Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výlučný dluh

17.04.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mého přítele čeká soud a dostane peněžitý trest a chtěli by jsme se vzít. Když se vezmeme a ještě nebude stanoveny ten peněžitý trest budu muset splácet jeho půlku peněžitého trestu ? A pokud by to tak bylo stačila by popřípadě sepsat nějaká předmanželská smlouva, že peněžitý trest se vztahuje jen na něj ? Moc tomu právě nerozumím ale nerada bych platila něco za co absolutně nemůžu :) Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.
Splácet nebudete muset, trest dostane váš přítel či manžel. Pokud však by váš manžel nesplnil uloženou povinnost – uhradit peněžitý trest a došlo by až na exekuci, pak tu nebezpečí, že exekutor postihne i např. váš účet či věci, podle současné právní úpravy, je.
Podle nového občanského zákoníku jsou součástí SJM „dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“. Výlučným dluhem rozumíme dluh, který se nestal součástí SJM.
K vymožení výlučného dluhu Vašeho manžela (manželky) může exekutor postihnout SJM a rovněž zaniklé, avšak nevypořádané SJM. Pokud však takový dluh vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, lze SJM postihnout jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. Uvedené platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, v případě dluhu z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo tehdy, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Tehdy se druhý z manželů může postižení SJM nad zmíněný podíl dlužníka bránit u soudu návrhem na vyloučení majetku z exekuce (výkonu rozhodnutí), a to vůči oprávněnému. V případě exekuce prodejem movitých věcí by návrhu na vyloučení majetku z exekuce měl předcházet návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi.
Od 1. ledna 2014 není součástí SJM obvyklé vybavení rodinné domácnosti (soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů).
Pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) se za majetek patřící do SJM považuje také majetek, který netvoří součást SJM z důvodu smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Vylučovací žalobu pak druhý z manželů může uplatnit i tehdy, nelze-li vymáhanou pohledávku po právu uspokojit z takto postiženého majetku (s ohledem na konkrétní okolnosti případu).
Druhý z manželů se vylučovací žalobou (předcházejícím návrhem na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu) může bránit také exekučnímu postižení svého výlučného majetku (nejde-li o vymáhání dluhu v SJM – viz níže).
Pro výlučný dluh jednoho z manželů nelze přímo postihnout mzdu ani účet druhého z manželů. Pokud se to stane, braňte se u exekutora návrhem na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.
Mzdu nebo jiný příjem manžela povinného, jeho účet u banky (případně jiné peněžité pohledávky či jiná majetková práva) lze postihnout jen k vymožení závazku (dluhu), který patří do SJM. Jinými slovy, lze postihnout dokonce i vymezený výlučný majetek manžela (manželky) povinného, avšak jen pro závazky v SJM. Nejde-li tedy o vymáhání závazku patřícího do SJM, může se manžel (manželka) povinného srážkám ze mzdy či obstavení účtu bránit (návrhem na částečné zastavení exekuce k soudnímu exekutorovi). Bez ohledu na výše uvedené se však v zákonném režimu SJM stávají součástí SJM částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.
Současná právní úprava společného jmění manželů, založení manželství moc nepřeje.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.