Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Kratší pracovní doba

30.04.2014

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na tyto otázky:
-jak postupovat u zaměstnavatele po návratu z rodičovské dovolené, která mi končí 1.6.2014. Pracovala jsem u něj na plný úvazek a když jsem zažádala na naší schůzce o částečný úvazek (bohužel to nemám písemně)z důvodu přestěhování 70km a starání se o dítě, které nemám umístěné v předškolním zařízení od června do září, bylo mi sděleno, že s částečným ani jiným úvazkem nesouhlasí a mám 2.6. nastoupit na plný úvazek.
- dále se chci zeptat pokud budu zaměstnavatele písemně znovu žádat o poloviční úvazek je na mém rozhodnutí které dny budu pracovat? Mohu např. pracovat od června do září 16hodin a od září až budu mít dítě ve školce třeba pondělí až středa? Nebo musím dodržet termín poloviční úvazek 20hodin týdně a je na zaměstnavateli jak on si určí kdy budu chodit?
Bohužel můj zaměstnavatel není schopen se na něčem dohodnout, mám pocit, že se snaží mi to znepříjemnit co nejvíce, abych dala výpověď sama a on se tak vyhnul odstupnému.
- poslední dotaz je, pokud zaměstnavatel nebude nijak reagovat na mou písemnou žádost do 1.6. a já 2.6. nastoupím tak musím do práce chodit na plný úvazek do té doby než se to nějak vyřeší? Ale co když reagovat nebude. Má povinnost se k mé písemné žádosti v nějaké lhůtě vyjádřit? Co když napíše znovu, že s částečným úvazkem nesouhlasí? Jak postupovat potom?
Upřesňuji, že jsem měla kancelářskou práci od 8-16.30.
Děkuji

Vážená paní,
ještě zbývá přibližně měsíc času. Doporučuji zaměstnavatele písemně požádat o kratší pracovní dobu a vyzvat jej, aby Vám písemně odpověděl.
• Délka stanovené týdenní pracovní doby při kratší pracovní době je kratší než 40 hodin.
• Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
• Na kratší pracovní dobu mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti.
• Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny (tzv. stlačený pracovní týden).
• Rodiči, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době.
• Za práci přesčas se považuje práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu – 40 hodin. Rodičům pracujícím na kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale může se na ní s rodičem dohodnout.
• Délka dovolené náleží v rozsahu 4 týdnů (popř. více), její čerpání je uzpůsobeno rozvržení kratší pracovní doby.

Vzor žádosti o kratší pracovní dobu
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Rodič by měl v žádosti o kratší pracovní dobu určit kratší pracovní dobu.
Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku 9 let žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 35 hodin týdně s tím, že v úterý a ve čtvrtek by pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin.“
Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Obsahem žádosti o kratší pracovní dobu by mělo být určení kratší pracovní doby.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně.
Zaměstnavatel by měl Vaší žádosti písemně odpovědět a také v odpovědi písemně odůvodnit, proč žádosti nevyhovuje, resp. uvést které vážné provozní důvody to neumožňují. Podle mého názoru se jedná o poměrně krátkou dobu, měl by žádosti vyhovět.
Jestliže zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je možné se obrátit se žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce. Inspektorát práce je i instituce, která poskytuje právní poradenství v této oblasti. Doporučuji se též obrátit se stejnou otázkou na inspektorát a jejich odpověď předložit zaměstnavateli. Myslím, že by mohlo mít váhu.
Jestliže nemůžete pracovat na plný úvazek, protože celodenně pečujete o dítě. Je možné Vaší situaci řešit čerpáním neplaceného volna.
Zaměstnavatel není povinen žádosti o pracovní volno vyhovět ve všech případech.
Má-li rodič zájem zůstat s dítětem doma i po dovršení 3 let věku dítěte, může požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného pracovního volna. Z pohledu zaměstnavatele lze rozlišit dvě situace:
• Situace, kdy zaměstnavatel musí neplacené volno poskytnout a rodiče v práci omluvit. Jedná se například o situaci, kdy rodič nenastoupí po skončení rodičovské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, a vyrozuměl-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohl nastoupit po skončení rodičovské dovolené do práce z důležitých důvodů. Samotná skutečnost nenastoupení do zpět do práce nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru. Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 4411/2007, ze dne 10. října 2008, více informací na http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/mohou-vas-vyhodit-z-prace-protoze-nesezenete-pro-dite-skolku/
• V ostatních případech zaměstnavatel vyhovět žádosti může, ale také nemusí. Jestliže žádosti nevyhoví, je rodič povinen nastoupit do práce nebo rozvázat pracovní poměr dohodou či výpovědí. V případě, že rodič do práce nenastoupí, může zaměstnavatel dát rodiči výpověď (popř. okamžitě ukončit pracovní poměr). Tato skutečnost pak může negativně ovlivnit i případný nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Rodič čerpající pracovní volno po třetím a čtvrtým rokem věku dítěte není v ochranné době, a tudíž není chráněn před případnou výpovědí.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Více informací v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.