Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dluhy za manželství

02.05.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nelze zjistit, jak postupovat v případě, kdy matce došel dopis od nějaké firmy z Kypru, na exekuci dluhu po otci (zaslán jako jeho manželce na adresu nového trvalého pobytu, vůbec nevíme, jak ho mohli dohledat...celou dobu se totiž nikdo neozval, až nyní). V dopise je zmíněno, že dluh pochází z roku 2005, sice v té době ještě byli manželé, ovšem on už bydlel jinde a následně byl řadu let k nedohledání, takže jsem se chtěla informovat, zda je možné využít nějaké té možnosti, že otec udělal dluh bez vědomí své manželky a tato o něm nevěděla, jelikož spolu nežili od roku 2002? Letos se rozvedli a i v rozsudku je napsané, že od té doby nevedli společnou domácnost a nestýkali se, na děti nikdy nic nezaplatil, ovšem to již je promlčené a děti plnoleté a po škole. Otec je v invalidním důchodu 3. stupně, nezaměstnán a matka je invalidní, ovšem ne v důchodu, na ten nedosáhla s odpracovanými roky, pobírá hmotnou nouzi k zajištění základních potřeb a příspěvek na bydlení. Ještě chci doplnit, že otec do roku 2000 podnikal a matka mu ručila, nadělal dluhy, ovšem tyto dluhy již matka splatila. O těch věděla, byla ručitelem. Nicméně o těch dalších za následujích 12 let neví vůbec nic, ani jaká je výše, ani kde je udělal...proto se chci zeptat, zda je možné se nějak vyhnout těmto dluhům a exekucím, které jistě budou brzy následovat. Sama jsem otce slyšela, jak říkal, že má tolik dluhů, že aby je splatil, potřeboval by žít dalších sto let. Můžete mi prosím poradit v této situaci. Velmi děkuji za jakoukoli radu.

Dobrý den,
rozsah postižení společného jmění manželů (SJM) a částečně i výlučného jmění druhého z manželů závisí zejména na tom, zda se závazek manžela (manželky) stal součástí SJM.
Podle „starého“ občanského zákoníku tvoří SJM „závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého“.
Podle nového občanského zákoníku jsou součástí SJM „dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“. Výlučným dluhem rozumíme dluh, který se nestal součástí SJM.
K vymožení výlučného dluhu Vašeho manžela může exekutor postihnout SJM a rovněž zaniklé, avšak nevypořádané SJM. Pokud však takový dluh vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, lze SJM postihnout jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. Uvedené platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, v případě dluhu z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo tehdy, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Tehdy se druhý z manželů může postižení SJM nad zmíněný podíl dlužníka bránit u soudu návrhem na vyloučení majetku z exekuce (výkonu rozhodnutí), a to vůči oprávněnému. V případě exekuce prodejem movitých věcí by návrhu na vyloučení majetku z exekuce měl předcházet návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi .
V pozici vlastníka věci můžete u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dozvěděl. K návrhu připojte důkazy o svém vlastnictví. Zvažte rovněž možnost kontaktovat přímo oprávněného, bude-li s vyškrtnutím souhlasit, exekutor věc vyškrtne. Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí věcí nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věcí z exekuce, a to proti oprávněnému. O tomto postupu Vás exekutor poučí. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat.
V případě soudního výkonu rozhodnutí podejte přímo vylučovací žalobu u soudu.

Od 1. ledna 2014 není součástí SJM obvyklé vybavení rodinné domácnosti (soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů).
Pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) se za majetek patřící do SJM považuje také majetek, který netvoří součást SJM z důvodu smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Vylučovací žalobu pak druhý z manželů může uplatnit i tehdy, nelze-li vymáhanou pohledávku po právu uspokojit z takto postiženého majetku (s ohledem na konkrétní okolnosti případu).
Druhý z manželů se vylučovací žalobou (předcházejícím návrhem na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu) může bránit také exekučnímu postižení svého výlučného majetku (nejde-li o vymáhání dluhu v SJM – viz níže).
Pro výlučný dluh jednoho z manželů nelze přímo postihnout mzdu ani účet druhého z manželů. Pokud se to stane, braňte se u exekutora návrhem na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.
Mzdu nebo jiný příjem manžela povinného, jeho účet u banky (případně jiné peněžité pohledávky či jiná majetková práva) lze postihnout jen k vymožení závazku (dluhu), který patří do SJM. Jinými slovy, lze postihnout dokonce i vymezený výlučný majetek manžela (manželky) povinného, avšak jen pro závazky v SJM. Nejde-li tedy o vymáhání závazku patřícího do SJM, může se manžel (manželka) povinného srážkám ze mzdy či obstavení účtu bránit (návrhem na částečné zastavení exekuce k soudnímu exekutorovi). Bez ohledu na výše uvedené se však v zákonném režimu SJM stávají součástí SJM částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.
Doporučuji, aby matka napsala firmě, že od roku 2002 s dlužníkem nežije ve společné domácnosti, o jeho dluzích mu není nic známo a nadělal je bez jejího vědomí a jedná se nepochybně o dluhy - zápůjčky, které si otec (bývalý manžel) zapůjčil sám pro sebe ne pro rodinu, rodina o jeho dluzích nic neví a ani z nich neměla žádné výhody a že v ostatním odkazuji na odůvodnění rozsudku o rozvodu manželství.
Pokud přece jen k exekuci dojde, musí se matka obdobným způsobem bránit vůči exekutorovi, vždy písemně (doporučeně, proti podpisu), aby o všem měla doklad.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.