Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

05.07.2014

Dobrý den,
ctěla bych se zeptat jak se vyhnout tumu aby dítě, které čekám se současným přítelem nemělo uvedeno v rodným listě bývalého manžela. Dne 27.2.2014 proběhlo rozvodové řízení a dne 15.3.2014 nabylo právní moci. Termín narození dítěte mám na 19.12.2014 a bohužel 300 denní lhůta vyprší až v první polovině ledna 2015. Bývalý manžel žije dkovíkde na Slovensku a nemá zájem my napsat žalobu o popření otcovství. Je tedy možné napsat nějaké prohlášení od současného přítele, aby byl v rodném listě uveden on a ne bývalý manžel? Nebo mohu já po narození uvést jako otce současného přítele, případně podat žalobu já po narození dítěte a jaká je pak lhůta, aby v rodným listě byl skutečný otec. Vím že by to vyřešila svatba se současným přítlem, ale tu nemáme v nejbližší době v úmyslu (alespoň ne v tomto roce). Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

na tuto situaci pamatoval zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění posledních předpisů. Ten je od 1. 1. 2014 zrušen a právní úprava je včleněna do nového občanského zákoníku - z.č. 89/2012 Sb, v platném znění.

Dle § 776 občanského zákoníku je dáno, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.
§ 777 zákoníku práce dále uvádí, že narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte. Ovšem, jestliže bývalý manžel nespolupracuje, pak je nutné podat žalobu na popření otcovství.
Žalobu na popření otcovství je oprávněna podat matka do půl roku po narození dítěte a muž, kterému svědčí zákonná domněnka otcovství(tedy manžel matky).Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu může dle nového občanského zákoníku nejpozději do šesti let od narození dítěte. Pokud je lhůta překročena, může již návrh na popření otcovství podat pouze ve výjimečných případech od roku 2014 místo nejvyššího státního zástupce v této věci soud.

Návrh na popření otcovství je třeba podat k soudu místně příslušnému, dle bydliště žalovaného. Během soudního řízení jsou vyslechnuti oba bývalí manželé a také biologický otec dítěte jako svědek. Tam, kde to soud vidí za potřebné, je přizván k věci znalec. Účastníci tohoto řízení jsou žalobce, žalovaný a dítě, zastoupené kolizním opatrovníkem (orgán sociálně-právní ochrany). Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání prostřednictvím soudu prvého stupně. Věc je poté řešena soudem odvolacím.

Pokud tedy podáte žádost o popření otcovství ve stanovené lhůtě a bude zjištěno, že bývalý manžel není otcem dítěte, vydá soud rozsudek v tomto smyslu. Vám se pak otvírá možnost zapsat do rodného listu skutečného otce. To je možné učinit souhlasným prohlášením obou rodičů. K prohlášení musí dojít na matričním úřadu nebo u okresního (obvodního) soudu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.