Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

19.05.2014

Dobrý den.
Od ledna 2013 jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou a pobírám rodičovský příspěvek. V říjnu 2013 byl můj zaměstnavatel zlikvidován a vymazán z obchodního rejstříku, předpokládám, že můj PP skončil, přestože se mnou nikdo PP nerozvázal. Tím mi tedy skončila rodičovská dovolená, pobírám rodičovský příspěvek, na ÚP nejsem hlášena, neboť se starám o malé dítě. Od června 2014 mám domluvený nástup do nového zaměstnání. Nyní jsem zjistila, že jsem pravděpodobně těhotná. Kolik dní bych musela v novém zaměstnání odpracovat, abych měla nárok na PPM, případně při rizikovém těhotenství nárok na nemocenské dávky? 270 dní bych snad měla splnit díky péči o dítě na MD a následně na RD při trvajícím původním zaměstnání do 10/2013 a budoucímu zaměstnáním od 6/2014, nástup na MD by případně byl v 12/2014.
Bude můj postup v pořádku a v souladu se zákony?

Ještě teoreticky pro ujištění, zda tomu rozumím správně (a samozřejmě pokud by šlo odpracovat i méně než měsíc): Když nastoupím do nového zaměstnání např. 15.den v měsíci a odpracuji zbytek měsíce, tedy cca 10 pracovních dní, a v průběhu dalšího měsíce nastoupím na neschopenku, budu mít cca stejnou nemocenskou i PPM, jako kdybych chodila celý (kalendářní) měsíc do práce? Když nastoupím 1.den v měsíci, odpracuji 10 dní a pak půjdu na neschopenku, bude nemocenská i PPM menší?
Děkuji Vám moc za odpověď.

Vážená paní,

Váš postup je správný. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (do této doby se započítává i rodičovská dovolená za trvání zaměstnání) s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Podle údajů,k teré jste uvedla by vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikl.

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance (tj. od nástupu do práce) do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč.

Pro orientační výpočet dávek nemocenského pojištění můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Další užitečné informace si můžete přečíst v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.