Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

16.04.2014

Dobrý den.
20.5.2014 mi končí RD po 5 letech(2 dětech). Mám smlouvu na plný úvazek, ale kvůli hlídání dětí(do září než nastoupí do školky, ale potom i v dnech práce - práce je 10-12 hodinová,tudíž nemohu dojet do místa bydliště a před pátou vyzvednout děti ze školky)nemohu chodit na plný úvazek. Přítel má práci kde neustále cestuje a domů jezdí pouze na některé víkendy. Jediné hlídání se mi povedlo sehnat je od strýce dětí na 5 dní v měsíci což je 10 hodinový úvazek/týden( firma takové úvazky dává). Strýc pracuje ve stejné firmě. Bohužel po emailové komunikaci mi bylo zděleno, že vzhledem k aktuální situaci a mému plnému úvazku mi mohou nabídnout pouze 20h.ú./tý. - poloviční úvazek a bez ohledu na směny kolegů(strýce). Bohužel toto nemohu přijmout. Co dál, jak postupovat abych mohla případně na pracovní úřad, nebo jaká mám práva, jak přesně smlouvu ukončit atd. Chtěla jsem k tomuto malému úvazku začít s malým podnikáním v době kdy budou děti ve školce a zůstat zaměstnancem do doby než začnou být výdělky, které zaplatí sociální a zdravotní pojištění. Bohužel když budu na pracovním úřadě, tak s tímto ani začít nemohu. Je i nějaká možnost jak začít podnikat po RD?
Děkuji Katka K.

Dobrý den.
1. Zkuste požádat zaměstnavatele o neplacené volno. Pokud Vám však zaměstnavatel nevyhoví, budete pravděpodobně muset pracovní poměr ukončit.
Pracovní poměr můžete ukončit dohodou nebo výpovědí. Dohoda vyjadřuje vůli obou stran (zaměstnavatele i zaměstnance) skončit pracovní poměr, byla-li uzavřena dohoda, skončí pracovní poměr sjednaným dnem. Výpověď můžete podat z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. I během výpovědní doby trvá Váš pracovní poměr – tj. jste povinna konat práci, pokud Vám v tom nebrání překážky v práci nebo pokud se tedy nedohodnete např. na poskytnutí neplaceného volna, jak jsem již uvedla výše.
2. Abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši, pak pokud ukončíte pracovní poměr dohodou nebo výpovědí z Vaší strany, musí to být z vážného důvodu a ten musí být např. v té dohodě uveden. Důvody, které úřad práce akceptuje jako vážné důvody ukončení zaměstnání, a přizná tak podporu v plné výši, jsou důvody spočívající v:

nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,
zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem při zprostředkování zaměstnání, nebo
jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
3. Pokud budete chtít jakožto uchazečka o zaměstnání začít podnikat, můžete na rozjezd podnikání dostat přříspěvek od úřadu práce. Tento příspěvek který dostane od úřadu práce, osoba, která zahájí SVČ a tím přestane být v evidenci úřadu práce, upravuje § 113 zákona o zaměstnanosti. Dle zákona se jedná o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a případně i překlenovací příspěvek.Možná výše příspěvku se odvíjí od míry nezaměstnanosti v příslušné lokalitě.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.