Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po rodičovské dovolené

19.05.2014

Dobrý den,
2.6. se mám vrátit zpět do práce po rodičovské dovolené.

Se zaměstnavatelem jsem dohodnutá na polovičním úvazku 20hodin týdně. Jelikož budu dojíždět do zaměstnání 70km a nemám dceru umístěnou v předškolním zařízení, požadovala jsem po zaměstnavateli rozvržení pracovní doby na jeden týden 2dny po 8hodinách a druhý týden 3dny po 8hodinách.

Pro mě je to výhodnější z důvodu nákladů na dojíždění a manžel by mohl v tyto dny se o dceru postarat.Zaměstnavatel mi ale nařídil pracovat každý den po 4hodinách. Což je nemožné.Nemám školku a manžel každý den hlídat nemůže vzhledem ke svému zaměstnání.

Má otázka tedy zní, zda mi může zaměstnavatel takto nařídit rozvržení pracovní doby nebo zda je povinnen mojí žádosti vyhovět. V případě, že je povinnen podle jakého zákona.

Dále bych se chtěla zeptat na náplň práce. Vyhrožují mi, že svojí práci nemohu za 4hodiny zvládnout.Pokud budu požadovat písemně novou náplň mojí práce jak mohu před nástupem do zaměstnání vědět, že se to dá stihnout?Nevím jaká tam je situace po 3letech. V případě, že to stíhat nebudu mám je na to písemně upozorňovat? Mám obavy, že se mě budou chtít zbavit a budou mi dávat důtky za nesplnění pracovních povinností.Moje pracovní náplň je mzdová účetní, takže v období mezd určitě nebudu stíhat během 4hodin denně práci zvládnout.
Děkuji

Vážená paní,

nárok na kratší pracovní dobu upravuje § 241 zákona č. 262/2006, zákoníku práce:

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do
směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než
15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že
převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)^77a), o kratší pracovní
dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je
zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní
důvody.

(3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas.
Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok,
nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

• Délka stanovené týdenní pracovní doby při kratší pracovní době je kratší než 40 hodin.
• Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
• Kratší pracovní doba může vzniknout na základě
– dohody v rámci pracovní smlouvy (dodatku pracovní smlouvy) nebo popř. samostatné dohody
– opatřením zaměstnavatele na základě předchozí žádosti rodiče.
• Na kratší pracovní dobu mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti.
• Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny (tzv. stlačený pracovní týden).
• Rodiči, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době.
• Za práci přesčas se považuje práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu – 40 hodin. Rodičům pracujícím na kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale může se na ní s rodičem dohodnout.
• Délka dovolené náleží v rozsahu 4 týdnů (popř. více), její čerpání je uzpůsobeno rozvržení kratší pracovní doby.
Příklad: Matka pracuje na částečný pracovní úvazek 2 dny v týdnu a má nárok na dovolenou v rozsahu 4 týdnů.
Matka bude čerpat 1 týden dovolené tak, že ve dvou pracovních dnech nebude konat práci.

- Zaměstnavatel může přidělovat práci v rozsahu odpovídající této kratší pracovní době. Jinak postupuje protiprávně. Takové jednání by mohlo být posouzeno jako šikana. S úspěchem byste se mohla obrátit na oblastní inspektorát práce.

Vzor žádosti o kratší pracovní dobu
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Rodič by měl v žádosti o kratší pracovní dobu určit kratší pracovní dobu.
Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku 9 let žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 35 hodin týdně s tím, že v úterý a ve čtvrtek by pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin.“

Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Obsahem žádosti o kratší pracovní dobu by mělo být určení kratší pracovní doby.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně.

Doporučuji celou záležitost se zaměstnavatelem projednat, Vaši situaci mu zdůvodnit. Případně mu navrhněte, jestli by nebylo možné některé dny pracovat z domova.

Další užitečné informace si můžete přečíst v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.