Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Insolvence zaměstnavatele

26.05.2014

Dobrý den, již jsem měla pár dotazů, na které jste mi odpověděli. Pokračování mého problému je čím dál víc komplikované. Momentálně po podání rozvázaní prac poměru z důvodu nezaplacení mzdy, jsem na ÚP.Od ledna nemám výplatu a od 18.3 2014 jsem vedená na ÚP.Od zaměstnavatele jsem nedostala žádné dokumenty typu-Zápočtový list, Potvrzení čistého příjmu, potvrzení důch.pojištění atd..nemám nic.Je možnost si to nějak obstarat, mimo zaměstnavatele? Ten je nezvěstný a firma v insolvenci.Mám 2 děti a nemám od ledna ani korunu, manžel už to ztěží utáhne.Na ÚP vyloženě vychází jen z papírů a nezajímá je můj problém, nikdo nic neporadí, jen kroutí hlavou, že neví co s tím.Bude mít nějakou váhu potvrzení od bývalého účetního, který mi to za úplatu dá, ale mńemůže mi to orazítkovat, protože už ve firmě není?Hrozí mi násobek z průměrné mzdy v Nár.hospod a to je asi 2-3 tisíce. z toho mám žít????Už nemám sílu se s něma dohadovat.Prosím poradte. Mám kon taktovat bývalého účetního?Je to k něčemu?
Díky moc

Vážená paní,
pokud Vám zaměstnavatel v platební neschopnosti neuhradil dlužné mzdy, můžete se obrátit s žádostí o úhradu dlužných mzdových nároků na kterékoliv kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Podmínky přiznání dlužných mezd stanovuje zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda je zmiňovaný zaměstnavatel v platební neschopnosti podle shora uvedeného zákona si můžete ověřit na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/zamkonkurz. Na integrovaném portále MPSV můžete též nalézt další informace k věci.

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) podle ust. § 313 odst. 1 zákoníku práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde se uvádí mimo jiné čistý průměrný měsíční výdělek. Taktéž podle ust. § 38 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až n), q), s), u) až w) a y) až zj) vést pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list.

Jak jste sama uvedla, zaměstnavatel je v insolvenci. V dané záležitosti je tedy zásadní, zda již příslušný insolvenční soud stanovil na majetek zaměstnavatele insolvenčního správce, tedy osobu s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě. V případě, že byl insolvenční správce ustaven, je v dané věci nutno vyzvat tohoto insolvenční správce zaměstnavatele k předložení všech shora uvedených dokumentů. V daném případě by pak za zaměstnavatele jednala tato osoba s dispozičním oprávněním. Pokud však insolvenční řízení dosud nedospělo do této fáze, případně o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto jinak - ve smyslu ust. § 142 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak je situace komplikovanější, neboť za zaměstnavatele jedná dosavadní statutární orgán (v případě, že se jedná o právnickou osobu) nebo sám dosavadní nekontaktní zaměstnavatel (fyzická osoba, podnikající FO). Vzhledem ke skutečnosti, že nesplnění vybraných povinností zaměstnavatele je také přestupkem, resp. správním deliktem podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, doporučovala bych se obrátit s tímto problémem na příslušný orgán inspekce práce, kde je však zapotřebí celou Vaši situaci podrobně popsat. Vzhledem k tomu, že zmiňujete nekontaktnost dosavadního zaměstnavatele, bude pravděpodobně i z pohledu orgánů inspekce práce velice obtížné zajistit splnění shora uvedených povinností zaměstnavatele. Přesto bych doporučovala Vaši situaci s orgány inspekce práce alespoň konzultovat. Také byste mohla postupovat soukromoprávní cestou a podat k příslušnému soudu žalobu o uložení povinnosti k vydání potvrzení o zaměstnání, to však s ohledem na vývoj insolvenčního řízení (tady neznám konkrétní situaci). Nicméně tento postup bych spíše nedoporučovala, neboť je krajně pochybné, zda by i přes soudní vykonatelné rozhodnutí byla stanovená povinnost splněna a případně i nahrazeny náklady řízení. Bez znalosti dalších konkrétních informací vztahujících se k věci bych dále doporučovala konzultovat danou záležitost též s příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.