Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru

26.06.2014

Dobrý den,
prosím o radu ohledně řešení mé situace se zaměstnavatelem.
V současné době jsem od r. 2010 na RD s druhým dítětem, RD mi končí v březnu 2015. Rod. příspěvek jsem pobírala ve zkrácené dvouleté variantě do 3/14. Pro obě děti jsem zajistila od září školku a už teď požádala zaměstnavatele o návrat do zaměstnání, kde jsem byla na HPP na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mi nabídl zatím pouze jeden pracovní den s tím, že víc mi nabídnout nemůže, také jsem se dozvěděla, že kolegyně co měla být jako zástup za mou mateřskou dostala také smlouvu na dobu neurčitou, zaměstnavatel doufal, že kolegyně do mého návratu otěhotní a nějak se "vystřídáme". Pro mě je to však velká nejistota do budoucna a i kdybych jim "vykryla" případnou mateřskou po jejím návratu mohu o práci stejně přijít, když máme obě smlouvu na dobu neurčitou a místo je pouze pro jednu pracovní pozici. Nyní čekám na vyjádření zaměstnavatele, jak se k tomu postaví, kolegyni ale s největší pravděpodobností nevyhodí, má vazbu na jeho rodinu. Nevím co je pro mne teď nejvýhodnější, zda výpověď s odstupným ze strany zaměstnavatele nebo dohoda s odstupným a s jakou platností, jestli až od ukončení RD 3/15 nebo už teď s tím, že bych byla vedená na ÚP a hledala si práci, s tím souvisí i nárok na příspěvky pokud bych dala obě děti do školky(případně dát jen starší). Předem děkuji za radu.

Dobrý den,
pokud máte poskytnutou rodičovskou dovolenou do května 2015, tak bych pracovní poměr ještě neukončovala např z důvodu možného nároku na nemocenské dávky. I při rodičovské dovolené můžete mít výdělečnou činnost pro jiného zaměstnavatele. Jen zmíním, že § 304 zákoníku práce říká, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem - pokud se o stejný předmět činnosti nejedná, souhlas zaměstnavatele mít nemusíte. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Po návratu z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnankyni práci dle pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá, může nabídnout jiné pracovní místo. Se změnou pracovní smlouvy ovšem musíte souhlasit a tato změna musí být provedena písemně.
Pokud nebudete se změnou pracovní smlouvy a souhlasit (toto byste měla oznámit zaměstnavateli písemně) a zaměstnavatel Vás nemůže zaměstnat podle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny ( § 52, zákoníku práce). V daném případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod písm. c) § 52 (stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách). Pokud dá zaměstnavatel výpověď z uvedeného důvodu, je nárok na odstupné. Nárok na odstupné je i v případě, kdy ze zmíněného důvodu skončí pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou (§ 67,odst. 1, zákoník práce)/na dohodu s odstupným lze přistoupit, ale v dohodě by měl být uveden výpovědní důvod, aby vznikl nárok na odstupné/.
Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.
Pokud jde o konání práce v době, kdy běží výpovědní doba, pak stále platí původní pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by musel přidělovat práci podle ní. Pokud to z jeho strany není možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy náleží náhrada mzdy ve výši průměrného (pravděpodobného) výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.
Pracovni poměr bych ukončovala a evidovala se na úřadu práce asi jen v případě, kdybyste měla zajištěné hlídání pro děti. Pokud byste se evidovala na úřadu práce, pak by Vám vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:
- získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12
měsíců
- požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
- ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

Výše podpory činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2014 tedy maximálně 14 281 Kč).
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

Pokud poslední činností je osobní péče o dítě do 4 let bez odpracování 1 dne, tak výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální. Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. zmíněná péče o dítě do 4 let věku. Minimální podpora je první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. V roce 2014 tedy činí první dva měsíce 3 743 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 2 994 Kč a poslední měsíc 2 745Kč.

Z dávek státní sociální podpory by Vám v závislosti na příjmech mohl vzniknout nárok na přídavek na dítě, příspěvek na bydlení. Více info o dávkách na http://www.mpsv.cz/cs/2.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.