Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné k matce studentce a dítěti

17.07.2014

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, kdo všechno má vyživovací povinnost k mé dceři a vnučce. Dcera neuzavřela sňatek, její přítel byl studentem prezenčního studia na VŠ, sama dcera také studuje - má prezenční studium, jelikož dostala od VŠ individuální studijní plán. Nyní bude vnučce 1 rok a dcera ukončila třetí ročník VŠ a bakalářskou práci a státnice si prodloužila do dalšího roku 2015 - též prezenčním individuálním studiem, tzn. že bude i nadále bez příjmu - pobírá pouze rodičovský příspěvek 3.600 Kč měsíčně. Její přítel - otec vnučky - nyní ukončí v září 2014 prezenční studium na VŠ - bude dělat státnice a čtvrtý ročník inženýrského studia bude pokračovat dálkovým studiem a nastupuje do práce s výdělkem 20.000 Kč hrubého měsíčně. Dcera s mojí vnučkou bydlely do června 2014 - tj. do 1 roku věku vnučky u nás - přítel byl na kolejích v Praze. Nyní se sestěhovali do bytu, který je napsán na přítele dcery a moje dcera ani vnučka tam nemají trvalé bydliště - mají ho stále na naší adrese. Situace je o to složitější, že dcera pobírá stále výživné od svého vlastního otce (mého bývalého manžela, se kterým jsem od roku 1995 rozvedená, v současné době jsem vdaná).
Zajímalo by mne, jaké všechny osoby mají vyživovací povinnost k mé dceři a zároveň i k mé vnučce (zda se tato vyživovací povinnost přenáší i na prarodiče, v případě, že dcera je stále studentkou prezenčního studia).

Děkuji za odpověď

Dobrý den,
jasná odpověď na Vaši otázku bohužel neexistuje, bude se muset vyřešit konkrétně a pravděpodobně, pokud nedojde k dohodě všech, až u soudu.
Rodiče a děti mají vzájemnou vyživovací povinnost. Dle občanského zákoníku vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Toliko obecně k vyživovací povinnosti Vaší a otce k Vaší dceři. Prostým faktem, že se jí narodilo dítě, nezaniká vyživovací povinnost rodičů musí se posuzovat další fakta.
Zároveň má dcera dle občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte. Ve Vámi uvedeném případě je tato vyživovací povinnost plněna dobrovolně.
K dceři tak mohou existovat vlastně dvě vyživovací povinnosti, obě budou existovat současně a nelze určit, že by jedna vyživovací povinnost předcházela tu druhou a jedna druhou vylučovala. Jde tedy o míru, jakou výší má kdo připívat, vyživovací povinnost otce a matky narozením vnoučete, pokud studuje (či se dá podle všeho předpokládat, že nadále studovat bude) automaticky nezaniká.
Toliko obecné informace. V praxi může nastat problém právě s tím faktem, jak to bude s tím studiem. Nyní má dcera odložené státnice a obhajobu práce. Toto by mohlo být považováno za skončení vyživovací povinnosti rodičů nebo by to mohl být důvod pro její přerušení. Ale jednoznačná odpověď na to není. Záleží na konkrétním rozhodnutí příslušného soudce. Bude se muset například spočítat rodičovský příspěvek, příspěvek od otce dítěte, výdaje na matku, kde bydlí a další rozhodné skutečnosti. Samozřejmě se budou muset ohodnotit i příjmy a výdělečné možnosti Vás matky i otce, protože vyživovací povinnost máte oba. K soudu o Vaše výživné dojde v případě, že rodiče přestanou plnit svou vyživovací povinnost a dcera podá žalobu a nebo, pokud rodiče podají žalobu na zrušení vyživovací povinnosti.
K vnučce mají vyživovací povinnost především její rodiče. Podle občanského zákoníku může vyživovací povinnost k dětem přejít na jejich prarodiče, případně i na předky vzdálenější, pokud rodiče nejsou schopni tuto vyživovací povinnost k dětem plnit sami. Podle zákona vzniká prarodičům vyživovací povinnost pouze v případě, že rodiče nemohou svoji vyživovací povinnost splnit z objektivních důvodů (např. těžká invalidita atp.) Pokud vyživovací povinnost neplní z jiných než objektivních důvodů, např. že se vyhýbají práci, skrývají se a jejich pobyt není znám apod., vyživovací povinnost nepřechází. Při rozhodování o výživném u rodiče dítěte soud bere v potaz právo dítěte na stejnou životní úroveň jako má rodič, takže dítě milionáře má právo na výživné v takové výši, aby i dítě mohlo žít v takové životní úrovni (samozřejmě se ale musí podílet i na životní úrovni druhého rodiče). U výživného prarodičů je to ale jinak, protože výživné prarodičům se stanoví jen v míře nezbytně nutné vzhledem k potřebám dítěte. Jaká je životní úroveň prarodiče to již nijak neovlivní. Zároveň je třeba počítat i s tím, že soud vždy zahájí řízení o výživném proti všem prarodičům tedy ne jen proti prarodičům ze strany rodiče, který neplní vyživovací povinnost. Bude posuzovat finanční možnosti každého prarodiče zvlášť a bude rozhodovat o každém prarodiči zvlášť, takže se může paradoxně stát, že vyživovací povinnost může být uložena prarodičům od vyživujícího rodiče.. Je třeba to chápat tak, že přechod vyživovací povinnosti není žádným trestem za neplnění vyživovací povinnosti rodičem a nebo že nejde o přebírání odpovědnosti za svého potomka, ale že jsou zde na zřetel brány jen a pouze potřeby dítěte a ty je třeba uspokojit způsobem, které umožňuje zákon.
Takže k Vaší vnučce může existovat teoreticky jako vyživovací povinnost od jejích rodičů, tak i prarodičů (protože matka vyživovací povinnost teoreticky plnit kvůli studiu nemůže). Řešení poskytne však pouze soud na základě žaloby na neplnění některé z těch vyživovacích povinností. Pokud se však všichni nějak dohodnete tak, aby byl zajištěn přiměřený životní standard všech.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.