Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dluhy za manželství

02.05.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nelze zjistit, jak postupovat v případě, kdy matce došel dopis od nějaké firmy z Kypru, na exekuci dluhu po otci (zaslán jako jeho manželce na adresu nového trvalého pobytu, vůbec nevíme, jak ho mohli dohledat...celou dobu se totiž nikdo neozval, až nyní). V dopise je zmíněno, že dluh pochází z roku 2005, sice v té době ještě byli manželé, ovšem on už bydlel jinde a následně byl řadu let k nedohledání, takže jsem se chtěla informovat, zda je možné využít nějaké té možnosti, že otec udělal dluh bez vědomí své manželky a tato o něm nevěděla, jelikož spolu nežili od roku 2002? Letos se rozvedli a i v rozsudku je napsané, že od té doby nevedli společnou domácnost a nestýkali se, na děti nikdy nic nezaplatil, ovšem to již je promlčené a děti plnoleté a po škole. Otec je v invalidním důchodu 3. stupně, nezaměstnán a matka je invalidní, ovšem ne v důchodu, na ten nedosáhla s odpracovanými roky, pobírá hmotnou nouzi k zajištění základních potřeb a příspěvek na bydlení. Ještě chci doplnit, že otec do roku 2000 podnikal a matka mu ručila, nadělal dluhy, ovšem tyto dluhy již matka splatila. O těch věděla, byla ručitelem. Nicméně o těch dalších za následujích 12 let neví vůbec nic, ani jaká je výše, ani kde je udělal...proto se chci zeptat, zda je možné se nějak vyhnout těmto dluhům a exekucím, které jistě budou brzy následovat. Sama jsem otce slyšela, jak říkal, že má tolik dluhů, že aby je splatil, potřeboval by žít dalších sto let. Můžete mi prosím poradit v této situaci. Velmi děkuji za jakoukoli radu.

Dobrý den,
rozsah postižení společného jmění manželů (SJM) a částečně i výlučného jmění druhého z manželů závisí zejména na tom, zda se závazek manžela (manželky) stal součástí SJM.
Podle „starého“ občanského zákoníku tvoří SJM „závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého“.
Podle nového občanského zákoníku jsou součástí SJM „dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“. Výlučným dluhem rozumíme dluh, který se nestal součástí SJM.
K vymožení výlučného dluhu Vašeho manžela může exekutor postihnout SJM a rovněž zaniklé, avšak nevypořádané SJM. Pokud však takový dluh vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, lze SJM postihnout jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. Uvedené platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, v případě dluhu z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo tehdy, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Tehdy se druhý z manželů může postižení SJM nad zmíněný podíl dlužníka bránit u soudu návrhem na vyloučení majetku z exekuce (výkonu rozhodnutí), a to vůči oprávněnému. V případě exekuce prodejem movitých věcí by návrhu na vyloučení majetku z exekuce měl předcházet návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi .
V pozici vlastníka věci můžete u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dozvěděl. K návrhu připojte důkazy o svém vlastnictví. Zvažte rovněž možnost kontaktovat přímo oprávněného, bude-li s vyškrtnutím souhlasit, exekutor věc vyškrtne. Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí věcí nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věcí z exekuce, a to proti oprávněnému. O tomto postupu Vás exekutor poučí. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat.
V případě soudního výkonu rozhodnutí podejte přímo vylučovací žalobu u soudu.

Od 1. ledna 2014 není součástí SJM obvyklé vybavení rodinné domácnosti (soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů).
Pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) se za majetek patřící do SJM považuje také majetek, který netvoří součást SJM z důvodu smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Vylučovací žalobu pak druhý z manželů může uplatnit i tehdy, nelze-li vymáhanou pohledávku po právu uspokojit z takto postiženého majetku (s ohledem na konkrétní okolnosti případu).
Druhý z manželů se vylučovací žalobou (předcházejícím návrhem na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu) může bránit také exekučnímu postižení svého výlučného majetku (nejde-li o vymáhání dluhu v SJM – viz níže).
Pro výlučný dluh jednoho z manželů nelze přímo postihnout mzdu ani účet druhého z manželů. Pokud se to stane, braňte se u exekutora návrhem na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.
Mzdu nebo jiný příjem manžela povinného, jeho účet u banky (případně jiné peněžité pohledávky či jiná majetková práva) lze postihnout jen k vymožení závazku (dluhu), který patří do SJM. Jinými slovy, lze postihnout dokonce i vymezený výlučný majetek manžela (manželky) povinného, avšak jen pro závazky v SJM. Nejde-li tedy o vymáhání závazku patřícího do SJM, může se manžel (manželka) povinného srážkám ze mzdy či obstavení účtu bránit (návrhem na částečné zastavení exekuce k soudnímu exekutorovi). Bez ohledu na výše uvedené se však v zákonném režimu SJM stávají součástí SJM částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.
Doporučuji, aby matka napsala firmě, že od roku 2002 s dlužníkem nežije ve společné domácnosti, o jeho dluzích mu není nic známo a nadělal je bez jejího vědomí a jedná se nepochybně o dluhy - zápůjčky, které si otec (bývalý manžel) zapůjčil sám pro sebe ne pro rodinu, rodina o jeho dluzích nic neví a ani z nich neměla žádné výhody a že v ostatním odkazuji na odůvodnění rozsudku o rozvodu manželství.
Pokud přece jen k exekuci dojde, musí se matka obdobným způsobem bránit vůči exekutorovi, vždy písemně (doporučeně, proti podpisu), aby o všem měla doklad.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.