Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dávky související s mateřstvím

18.07.2014

Dobrý den, prosím o radu: čerpání PPM a RP.
Situace:
žena - nezaměstnaná: pobírá příspěvek: péče o osobu blízkou (babičku)
muž - zaměstnanec ve školství (8let)
dcera - (červen 4roky) navštěvuje školku
syn - narozen 1. 7. 2014
Dotaz: Má žena nárok na PPM, popřípadě muž (třeba čerpání 1 měsíc a potom přepsat PPM na matku a ta bude PPM pobírat podle výpočtu muže? a potom žádat o RP?)
Kdy nejpozději je možné žádat o RP pro matku (bude muset asi na 4 roky) tj. 9měsíců 7600,- a potom 3800,- dostane dávky i zpětně od narození dítěte?

Děkuji
S pozdravem

Dobrý den,

podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství upravuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění a podmínky jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM,
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě
počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;(Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, pokud však pojištění trvalo kratší dobu, trvá ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo)
- těhotenství skončilo porodem
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Tyto podmínky je třeba splnit současně, jinak nárok na PPM z nemocenského pojištění nevzniká.

Pokud nejste zaměstnána či z jiného důvodu účastna na nemocenském pojištění, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevzniká a od narození dítěte máte nárok na rodičovský příspěvek.

Pokud byste chtěli, aby peněžitou pomoc v mateřství pobíral otec, pak je to možné za stávajících podmínek.
Na peněžitou pomoc v mateřství má dle stávající legislativy nárok i muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu
lze uzavřít nejdříve od 7. týdne po porodu. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění.
Dohoda může vypadat např. takto:
Já, níže podepsaná (jméno matky), narozena (datum narození matky), bytem (adresa matky), předávám své dítě (jméno dítěte), narozené dne (datum narození dítěte), do péče jeho otce (jméno otce), narozeného (datum narození otce), bytem (adresa otce). Otec převezme dítě do péče dne (datum převzetí).
V (místo) dne (datum)
Podpis obou rodičů

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je i u otce skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem.Pokud tedy bude otec pobírat PPM, nesmí na základě pracovní smlouvy,z které mu dávka náleží, pracovat. Může se zaměstnavatelem uzavřít jinou pracovní smlouvu či dohodu konanou mimo pracovní poměr, ovšem musí zde být jiný stanoven výkon práce.

Pokud by Vám šlo pouze o volbu čerpání rodičovského příspěvku, tak od roku 2012 platí, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku - tedy příjemcem můžete být Vy na základě příjmu manžela. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Rodičovský příspěvek lze vyplatit tři roky zpětně.

Vy tedy můžete učinit volbu délky RP na základě příjmu Vašeho manžela, který potvrdí správa sociálního zabezpečení na formuláři Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku - k dispozici na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.Potvrzeni.XRodPZ. Již není nutno čerpat fakticky peněžitou pomoc manželem pro nárok na volbu rodičovského příspěvku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.