Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Insolvence zaměstnavatele

21.04.2014

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu. Jsem na RD (dítěti budou v prosinci 2roky), letos v lednu mi byla doručena výpověď pro zánik zaměstnavatele. Výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která uplynula k poslednímu březnu, a tříměsíčním odstupným, které mělo dorazit ve výplatním termínu v dubnu, což se nestalo. Firma je v likvidaci, pravděpodobně prostředky na výplatu nemá. Zkoušela jsem s firmou komunikovat, ale dotyčný člověk tam pravděpodobně nepracuje, jiný kontakt nemám. Na koho bych se měla obrátit a jak nadále postupovat?
RD mám do 3let dítěte (tj. prosinec 2015), pokud bych do té doby otěhotněla, tuším správně, že nebudu mít nárok na PPM?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,

pracovní poměry zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se ocitl v insolvenčním řízení, mohou být rozvázány pouze z důvodů, které stanovuje zákoník práce. Pokud byl Váš pracovní poměr ukončen dle § 52 písm. a) zákoníku práce výpovědí ze strany zaměstnavatele, tak nárok na odstupné Vám vzniká vzniká.
V této souvislosti je však třeba zmínit, že podle § 246 odst. 1 insolvenčního zákona přechází prohlášením konkursu na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Výslovně se uvádí, že insolvenční správce pak vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel. Pokud tedy došlo k prohlášení konkursu na majetek zaměstnavatele a byl jmenován insolvenční správce, s nárokem na odstupné bych se obrátila na insolvenčního správce.
Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců (např. pohledávky z titulu odstupného) se považují dle § 169 odst. 1 insolvečního zákona za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. V praxi to znamená, že tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (pokud samozřejmě disponuje zaměstnavatel, na něhož byl konkurs prohlášen, alespoň takovým majetkem, z něhož přichází v úvahu tyto pohledávky uspokojovat).
V případě, že by byl s Vámi rozvázán pracovní poměr z důvodu zrušení zaměstnavatele vznikl Vám nárok odstupné, avšak zaměstnavatel nemá na zaplacení Vašeho odstupného prostředky, pro tyto účely byla zavedena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nová dávka - kompenzace.
Kompenzaci poskytuje Úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné. Výše kompenzace činí 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
Výplata kompenzace se provádí jednorázově. Podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí za dobu, za kterou byla poskytnuta kompenzace.
Rozdíl mezi nárokem na odstupné a vyplacenou kompenzací lze dále vymáhat v konkurzním řízení (viz výše)

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.