluvit s dítětem o svých pocitech, svých přístupech k danému rozvodu. Často tento způsob komunikace vyplývá z celkového přístupu matky nebo otce k životu a z toho, jak umí správně tento rodič komunikovat. Případné konflikty si mají rodiče vyřešit sami, bez přítomnosti dítěte. Dítě samozřejmě častokrát vidí nebo slyší nebo vnímá, že se mezi rodiči něco děje. Mají ho pak o tom informovat, ale ne před jeho zraky neshodu řešit.
• Umět společně komunikovat o věcech, které se týkají dítěte. Stanovit si důležité prvky ve výchově, jak jsem již o nich mluvila a nebát se setkat se svým bývalým partnerem a mluvit o tom, co se týká dítěte. Předávat si zkušenosti s dítětem po 14denním pobytu
• Zachovávat podobné výchovné postupy a stereotypy pro dítě u matky i u otce. Shodnout se na nich společně. Samozřejmě vytýčit si ty nejzákladnější, které oba rodiče uplatňují na dítěti.
• Pravdivě informovat druhého rodiče o tom, co se stalo dítěti v době pobytu. Platí tady i vzájemná důvěra jednoho ke druhému. Pokud je dítě nemocné nebo se mu stane v době přítomnosti u otce, že dostane špatnou známku, jistě to není chyba otce, otec má o tom říct matce a informovat ji i o tom, co už udělali spolu s dítětem pro nápravu.
• Rodiče by měli být před dítětem pravdomluvní. Dítě velmi dobře pozná na rodiči, pokud pravdu překrucuje nebo ji neříká celou. Ostatně tak, jak si přeje rodič, aby bylo dítě pravdomluvné, tak si to stejně přeje i dítě a pravda většinou vyjde najevo.
• Rodiče by se měli navzájem tolerovat a respektovat. Vychází to jistě už ze zmiňované vzájemné komunikace rodičů.
• Rodiče by měli umět v době, kdy u nich dítě je, využít chvíle spolu s ním a starat se o něj, věnovat mu čas, užívat si to. V rámci SP si rodič může lépe rozdělit a naplánovat čas a může mít tak v době pobytu dítěte víc času pro něj. Další čas, kdy je dítě u druhého rodiče, může využít tento čas plně pro práci.
• Rodiče by neměli soutěžit o lásku dítěte. Myslím tím kupování drahých dárků proto, aby dítěti kompenzovali čas, který spolu stráví.
• O výchovných problémech by měl mluvit rodič nejprve s druhým rodičem. Podle toho, jak se rodiče shodnou na výchovném principu, má být o tom informováno dítě.
• Pokud žije rodič s jiným partnerem, nemá vnucovat dítěti hned postoje a názory tohoto partnera. Dítě se s ním musí nejdříve nenásilně seznámit. Je to však stále partner, pro kterého se rozhodl rodič, ne dítě.
• Důležitou roli hraje také to, jak umí rodič tuto celou situaci prezentovat příbuzným a jaký postoj příbuzní k této celé situaci mají. Příbuzní mají respektovat to, pro co se rozhodl rodič.
Podle již zmíněného je tedy jasné, že při tom, zda bude psycholožka doporučovat SP u dítěte, hraje nejvýznamnější roli schopnost rodičů domluvit se na jednotlivých pravidlech, která budou dobré v první řadě pro dítě, ne pro rodiče samotné. Samozřejmě, že dalším pravidlem je také to, zda si dítě samo přeje žít s oběma rodiči i po rozvodu.
Otázka svěření dítěte do střídavé péče rodičů je nesmírně komplikovaná. V konečném rozhodování stejně vždy záleží na individuálním rozhodování soudce, kterému předchází komplikované dokazovaní a mnohdy i znalecké posudky psychologů týkající se jak dítěte, tak rodičů. Obvyklejší je, že se střídavá péče nařídí u rodičů, kteří jsou schopni se domluvit a střídavá péče tak bude dítěti ku prospěchu. Není příliš časté, aby byla střídavá péče určena rodičům, kteří žijí od sebe příliš daleko. Pokud dítě navštěvuje školu, tak se dá říci, že je toto zcela vyloučeno.

Běžné onemocnění dítěte není důvodem ke zrušení nebo omezení styku druhého rodiče s dítětem. Vy oba máte k dítěti stále stejná rodičovská práva a povinnosti. Rodič, který dítě nemá svěřeno do výchovy, je oprávněn a zároveň i povinen o dítě pečovat i v době nemoci dítěte. Aby nemoc mohla být důvodem pro omezení styku druhého rodiče s dítětem, musela by být takového charakteru, že by zdravotní stav dítěte neumožňoval předání a převoz dítěte ke druhému rodiči, nebo by převozem a pobýváním u druhého rodiče mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu dítěte. Máte povinnost informovat otce dítěte o jeho zdravotním stavu a tím spíše o nemoci, aby věděl, jak má o dítě adekvátně pečovat. Pokud to budete považovat za lepší, můžete otci například nabídnout, že styk s nemocným dítětem může proběhnout u Vás v pokoji s nemocným dítětem. Je to zkrátka tak, že běžné nachlazení nebrání tomu, aby se v určenou dobu mohl o dítě starat druhý rodič.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.