Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání po RD, ukončení PP

23.06.2014

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o radu, jak postupovat.
Nejdříve se pokusím shrnout celou situaci:
- září 2008 nástup do zaměstání, prac. smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců,
- únor 2009 nástup na neschopenku - rizikové těhotenství,
- srpen 2009 ukončení neschopenky, nástup na mateřskou, poté na rodičovskou dovolenou (do 3 let dítěte),
- červenec 2011 předčasné ukončení rodičovské dovolené, nástup na druhou mateřskou, poté na rodičovskou dovolenou (do 3 let dítěte)
V srpnu 2014 mi končí rodičovská dovolená, takže jsem volala na ústředí firmy, s kým řešit nástup do zaměstnání po zkončení rodičovské dovolené. Byla jsem odkázána na vedoucí, s níž jsem si domluvila termín schůzky. Na té jsem se dozvěděla, že mi místo nedrží, protože jsem byla dlouho doma, zpět mě vzít nechce, protože mě nezná (nastoupila po mém odchodu na neschopenku) a navíc má přijaté nové zaměstnance, s nimiž je spokojená (zatím jsou ve zkušební době, je možné, že jim zkušební doba zkončí, než mě zkončí rodičovská dovolená, ale to s jistotou nevím). Prý mám podat výpověď, což jsem hned odmítla. Takže jedině prý ukončit prac. poměr dohodou. Odmítla jsem cokoliv podepsat před ukončením rodičovské dovolené. Jak jsem zjisťovala, tak ukončení dohodou je pro mě nevýhodné. Ovšem výpověď od zaměstnavatele nebo jakékoliv ukončení s možností odstupného zaměstnavatel odmítá. Jako jedinou možnost návratu mi vedoucí nabídla úvazek na 4h. denně 7 dní v týdnu. Což by pro mě bylo naprosto nereálné kvůli dojíždění, navíc by to bylo v rozporu se smlouvou, kde mám sjednáno 38,75h. týdně, takže si nejsem jistá, zda to není v rozporu se zákonem. Mám se ozvat cca týden před koncem rodičovské dovolené a domluvit si schůzku ohledně ukončení prac. poměru.
Takže bych potřebovala poradit, jak postupovat, na co mám ze zákona nárok, jak ukončit prac. poměr, aby to pro mě nebylo vyloženě nevýhodné?? A dále, ke kterému dni má být ukončen prac. poměr? Rodičovská mi končí k pátku, tak k datu toho pátku nebo k datu soboty? Prac. doba v daném zaměstnání je 7 dní v týdnu (směny). A co když se prac. poměr nestihne ukončit k danému datu, např. když nebudu souhlasit s podepsáním dohody (což mi zaměstnavatel nyní nabízí jako jedinou možnost) a jednání ohledně ukončení se protáhne, co pak?
Předem děkuji za odpověď!

Dobrý den,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Příklad: Rodič se vrací do práce po skončení rodičovské dovolené. Na jeho pracovním místě pracuje jiný zaměstnanec, který má uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou.
V tomto případě zaměstnavatel nemůže dát rodiči vracejícímu se z rodičovské dovolené výpověď z organizačních důvodů, přestože je „nadbytečný“. Důvodem je neexistence organizační změny. Výpověď by v tomto případě byla neplatná a zaměstnanec by mohl zaměstnavatele úspěšně žalovat.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ne vždy je výhodné rozvázat pracovní poměr dohodou. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele běží ještě dvouměsíční výpovědní doba. Po dobu výpovědní doby je zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že se zaměstnavatel pokusil o dohodu s Vámi, změnou obsahu pracovního poměru tedy na pracovní poměr v úvazku 4 hodiny za den 7 dní v týdnu. Jak jsem psala je to návrh dohody, pokud s tím nesouhlasíte, tuto dohodu neuzavřete a pracovní poměr se Vám nezmění. Den po třetích narozeninách tedy nastoupíte do zaměstnání a bude chtít přidělit práci dle Vaší pracovní smlouvy /kdybyste nenastoupila, může to být považováno za hrubé porušení pracovní kázně a zaměstnavatel s Vámi může pracovní poměr okamžitě zrušit. Proto, kdyby situace nebyla vyřešená, do práce určitě nastupte a žádejte přidělení práce/. Až tento den /jelikož Vám RD končí v pátek, první pracovní den podle původní smlouvy je, jak jsem pochopila, pondělí/, Vám zaměstnavatel může dát výpověď z pracovního poměru. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce a končí po uplynutí dvou měsíců /tedy začíná v září a pracovní poměr skončí posledního října/. Pokud pro Vás po tuto dobu nebude mít zaměstnavatel práci, budete doma na překážkách ze strany zaměstnavatele, placena 100%.
Sama výpověď rozhodně nepodávejte, protože k tomu nemáte důvod, na dohodu přistoupit nechcete, tak nezbývá nic jiného, než aby Vám zaměstnavatel dal výpověď sám a to pouze podle zákonných důvodů. Bude Vám pak náležet odstupné. Případná podpora v nezaměstnanosti se bude vypočítávat právě z doby výpovědní lhůty a nebude tak minimální, jako když se budete na ÚP registrovat bezprostředně po ukončení RD.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006, zákoník práce
Více informací v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.