Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání - kratší pracovní doba

19.06.2014

Dobrý den, jsem učitelka a před nástupem na MD jsem pracovala na soukromé střední škole, kde mám smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek. Po první RD jsem nastoupila rovnou na druhou MD. Druhému dítěti budou v říjnu 2 roky. Já bych chtěla od 1. září nástoupit znovu do práce na zkrácený úvazek. Rodičovský příspěvek však budu pobírat dál. Jak je možné smluvně ošetřit zkrácení úvazku aniž bych přišla o smlouvu na dobu neurčitou? Jednalo by se o změnu pouze na jeden školní rok. Může mě zaměstnavatel nutit ukončit smlouvu na dobu neurčitou a uzavřit jinou smlouvu na zkrácený úvazek? Je nutné ukončit mateřskou dovolenou?
S díky

Dobrý den.
V současné době čerpáte rodičovskou dovolenou. Tu je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout v rozsahu, o který jste požádala, nejdéle do 3 let věku dítěte. Pokud jste požádala o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte a nyní chcete do zaměstnání nastoupit dříve, je možné tak učinit jen na základě dohody se zaměstnavatelem.
Není možné současně čerpat rodičovskou dovolenou a v témže zaměstnání vykonávat práci, zákoník práce rovněž neumožňuje, aby zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem další pracovní poměr nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na práci téhož druhu.
Z uvedeného vyplývá, že pokud budete chtít nastoupit od září zpět do svého původního zaměstnání a vykonávat tutéž práci, pak je nutné rodičovskou dovolenou ukončit a např. dodatkem k pracovní smlouvě upravit pracovní dobu, popř. další podmínky. V dodatku může být sjednáno, že úprava bude provedena pouze na dobu jednoho školního roku.

Dobrý den, děkuji za vaši odpověď. ještě bych se chtěla zeptat: Když ukončím rodičovskou dovolenou, budu stále pobírat rodičovský příspěvek? Jakým způsobem se rodičovská dovolená ukončuje?
A ještě jeden dotaz: až teď jsem se dozvěděla, že v době MD mi vznikl nárok na dovolenou. První dítě je v lednu 2010, druhé v říjnu 2012. Mám ještě na nějakou dovolenou nárok nebo ne?

Dobrý den.
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou dva rozdílné instituty. Rodičovská dovolená je překážkou v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání z důvodu péče o dítě mladší 3 let. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Rodičovský příspěvek lze čerpat i v případě, že nečerpáte rodičovskou dovolenou.
Pokud jste požádala o rodičovskou dovolenou do 31. 8. 2014, Vaše rodičovská dovolená tímto dnem skončí (bez dalšího) a následující pracovní den jste povinna nastoupit do zaměstnání. Pokud jste požádala o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte a do zaměstnání chcete nastoupit dříve, je nutný souhlas Vašeho zaměstnavatele. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na nástupu do zaměstnání k 1.9. 2014, je zřejmé, že k 31. 8. 2014 Vaše rodičovská dovolená končí, neboť není možné v jednom pracovněprávním vztahu vykonávat zaměstnání a zároveň čerpat rodičovskou dovolenou; zvláštní písemné ujednání není nutné.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Pokud zaměstnavatele zaměstnankyně o poskytnutí dovolené nepožádá, zaměstnavatel jí nemůže čerpání dovolené určit, neboť zákon zakazuje určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené. Zatímco zákoník práce č. 65/1965 Sb., účinný do 31. 12. 2006 stanovil, že nárok na dovolenou, která nebyla vyčerpána do konce roku, který následoval po roce, ve kterém vznikl na dovolenou nárok, zanikl, současná právní úprava (zák.č. 262/2006 Sb.) stanoví pro případy, kdy zaměstnavatel nemůže určit čerpání dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené zaměstnance, výjimku. Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené. (§218 odst. 3 zákoníku práce).
Nepožádá-li tedy zaměstnankyně svého zaměstnavatele o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, určí jí její čerpání po skončení rodičovské dovolené. Pokud však v příslušném roce, za který vznikl nárok na dovolenou, zamešká z důvodu čerpání rodičovské dovolené více než 100 dnů, bude se jí dovolená krátit. Rodičovská dovolená se totiž pro účely vzniku nároku na dovolenou nepovažuje za výkon práce a na zaměstnankyni se vztahovat výjimka stanovená v §223 odst. 1 zákoníku práce, podle které dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 zákoníku práce před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Pokud jste dovolenou, na kterou Vám vznikl nárok v souvislosti s mateřskými dovolenými, nevyčerpala, vyčerpáte ji po skončení rodičovské dovolené.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.