Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Žaloba na určení otcovství

15.04.2014

Dobry den,
mel bych na Vas dotaz:jsem rozvedeny s exmanzelkou od listopadu 2013-pravni moci nabyl rozsudek v unoru 2014.Me byvale se ale 18.12.2013 narodilo dite-neni moje.Jelikoz jsme v te dobe byli jeste manzele-tak jsem na rodnem listu uveden jako otec ja.Byvalka zije nyni Slovensku.Jakym zpusobem a kam mam podat zalobu na urceni otcovstvi?Jen dodavam,ze exmanzelka se k zalobe pripoji,take nechce,abych na rod.liste byl uveden jako otec ja.Dekuji moc za odpoved!

Právní úprava otcovství vychází ze stanovení tří právních domněnek otcovství. Domněnka v tomto případě znamená tvrzení, které platí, pokud ho někdo nevyvrátí. Používá se pro ně spojení „považuje se za otce dítěte“. Tyto domněnky vycházejí ze zkušenosti, kdo v daném případě může být nejpravděpodobněji otcem. Domněnky otcovství mají zákonem dané pořadí, které nelze měnit. Druhá domněnka se uplatní pouze v případě, že se neuplatní první. Třetí domněnka se pak uplatní, pouze pokud se neuplatní první nebo druhá.

První domněnka otcovství: Za otce se považuje manžel matky.
A) Nejjednodušší situace nastane, pokud se dítě narodí za trvání manželství, resp. od prvního dne uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. V takovém případě se považuje za otce manžel matky a je automaticky zapsán do matriky jako otec. Rodiče dítěte nemusí v tomto případě nikde prohlašovat, kdo je jeho otcem.
B) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Tímto navazujícím ustanovením čelí zákon situaci, kdy matka v období tři sta dnů po zániku manželství je již znovu provdaná a domněnka otcovství by svědčila dvou osobám (tj. bývalému a současnému manželu.)
Popření první domněnky otcovství
Právo podat žalobu na popření otcovství určeného podle první domněnky má:
A. manžel; s účinností od 1.1.2012 je zrušeno ustanovení o 6 měsíční lhůtě pro podání žaloby.[1] Aktuálně může manžel popřít otcovství u soudu do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.
Zvláštní lhůta platí pro dřívějšího manžela, bylo-li otcovství pozdějšího manžela vyloučeno pravomocným rozsudkem soudu. Lhůta činí 6 měsíců ode dne, kdy se dřívější manžel o rozsudku dozvěděl.
B. matka, a to ve lhůtě 6 měsíců od narození dítěte, a to jinak za obdobných podmínek jako manžel
Podmínky pro popření první domněnky otcovství se liší podle toho, v jakém období se dítě narodilo:
a. Dítě se narodilo v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo
V tomto případě lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. To znamená, že v řízení před soudem musí být s největší pravděpodobností prokázáno, že manžel není otcem dítěte (např. krevními nebo genetickými testy nebo okolnostmi oplodnění - manžel byl ve vězení apod.).
Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.
b. Dítě se narodilo v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování
Jestliže umělé oplodňování bylo vykonané se souhlasem manžela matky, nelze otcovství popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.
c. Dítě se narodilo před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství
V tomto případě lze otcovství popřít pouhým prohlášením manžela, že není otcem dítěte, před soudem. V daném případě totiž matka musela být již v době uzavírání manželství těhotná. Tuto důkazní výhodu však manžel ztratí v případě, že matka prokáže, že s ní souložil v kritické době (době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto osmdesát a více než tři sta dní) nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná. Uskutečnění soulože v kritické době či vědomost o těhotenství v době uzavření manželství musí prokázat matka.

Návrh na popření otcovství je třeba podat k soudu místně příslušnému dle občanského soudního řádu § 84 a násl., tj. dle bydliště žalovaného. Během soudního řízení jsou vyslechnuti oba rodiče, také biologický otec dítěte jako svědek. Tam, kde to soud vidí za potřebné, je přizván k věci znalec.

Řízení o popření otcovství je možné zahájit pouze podáním návrhu k příslušnému soudu.

Návrh se podává obvodnímu nebo okresnímu soudu dle bydliště žalovaného.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.